Веселокутська сільська  рада

Тальнівський район, Черкаська область

32 – а  сесія

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 

Від  26  грудня  2014 року    №    32/1

с.Веселий Кут

 

Про підсумки соціально – економічного

розвитку села за   2014 рік

 

         Заслухавши та обговоривши доповідь сільського голови Козаченка П.О. «Про підсумки соціально – економічного розвитку села за  2014 рік» сільська рада відмічає , що  сільською радою проводилась значна робота по виконанню програми соціально – економічного розвитку села на 2014 рік. Станом на 24 грудня 2014 року забезпечено нормальну роботу всіх об”єктів соціальної сфери села. В дитячому садку закуплено вугілля, дитячий садок працює цілорічно.Ремонтів косметичних не було проведено ні в сільській бібліотеці ні в сільському будинку культури. Стабільно працюють всі сільськогосподарські підприємства в селі. Вивозяться побутові відходи,підгорнуто і впорядковано сіммєзвалище. Проведено ремонт опалювальної системи Веселокутської ЗОШ І-ІІ ступенів та ямковий ремонт вулиць.Вуличне освітлення зроблено по вулиці Набережній.

Поряд з цим, сільська рада відмічає що за підсумками роботи за  2014 рік  не завершена робота й по будівництві вуличного освітлення села, освітлення  відсутнє по вулиці Молодіжній ,Миру,Віті Проценка та В.Крота. Також не відремонтований місток по вулиці Миру, не зроблено ремонт покрівлі сільського будинку культури       Обговоривши та врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , керуючись пп.23 ч.1 ст..  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада   в и р і ш и л а :

1.                 Доповідь сільського голови Козаченка П.О. «Про підсумки соціально – економічного розвитку села за  2014 рік» прийняти до відома.

   2. Запропонувати керівникам сільськогосподарських підприємств ( СВК «Веселий Кут»- Стеценко І.В. СФГ «Фортуна» - Мельниченко С.В.ПП «Дронго» - Новак І.П.) надати посильну  допомогу в будівництві вуличного освітлення села.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу , земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

     

 

Сільський голова                                        П.О.Козаченко

 

 

 

        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                         32- а сесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

ПРОЕКТ                                Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  26  грудня  2014 року    №    32/2

с.Веселий Кут

 

Про звіт щодо здійснення державної

регуляторної політики сільською радою 

в 2014 році

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 42, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики  сільською радою,  вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території села та врахувавши пропозиції  депутатів сільська рада   в и р і ш и л а :

1.   Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики  сільською радою в 2014 році взяти до відома (додається).

2.Виконавчому комітету сільської ради продовжити роботу над забезпеченням  додержання принципів державної регуляторної політики  сільською радою та  вдосконаленням правового регулювання господарських відносин на території села.

3.   Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики сільською радою опублікувати в районній газеті.

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування,бюджету та фінансів

 

 

Сільський голова                                    Козаченко П.О.                    

                                                          Додаток до рішення сільської ради

від  24.12.2014 р№ 32/2

Звіт

про здійснення державної регуляторної політики

Веселокутською радою в 2014 році

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Веселокутською сільською  радою постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також на регулювання взаємовідносин у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

З метою реалізації повноважень у здійсненні державної регуляторної політики, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, забезпечення доступності, гласності та відкритості регуляторної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідно  до статті 31 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"   було прийнято розпорядження сільського голови від 16.02.2011 №5Р-5 «Про утворення робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів.».

 До складу робочої комісії залучалися  депутати сільської ради, працівники сільської ради, відбулися засідання робочої комісії по прискореному перегляду регуляторних актів. Робоча група переглянула всі рішення сільської ради та встановила, що 2 з них – є регуляторними актами і внесла свої пропозиції щодо обґрунтування доцільності їх дії. Регуляторні акти, що відповідають принципам державної регуляторної політики  та  регуляторні акти, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін відсутні.

Регуляторними органами постійно зосереджувалась увага на обов’язковості визначення:

- оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;

-  механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;

-  показників результативності регуляторного акта;

- заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», які разом з проектами регуляторних актів оприлюднювались шляхом розміщення на офіційному сайті відділу освіти Тальнівської рай держадміністрації в рубриці  на сторінках районної газети «Колос Тальнівщини», для одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом України, сільська рада постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання практичну допомогу з питань реалізації державної політики у сфері господарської діяльності.

З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, а також чи насправді виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводились відстеження результативності цих актів.

Всього сільською радою за  2014 р. прийнято 3 регуляторних акта  :

1. Рішення сільської ради від 21.05.2014 № 29/2  «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» ;

2. Рішення сільської ради від 07.02.2014 № 27/8 «Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати на 2014 рік »;

3. Рішення сільської ради від 26.03.2014 № 28/3 Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дитячому садку «Ромашка» на 2014 рік»

Станом на 01.12.2014 р. у сільській раді є 3 діючих регуляторних акта.

Протягом 2014 року робота  сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

Сільська рада постійно дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів.

