Веселокутська сільська  рада

                  Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      33 – я  сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  26 січня 2015  року№  33/1                      

с.ВеселийКут

 

Про затвердження звіту про

виконання бюджету за 2014 рік           

 

 

    Керуючись пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  в и р і ш и л а :

 

Затвердити звіт про виконання сільського  бюджету за 2014  рік :

 

по доходах в сумі                        523 522,37          гривень

 

по видатках в сумі                      522 945,86          гривень  

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                              П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                         33- я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  26 січня 2015 року    №    33/2

с.Веселий Кут

 

Про сільський бюджет на 2015 рік

 

 

Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні” та Закону України „Про державний бюджетУкраїни на 2015 рік», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.     Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі   432 195 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  428 195 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільсього бюджету у сумі 432 195 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 428 195 грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000 грн.

2.     Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі  432 195 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі  428 195 грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі 4 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

4. Затвердити на 2015 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 82 248 гривень в тому числі на освіту- 81 101 грн. на культуру – 1 147 грн., згідно з додатком4 до цього рішення.

         5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою відповідно  статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;

    6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію соціально – економічної прогарми  на загальну суму  15 000 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Розпоряднику коштів сільського  бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах :

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- брати бюджетні зобов’язання у 2015 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

8.Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

9. Додатки 1,  3,  4, (5) до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         10. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                 П.О.Козаченко

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                      Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                         33- я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  26 січня 2015 року    №    33/3

с.Веселий Кут

 

Про направлення залишку коштів,

який склався на 01.01.2015 року

до бюджету сільської ради

 

Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні” та Закону України „Про державний бюджетУкраїни на 2015 рік»,  статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2015 рік:

Дефіцит сільського бюджету в сумі 120 000 грн.

Джерелом покриття якого є залишок коштів станом на 01.01.2015 року.

- доходи сільського бюджету у сумі  432 195 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 428 195 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільсього бюджету у сумі 552 195 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 548 195 грн.,

видатки спеціального фонду сільського  бюджету –  4 000 грн.

1.     Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі 552 195 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 548 195 грн. та  по спеціальному фонду бюджету у сумі 4 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

4. Затвердити на 2015 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 82 248 гривень в тому числі на освіту- 81 101 грн. на культуру – 1 147 грн., згідно з додатком4 до цього рішення.

         5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою відповідно  статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;

    6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію соціально – економічної прогарми  на загальну суму  15 000 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Розпоряднику коштів сільського  бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах :

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- брати бюджетні зобов’язання у 2015 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

8. Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

9. Додатки 1,  3,  4, (5) до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         10. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                 П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                       33 - я сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

Від 26  січня  2015року    №33/4

с.Веселий Кут

Про  батьківську плату за харчування

дітей у дошкільному навчальному

закладі "Ромашка"

     Керуючись  пунктом 29 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-У111 від 28.12.2014 року, врахувавши , що з 01.01.2015 року набрали чинності внесені зміни до ч. 5 статті 35  Закону України "Про дошкільну освіту" щодо розміру батьківської плати за харчування  дітей у комунальних  дошкільних навчальних закладах, відповідно до п.п.2 п «а»   статті  32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада ВИРІШИЛА:

 

    1.Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у  комунальному дошкільному навчальному закладі                     « Ромашка» у розмірі, що становить  40 відсотків від вартості харчування на день.

    2.Взяти до відома, що:

    2.1.  від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

    1.2. батьки вносять плату за харчування  лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу « Ромашка» , а  за дні, у які  дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється.

    2. Попередити батьків та осіб, які їх замінюють, що з 01.01.2015 року

пільги за  харчування дітей в  дошкільному навчальному закладі  « Ромашка» будуть надаватись тільки за їх зверненнями з   документами, що підтверджують  відповідний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал.

    3. Визнати рішення сільської ради від 21 березня 2014  року № 28/3 «Про встановлення батьківської плати за перебування дітей в дошкільному навчальному  закладі таким, що втратило чинність.

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з

 питань планування бюджету та фінансів, завідуючу дошкільним навчальним

закладом “Ромашка”

 

Сільський голова                                                                        П.Козаченко

 

                    Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                       33 - я сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   26 січня 2015 року   №  33/5

с.Веселий Кут  

 

 

Про встановлення у 2015 році акцизного

податок з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

         Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 ,   п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

    1.Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

  

   2. Встановити  у 2015 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

 

    2.Затвердити Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додається).

 

     3.. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

4.     Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення.

 

 

Сільський голова                                                                        П.Козаченко                                                                        

                                                                                   Додаток                

                                                                                   до рішення ради

                                                                                   від 26.01.2015 року  № 33/5

 

                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

                                 Розділ І

                             Загальні положення

 

     1.1.  Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – Положення) розроблено на підставі  Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

 

Розділ П.  Платники податку та їх реєстрація контролюючими органами 

 

     2.1. Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України ( далі – Кодексу), зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу). 

 

     2.2.Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених вище підакцизних товарів.    Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких товарів. 

 

      2.3. Реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які територіально

 

 

                                                                                                                             2.

обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

 

      

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

 

         3.1.Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

           

        

Розділ 1У. База оподаткування

 

       4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

     База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

 

    4.2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265), а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).

 

     4.3. Згідно із Законом №265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          3.

Розділ У. Ставки акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

 

     5.1. До повноважень сільської  ради  належить, зокрема, встановлення в межах, визначених Кодексом, ставок акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 Кодексу).

 

    5.2. п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 Кодексу передбачено, що для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) – у розмірі 5 відсотків.

 

    5.3. Відповідно до п.4 Розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону №71 органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році ставок акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

 

    5.4.Згідно з п.п.12.3.5 п. 12.3 статті 12 Кодексу, якщо сільською радою не прийнято рішення про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковим відповідно до Кодексу, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

 

                  

Розділ У1. Подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

 

    6.1. Відповідно до п. 223.1 ст. 223 Кодексу базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

 

    6.2.Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця (не пізніше 20 числа наступного періоду) контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто, за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

 

    6.3.Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не пізніше 20 лютого 2015 року. 

 

    6.4. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст.222 Кодексу). 

 

   6.5. Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                              О.Гук    

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                         33- я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

                            

 

Від  26 січня 2015 року   №   33/6

с.Веселий Кут 

 

Про встановлення на 2015 рік місцевих

податків – податку  на майно для об’єктів

житлової, нежитлової  нерухомості та 

транспортного податку

 

    Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України,  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

                                            ВИРІШИЛА :

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

 

1.2. відповідно до підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення  місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;

 

1.3. відповідно до пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  органам місцевого самоврядування рекомендовано

у місячний термін з дня опублікування  Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів житлової нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів нежитлової нерухомості,  податку  на майно (в частині транспортного податку) та акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

    При цьому , Законом установлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

     2.  Внести зміни в рішення сільської ради від  21 травня 2014 року № 29/2 « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині встановлення  на  2015 рік на території села Веселий Кут   місцевого  податку нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта  встановити  у 2015 році податок  на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості.

    3. Встановити, що нормами статті 267 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, введено  Транспортний податок  із  ставкою   з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, який  використовується  до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

    4. Затвердити :

    4.1.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

     (додаток 1);

       4.2. Положення про транспортний податок ( додаток 2).

 

   5. В зв’язку з тим, що відповідно до пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  органам місцевого самоврядування не надано повноважень  щодо встановлення на 2015 рік без дотримання  процедури, визначеної підпунктом  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, єдиного   податку, плати за землю та    місцевих зборів -   збору за місця для паркування транспортних засобів  та туристичного збору, вважати рішення сільської ради від 21 травня 2015 року № 29/2 « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині ставок єдиного податку,  збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного  збору  і рішення від  24 грудня 2014 року № 32/4  «Про затвердження ставок земельного  податку та розміру орендної плати на 2015 рік» чинними на 2015 рік.