Особлива увага сільською  радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

Веселокутська сільська рада планує у 2015 році продовжити роботу, спрямовану на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

 

Сільський голова                                Козаченко П.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                         32- а сесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

         ПРОЕКТ                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  26  грудня  2014 року    №    32/3

с.Веселий Кут

 

Про план діяльності з  підготовки

проектів регуляторних актів

Веселокутської сільської ради на 2015 рік

        

   Відповідно  п.1 ч.1 ст.43, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  на виконання ч.1 ст.7 Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», врахувавши пропозиції депутатів  сільська рада   в и р і  ш и л а :

1.     Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселокутської сільської ради на 2015 рік (додається)

2.      План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселокутської сільської ради на 2015 рік опублікувати в районній газеті

3.     Контроль за виконанням плану діяльності покласти на постійну комісію питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                    П.О.Козаченко

 

 

 

                                                                                      Додаток до

                                                                                               рішення сільської ради

                                                                                      від 10.12.2014 року №32/3      

План діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів

Веселокутської сільської ради  на 2015 рік

Вид документа

Назва регуля

торного акта

Мета прийняття проекту регуляторного акта

Строки підготовки проекту регуля

торного акту

Найменування розробника проекту

Рішення сільської ради

Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати на 2016 рік

Збільшення надходження коштів до сільського бюджету

грудень 2015

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів сільської ради

Рішення сільської ради

Про затвердження Положення «Про місцеві податки і збори на 2016 рік»

Розробка та затвердження нового нормативно- правового акта, який би дозволив встановити порядок нарахування земельного податку та орендної плати на землю, збільшити надходження коштів до сільського бюджету та встановити спрощену процедуру нарахування земельного податку громадянам

Червень  2015

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів сільської ради

 

Секретар сільської ради                       О.В.Гук

 

 

                                              Веселокутська сільська  рада

Тальнівський район, Черкаська область

32 – а  сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  24 грудня 2014 року № 32/4

с.Веселий Кут

 

Про затвердження ставок

земельного податку та

орендної плати на 2015 рік

 

   Керуючись п.35 ч.1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 272-274, ст.276, п.1 ст.289, п.5.1.ст.288 Податкового кодексу України,  врахувавши технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель села Веселий Кут, затверджену  сесією Веселокутської сільської ради  23.03.2011 року, та згідно рішення сесії сільської ради №13/3 від 21.03.2012 року «Про внесення змін до рішення про затвердження ставок  земельного податку та орендної плати на 2012 рік»

сільська рада  в и р і ш и л а :

1.1.Затвердити ставку земельного податку  за  землі сільськогосподарського  призначення  по селу Веселий Кут : рілля

агрогрупи :  52г          2996 х 3,2 х 1,756 х 0,1%= 16,84 грн/га

55г          3469 х 3,2 х 1,756  х 0,1% = 19,49 грн/га

56г          2602 х 3,2 х 1,756  х 0,1% = 14,63 грн/га

53е          5361 х 3,2 х 1,756 х 0,1% = 30,13 грн/га

55е          4573 х 3,2 х 1,756  х 0,1% = 25,69 грн/га

56е          3469 х 3,2 х 1,756 х 0,1% = 19,49 грн/га

57е          2759 х 3,2 х 1,756  х 0,1% = 15,50 грн/га

121г        4415 х 3,2 х 1,756  х 0,1% = 24,81 грн/га

133г        2917 х 3,2 х 1,756  х 0,1% = 16,38 грн/га

133е        3942 х 3,2 х 1,756  х 0,1% = 22,14 грн/га

209е        5440 х 3,2 х 1,756 х 0,1% = 30,57 грн/га

Багаторічні насадження

агрогрупи    52г          3042х 3,2 х 0,03%=2,92грн/га

55г          3707х 3,2 х 0,03%= 3,56грн/га

56г          2662 х 3,2 х 0,03%= 2,56 грн/га

53е          5893 х 3,2 х 0,03%= 5,66 грн/га

55е          5038 х 3,2 х 0,03%= 4,84 грн/га

56е          3707 х 3,2 х 0,03%= 3,56 грн/га

57е          2947 х 3,2 х 0,03%= 2,83 грн/га

121г        4373 х 3,2 х 0,03%= 4,20 грн/га

133г        2471 х 3,2 х 0,03% = 2,37 грн/га

133е        3707 х 3,2 х 0,03% = 3,56 грн/га

209е        6559 х 3,2 х 0,03%=  6,30 грн/га

Сіножаті

агрогрупи :  52г          1978 х 3,2 х 0,1%= 6,33 грн/га

55г          2290 х 3,2 х 0,1% = 7,33 грн/га

56г          1718 х 3,2 х 0,1% = 5,50 грн/га

53е          3227 х 3,2 х 0,1% = 10,33 грн/га

55е          2707 х 3,2 х 0,1% = 8,66 грн/га

56е          1978 х 3,2 х 0,1% = 6,33 грн/га

57е          1458 х 3,2 х 0,1% = 4,67 грн/га

121г        2915 х 3,2 х 0,1% = 9,33 грн/га

133г        2603 х 3,2 х 0,1% = 8,33 грн/га

133е        3488 х 3,2 х 0,1% = 11,16 грн/га

141           625 х 3,2 х 0,1% = 2 грн/га

209е        3800 х 3,2 х 0,1% = 12,16 грн/га

   Ставки земельного податку на землю під пасовищами не затверджувалися, так як їх в межах села немає.