    6. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 21 травня 2014 року № 29/2 « Про  місцеві   податки  та  збори і ставки єдиного податку  в  2015  році» в частині збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності .

    7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

    8.  Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення.

 

 

Сільський голова                                                                         П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                       

                                                                        Додаток № 1

                                                                                 до рішення ради

                                                                                 від  26.01.2015 року № 33/6

 

                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

 

Розділ І

Загальні положення

 

     1.1.  Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

(далі – Положення) розроблено на підставі статті  266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

         Враховано, що:

- згідно  пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,   в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

 

- згідно пункту 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,   на 2015 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

 

1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              2.

 1.3. Відповідно до :

 

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та  дачні і  садові будинки;

 

підпункту 14.1.129.1. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

 

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

 

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

 

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 

 підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 

 підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

 

 підпункту 14.1.1291  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

 

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

 

 

 

                                                                                                                               3.

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

 

Розділ ІІ

Платники податку

 

   2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 

   2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ Ш.  Об’єкт оподаткування

 

     3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

      3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 

 

                                                                                                                              4.

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

 

Розділ 1У.  База оподаткування

 

    4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

    4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

     4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            5.

     Розділ У.  Пільги із сплати податку

 

     5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 140 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток      (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 200 кв. метрів.

 

     5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

     5.3. Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

 

     5.4. Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

 

    5.5.  Пільги з податку, що сплачується на  території сільської ради, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів .

 

    5.6. Встановити, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості не сплачується  фізичними особами,  за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

 

    5.7. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

 

 

 

 

                                                                                                                            6.

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

   5.8. Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

 

5.9.Сільська рада до 1 лютого поточного року подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

 

    Розділ У1. Ставка податку

 

    6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить :

 

                                                                                                                          

    Для житлової нерухомості:

 

   - 0,50 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,25 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ;

 

    Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

  - 1,00 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 1,00 % - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 1,00 % - гаражі ;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 

        Розділ У11. Порядок обчислення суми податку

 

 

 

                                                                                                                      7.

  7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

       7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

 

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку;

 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку;

 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку;

 

                                                                                                                             

г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

     7.3.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення,  та відповідної ставки податку.

 

     7.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                 8.

контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

     7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

                                                                                                                              

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

     7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

                                                                                                                      9.

     7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

     7.7.. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

     7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

                                                                                                               

     Розділ У111. Порядок сплати податку

 

    8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської  ради  за квитанцією про прийняття податків.

 

      Розділ 1Х. Строки сплати податку

 

     9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

Секретар ради                                                                                   О.Гук

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Додаток № 2

                                                                           до рішення ради

                                                                                    від 26.01.2015 року № 33/6

 

                                          П О Л О Ж Е Н Н Я

                                  про транспортний  податок

 

       Розділ І

Загальні положення

 

     1.1.  Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

                                                                                                                          

 

    Розділ П.  Платники податку

 

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування.

 

     Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

 

     3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

     Розділ 1У. База оподаткування

 

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

 

    4. 2.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

 

     Розділ У. Податковий період

 

   5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

   5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

    5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

    5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 

     5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

      5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      5.7.. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

     Розділ У1.Порядок сплати податку

 

    6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

    6.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

Секретар ради                                                                              О.Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                         33- я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

                              

Від   26 січня 2015 року   №  33/7

с.Веселий Кут  

 

Про розгляд  клопотань 

бюджетних  установ щодо звільнення

від сплати  земельного податку

 

     Розглянувши  клопотання відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації  ,Тальнівської центральної районної лікарні,Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування   про звільнення  від сплати земельного податку, керуючись  нормами Податкового  кодексу України із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, пунктом 28   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», враховуючи пропозиції  постійної комісії сільської ради з питань бюджету, планування та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.               Взяти до відома, що відповідно до :

1.1. пункту 28 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до повноважень сільської ради належить   прийняття рішень щодо надання ,відповідно до чинного законодавства, пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

 

   1.2. закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-VIIскасовано норму Податкового кодексу щодо звільнення бюджетних установ та органзацій від сплати земельного податку;

 

   1.3. підпункту 12.3.7.пунцту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , сільським радам не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

 

    2. Виходячи з норм законодавства України, вказаного в пункті 1 цього рішення , відмовити  в задоволенні  клопотань щодо звільнення від сплати  земельного податку :

 

1.Майновий комплекс, будівля Веселокутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради,що розташована за адресою с.Веселий Кут вулиця Віті Проценка,38.

2.Майовий комплекс , будівля Веселокутської  сільської лікарської амбулаторії, що розташована за адресою с.Веселий Кут вулиця Молодіжна,6

3.Земельну ділянку розташовану на адмінтериторії Веселокутської сільської ради, які є власністю Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування  

 

   3. Попередити  керівників  бюджетних установ, що в разі  внесення змін до Податкового законодавства України в частині  відновлення пільг  зі сплати  земельного податку бюджетним установам та встановлення порядку їх надання, сільська  рада  повернеться  до розгляду  цього питання.

 

    4. Запропонувати  керівникам  бюджетних установ до 05.02.1015 року  надати  до сільської ради  документи щодо  площі земельних ділянок, які ними використовуються для подальшого  інформування  податкового органу.

    В разі  не подання  таких документів у встановлений термін, сільська рада  залишає за собою право  на вимогу податкового органу самостійно подати  таку інформацію за наявними у неї даними.

 

    5. Секретарю сільської ради  надіслати копію цього рішення  заявникам.

 

    6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, планування та фінансів.

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                П.Козаченко

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      33 – я  сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  26 січня 2015 року№  33/8

с.ВеселийКут

 

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку  села на 2015 рік.

 

         Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43, статті 59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.11 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” , врахувавши пропозиції депутатів,  сільська рада  в и р і ш и л а :

 

         1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку  села на 2015 рік (додається).

        

         2. Постійній комісії  з питань планування бюджету і фінансів разом з  бухгалтером сільської ради передбачити в сільському бюджеті кошти на реалізацію основних завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку села  на 2015 рік.

 

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів.

 

 

 

Сільський голова                         Козаченко П.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Програма

          соціально – економічного  розвитку села на 2015 рік.

 

   Програма соціально-економічного та культурного розвитку села на 2015 рік розроблена у відповідності з вимогами законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України","Про місцеве самоврядування в Україні", інших нормативно-правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом Міністрів України, проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2015 рік, програми «Будуємо нову Черкащину на 2011-2015 роки» інших програм стратегічного розвитку області та району.

         Основною метою програми соціально-економічного та культурного розвитку села на 2014 рікє створення умов для розвитку виробництва в селі, підвищення ефективності використання фінансового ресурсу, направленого на відновлення та подальший розвиток інфраструктури, підвищення якості послуг (медичних, освітніх, культурних тощо), що надаються населенню, зростання реального життєвого рівня населення, забезпечення його оптимальної зайнятості на основі стабілізації обсягів виробництва.

Основними завданнями програми є:

- задоволення основних життєво необхідних потреб населення села, послідовне зростання рівня життя;

-  відновлення та посилення позитивної динаміки розвитку у базових галузях економіки села;

- розвиток агропромислового виробництва за рахунок посилення ролі тваринництва та підвищення ефективності використання ґрунтів;

 - покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розбудову економіки села;

   - розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, промислової тощо);

   - відновлення культурної спадщини ;

 -  сприяння подальшому розвитку малого бізнесу.