1.2.Затвердити ставку земельного податку за земельні ділянки  не сільськогосподарського  призначення під будівлями , спорудами :

Квартали №1, 2            3,95 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 37,92 грн/га

                  № 3, 4            4,16 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 39,94 грн/га

                  № 5                4,37 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 41,95 грн/га

                  № 6-7             5,42 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 52,03 грн/га

                  № 8-9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27

                                         5,70 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 54,72 грн/га

                 № 10               5,81 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 55,78 грн/га

                 № 12, 14         5,24 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 50,30 грн/га

                 № 13               5,52 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 52,99 грн/га

          № 18-19, 23, 26    5,41 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 51,94 грн/га

           № 28, 29, 30, 31   4,60 х 3,2 х 1% х 3% х 10 000 = 44,16 грн/га

1.3.Затвердити  ставку  земельного  податку  за  земельні  ділянки  під  закладами  комерційної  діяльності,   зв’язку,  РЕМу :

                                   14,24 х 3,2 х 1% х 10 000 = 4556,8 грн/га

1.4. Ставки податку на землю під водним фондом (ставком) не затверджувалися так як їх в межах населеного пункту  немає.

2. Затвердити розмір орендної плати :

2.1.Встановити орендну плату за землі сільськогосподарського призначення (рілля, багаторічні насадження, сіножаті) в межах населеного пункту в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки землі.

2.2. Встановити орендну плату за земельні  ділянки  під  закладами  комерційної  діяльності,   зв’язку,  РЕМу в розмірі 5-ти кратного розміру  ставки земельного податку.

2.3.Визначити таким, що втратило чинність рішення сільської ради № 27/8  від 07 лютого 2014 року „Про затвердження ставок  земельного податку та орендної плати   на  2014 рік”.

2.4. Взяти до відома, що зміни до даного рішення можуть бути внесені у зв’язку з прийняттям коефіцієнта індексації, визначеного законодавством на 2014 рік.

2.5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                       П.О.Козаченко

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Веселокутська сільська рада

Тальнівський район , Черкаська область

32 – а  сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 грудня 2014 року № 32/5

с. Веселий Кут

Про надання в оренду земельних ділянок

під  нереалізованими земельними частками

(паями) СВК «Веселий Кут»

   Розглянувши та обговоривши клопотання СВК «Веселий Кут» про надання в оренду земельних ділянок під нереалізованими земельними частками (паями) громадян, які померли загальною площею 9,88 га, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради і те , що на території сільської ради виявлено нереалізовані земельні ділянки (паї) осіб, які мають на них право, але не реалізували його ( 4 осіб) керуючись пп.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,17, 93, 124, 126 Земельного кодексу України сільська рада в и р і ш и л а :

 

1.Надати в оренду земельні ділянки під нереалізованими земельними частками (паями) загальною площею 9,88 га. СВК «Веселий Кут» (список додається).

2.Землевпоряднику сільської ради Новак Т.А. зібрати та передати в Тальнівську райдержадміністрацію документи, необхідні для заключення договору оренди.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                          П.О. Козаченко

 

 

 

 

                            Веселокутська сільська рада

Тальнівський район , Черкаська область

32 – а  сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 грудня 2014 року № 32/6

с. Веселий Кут

Про погодження умов договору оренди

на земельну ділянку комерційного

призначення

    Розглянувши заяву приватного підприємця Матющенко Наталії Михайлівни про погодження умов договору оренди на земельну ділянку комерційного призначення,  відповідно п. 35 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.274, п. 5.1 ст.288 Податкового кодексу України, технічної документації Тальнівського РайСТ  та враховуючи рішення сесії Веселокутської сільської ради № 26/3 від 30.12.2013 року « Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Тальнівському районному споживчому товариству», сільська рада 

 в и р і ш и л а :

1.Погодити умови договору оренди на земельну ділянку площею 222,00 кв.м. комерційного призначення для обслуговування приміщення приватного магазину підприємця Матющенко Наталії Михайлівни.

2.Відповідно до діючого законодавства ставка орендної плати становить 2,16 грн. за м. кв.(відповідно до ст.276.3 ПКУ у п’ятикратному розмірі податку) з урахуванням щорічної індексації нормативної грошової оцінки землі.

3.Встановити термін дії договору оренди на земельну ділянку комерційного призначення  20 (двадцять) років  з 01.01.2015 року до 01.01.2035 року.

 

1.     Доручити підписати договір оренди сільському голові Козаченко П.О.

 

2.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                          П.О. Козаченко