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території села, відповідно до укладених соціальних угод та інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальний  за виконанням заходів Програми виконком сільської ради. Нині в Україні є 350 малих міст (міст з населенням до 50-ти тисяч чоловік),у яких проживає близько 20 % населення. Такі міста займають особливе місце в історичному розвитку України, вони відіграють важливу роль у формування поселенської мережі  розміщені продуктивних сил країни, оскільки з ними безпосередньо пов’язане життя  майже 22 млн. міських  і сільських жителів. Проте, спад виробництва, економічна дестабілізація суттєво послабили соціально – економічну та фінансову бази малих міст.

  Значна частина малих міст безвідносно до географічного розташування – немов безликі брати – близнюки. Брудні вулиці, обшарпані будинки, іржаві замки на облуплених дверях колишніх закладів культури , побуту, а не рідко – й освіти. Про який рівень соціальних послуг може йтися? Більшість населення охоплена соціальною апатією, люди замкнулися в своїх проблемах, відчужені від влади, господарників і підприємців. І не сьогодні – вчора сформувалась ця ситуація – занепад і деградація багатьох українських міст і сіл, які колись були справжніми духовними, культурними, освітніми осередками, звідки черпали кадровий потенціал держави, триває вже не одне десятиліття.

   Хоча ще в березні 2004 року Президент України підписав ухвалений Верховною Радою  Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст»,дієвих кроків держави з розв’язання їхніх  проблем поки що не спостережено. Можна сказати, що столиця, великі промислові центри взяли з малих усе краще, нічого реально не запропонувавши взамін. Бюджетні ресурси нині розподіляються між усіма суб’єктами бюджетного процесу пропорційно, згідно  формульними розрахунками Міністерства фінансів, а доцільно було б ефективно перерозподіляти їх між  багатими й бідними, пам’ятаючи, що багатим містам нинішній добробут великою мірою створювали всі.

  Коріння сьогоднішніх негараздів громад малих міст криється і в недосконалості чинного законодавства. Зокрема, вони обділені Бюджетним Кодексом, дія якого сьогодні закінчується на рівні районів, не пошируючись на міста районного значення.

Досі не проведено чітких меж між власними повноваженнями місцевого самоврядування та тими, що делегує йому держава. Доцільно було б  делеговані повноваження закріпити юридичною угодою, тоді буде з кого запитувати, чому не профінансовані ті чи інші декларації держави щодо громадян. А сьогодні органи місцевого самоврядування змушені левову частку власних доходів спрямовувати на виконання делегованих повноважень, що в свою чергу значно  послаблює їх фінансових можливостей для виконання власних повноважень  та збільшує число не вирішених питань у місті.

  Відповідно до Закону України «про благоустрій населених пунктів», який набрав чинності з 01.01.2006 року та визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади, благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, визначено, що «благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально - економічних, організаційно – правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення  умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності  людини довкілля»

  Територія, що охоплюється благоустроєм, складається із земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування : парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, начальних, спортивних, історико – культурних об’єктів промисловості, комунально – складських та інших об’єктів у межах населених пунктів.

  Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населених пунктів, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою територій населених пунктів, а також санітарне очищення територій, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

Вулично – дорожня мережа населених пунктів – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів,тротуарів , велосипедних і пішохідних доріжок, а також набережні, майдани, площі вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

   Заходи з благоустрою населених – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

 Питання забезпечення благоустрою села Веселий Кут впродовж останніх  років реалізується шляхом  залучення :

- підприємств та організацій через закріплення за ними, окрім власних, територій вулиць та провулків сіл, парків,скверів і інших      об’єктів з масовим  перебуванням  людей;

- депутатського корпусу сільської ради;

- жителів сіл;

- використання спонсорської допомоги;

- проведення тощижневих днів чистоти, суботників тощо.

Однак навантаження покладено на виконком сільської ради.

Мета та основні завдання благоустрою села Веселий Кут у  2015 році

Метою цієї програми є:  

 

Всебічне використання визначених Законом України «Про благоустрій населених  пунктів», Наказом Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів  міського благоустрою» правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою села Веселий Кут, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи

щодо реалізації Програми соціально – економічного розвитку села Веселий Кут

на 2015 рік

 п/п

Зміст заходу

Виконавці

Джерело фінансування

1.

Санітарна очистка села Веселий Кут

 

 

 

-розширення кількості вулиць села, охоплених санітарною очисткою

Сільська рада

 

 

- вивезення побутових відходів

СВК «Веселий Кут»

ПП «Дронго»

СФГ «Фортуна»

Кошти по соціальних угодах

 

-  облаштування сміттєзвалища на території села Веселий Кут

Сільська рада

Кошти сільського бюджету 4000грн

2.

Засоби та обладнання зовнішнього освітлення

Сільська рада приватні підприємці села

 

 

- ремонт вуличної мережі освітлення по вулицях : Колгоспній, Миру, Молодіжній, В.Крота,Набережній

Сільська рада

Приватні підприємства села

Кошти по соціальних угодах

 

- встановлення електролічильників, які обліковують електроенергію в нічні години по зменшенню тарифу, таймерів, лампочок, іншого обладнання

Сільськогосподарські підприємства

Кошти сільського бюджету 10 000грн

 

- придбати та встановити додаткові ліхтарі та світильники по селу відповідно до потреби,

 

Кошти по соціальних угодах

3.

Зелене господарство:

Сільська рада

 

 

- відповлення зелених насаджень,газонів, квітника біля братської могили.

 

Кошти по соціальних угодах

4.

Ремонтна группа :

Сільська рада

 

 

-ямковий  ремонт вулиць села

 

Кошти сільського бюджету 10 000грн

 

- утримання в належному стані зупинок громадського транспорту

 

Кошти по соціальних угодах

5

Забезпечення належного стану кладовища

Сільська рада

Кошти по соціальних угодах

6.

Ремонт містка по вулиці Миру

Сільська рада сільськогосподарські підприємства

Кошти по соціальних угодах

 

7.

Ремонт покрівлі сільського будинку культури

Сільська рада сільськогосподарські підприємства

Кошти по соціальних угодах

Кошти сільського бюджету 10 000грн

 

Секретар сільської ради                           О.В.Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      33 – я  сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  26 січня 2015 року№  33/9

с.ВеселийКут

 

Про затвердження структури

та чисельності виконавчих органів

сільської ради

 

 

  Розглянувши пропозицію сільського голови Козаченко П.О та врахувавши , що до сільської комунальної власності передано заклади  освіти, культури, керуючись п.5 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сільська рада  в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити на 2015 рік слідуючу структуру виконавчих органів сільської ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання :

 

№ п/п

Назва виконавчого органу

Чисельність

Витрати на рік (грн.)

1.

Апарат сільської ради

5,5

250 000,00

2.

Заклади культури

2

43 000,00

3.

Заклади освіти

5

81 101,00

 

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів.

 

 

 

Сільський голова                         Козаченко П.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Веселокутська сільська  рада

                                         Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      33 – я  сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  26 січня 2015 року№  33/10

с.ВеселийКут

 

Про затвердження штатного

розпису сільської ради на 2015 рік.

 

      Розглянувши пропозицію сільського голови Козаченко П.О та врахувавши , що до сільської комунальної власності передано заклади  освіти, культури, керуючись п.5 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , керуючись   Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, постановою Кабінету Міністрів України № 34 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та Постановою Кабінетів Міністрів України від   22 серпня 2005 року № 790 „ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність , деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”сільська рада в и р і ш и л а : 

1.Затвердити  розмір посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців і затвердити штатний розпис і посадові оклади працівників апарату сільської ради з 1  січня 2015 року :

Посада

Шт.од.

Став

ка

ранг

Доплата за ранг

Стаж %

Доп

лата

За стаж

 

премія

 

Місяч

ний

фонд

 
 

Сільський

Голова

1

2328

7

110

  30

610

1630

4678

 

Секретар

1

1886

9

90

  20

396

1320

3692

 

Головний бухгалтер

1

1281

13

55

  20

268

897

2501

 

Спеціаліст 2 категорії

1

1218

13

50

  10

127

366

1761

 

Касир

0.5

609

 

 

 

 

183

792

 

Прибиральник  службових приміщень

0.5

609

 

 

 

 

 

609

 

Кочегар

0.5

609

 

 

 

 

 

609

 

                   

 

 

2.Затвердити слідуючий  штатний розпис працівників дитсадка станом на 1 січня 2015 року:

п/п

Назва посад  структурного

Підрозділу

Кількість

Шт.посад

Посад.

Оклад

Тариф.

розряд

Доплати

За стаж

За престиж

Праці 20 %

Фонд зарпл.

На місяць

1.

Завідуюча

1

1806

12

10

181

 

1987

2.

Вихователь

1

1397

8

20

279

 

1676

3.

Пом.вихователя

1

1218

 

 

 

 

1218

4.

Кухар

1

1218

 

 

 

 

1218

5.

кочегар

1

1218

 

 

 

 

1218

 

 

5

6857

 

 

460

 

7439

 

3.Затвердити слідуючий  штатний розпис працівників культури станом на 1 січня 2015 року:

п/п

Назва посад  структурного

Підрозділу

Кількість

Шт.посад

Посад.

Оклад

Тариф.

Роз

ряд

Доплати

За стаж

Добавка за престиж

Фонд зарпл.

На місяць

1

Зав.бібліотекою

0,5

903

12

30%

271

   

1174

3

Директор СБК

0,5

839

 

 

 

 

 

839

4

Худ.керівник

 

349

 

 

 

 

 

349

5

Прибиральниця

 

609

 

 

 

 

 

609

 

 

2,25

 

 

 

148.8037271271

 

   
                     

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             П.О.Козаченко

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Веселокутська сільська  рада

Тальнівський район, Черкаська область

33 – а  сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  28 січня 2015 року  №   33/11

с.Веселий Кут

 

Про внесення змін до рішення про

затвердження ставок

земельного податку та орендної плати на 2015 рік

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію землевпорядника Новак Т.А. про Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71-VІІІ від 28 грудня 2014 року  показники нормативної грошової оцінки землі,  проведеної станом на 1 липня 1995 року,  застосовуються із коефіцієнтом    -    1, 249 , керуючись п.35 ч.1 ст.26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада  в и р і ш и л а :

1.1.          Внести зміни до рішення від 24 грудня 2014 року за №32/4 «Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати на 2015 рік» при розрахунку ставки земельного  податку  за  землі всіх категорій  по селу Веселий Кут застосовувати коефіцієнт 1,249 :

 рілля

агрогрупи :  52г          2996 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1%= 21,03 грн/га

55г          3469 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 24,34 грн/га

56г          2602 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 18,27 грн/га

53е          5361 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 37,63 грн/га

55е          4573 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 32,09 грн/га

56е          3469 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 24,34 грн/га

57е          2759 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 19,36 грн/га

121г        4415 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 30,99 грн/га

133г        2917 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 20,46 грн/га

133е        3942 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 27,65 грн/га

209е        5440 х 3,2 х 1,756 х 1,249 х 0,1% = 38,18 грн/га

Багаторічні насадження

агрогрупи    52г          3042х 3,2 х 1,249  х 0,03%=3,65грн/га

55г          3707х 3,2 х 1,249  х 0,03%= 4,45грн/га

56г          2662 х 3,2 х 1,249  х 0,03%= 3,20 грн/га

53е          5893 х 3,2 х 1,249  х 0,03%= 7,07 грн/га

55е          5038 х 3,2 х 1,249  х 0,03%= 6,05 грн/га

56е          3707 х 3,2 х 1,249  х 0,03%= 4,45 грн/га

57е          2947 х 3,2 х 1,249  х 0,03%= 3,53 грн/га

121г        4373 х 3,2 х 1,249  х 0,03%= 5,24 грн/га

133г        2471 х 3,2 х 1,249  х 0,03% = 2,96 грн/га

133е        3707 х 3,2 х 1,249  х 0,03% = 4,45 грн/га

209е        6559 х 3,2 х 1,249  х 0,03%=  7,87 грн/га

Сіножаті

агрогрупи :  52г          1978 х 3,2 х 1,249  х 0,1%= 7,91 грн/га

55г          2290 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 9,16 грн/га

56г          1718 х 3,2 х 1,249 х 0,1% = 6,87 грн/га

53е          3227 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 12,90 грн/га

55е          2707 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 10,82 грн/га

56е          1978 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 7,91 грн/га

57е          1458 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 5,83 грн/га

121г        2915 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 11,65 грн/га

133г        2603 х 3,2 х 1,249 х 0,1% = 10,40 грн/га

133е        3488 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 13,94 грн/га

141           625 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 2,50 грн/га

209е        3800 х 3,2 х 1,249  х 0,1% = 15,19 грн/га

   Ставки земельного податку на землю під пасовищами не затверджувалися, так як їх в межах села немає.

1.2.Затвердити ставку земельного податку за земельні ділянки  не сільськогосподарського  призначення під будівлями , спорудами :

Квартали №1, 2            3,95 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 47,36 грн/га

                  № 3, 4            4,16 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 49,89 грн/га

                  № 5                4,37 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 52,40 грн/га

                  № 6-7             5,42 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 64,99 грн/га

№ 8-9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27    5,70 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 68,35 грн/га

                 № 10               5,81 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 69,67 грн/га

                 № 12, 14         5,24 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 62,82 грн/га

                 № 13               5,52 х 3,2 х 1,249 х 1% х 3% х 10 000 = 66,18 грн/га

                 № 18-19, 23, 26  5,41 х 3,2 х 1,249  х 1% х 3% х 10 000 = 64,87 грн/га

                 № 28, 29, 30, 31  4,60 х 3,2 х 1,249 х 1% х 3% х 10 000 = 55,16 грн/га

1.3.Затвердити  ставку  земельного  податку  за  земельні  ділянки  під  закладами  комерційної  діяльності,   зв’язку,  РЕМу :

                                   14,24 х 3,2 х1,249 х 1% х 10 000 = 5691,44 грн/га

1.4. Ставки податку на землю під водним фондом (ставком) не затверджувалися так як їх в межах населеного пункту  немає.

2. Затвердити розмір орендної плати :

2.1.Встановити орендну плату за землі сільськогосподарського призначення (рілля, багаторічні насадження, сіножаті) в межах населеного пункту в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2.2. Встановити орендну плату за земельні  ділянки  під  закладами  комерційної  діяльності,   зв’язку,  РЕМу в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки землі.

2.3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

Сільський голова                                 П.О.Козаченко

                    Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      33 – я  сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від26 січня 2015 року№  33/12

с.ВеселийКут

 

Про преміювання, надання

допомоги  сільському голові

в 2015 році

 

    Відповідно ст. 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників  апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами та доповненнями,  врахувавши пропозиції депутатів сільської ради сільська рада  в и р і ш и л а :

1.Здійснювати в 2015 році  преміювання  сільського голови Козаченко П. О. та особи, яка виконує повноваження сільського голови у випадках, передбачених частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( перебування у відпустках, тимчасової непрацездатності, курсах підвищення кваліфікації)   відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи:

1.1.Щомісячно в розмірі   до 70 відсотків від посадового окладу в межах затверджених видатків на оплату праці ;

1.2. До де - яких державних ,професійних свят та ювілейних дат в розмірі посадового окладу в межах затверджених видатків на оплату праці.

 2.Врахувати, що конкретні умови, порядок та розміри преміювання визначено у Положенні про преміювання працівників  сільської ради, затвердженого за погодженням з профспілковим комітетом.

3.Надавати  сільському голові Козаченко П.О.  допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати   один раз на рік.

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради №  27/ 6 від 07 лютого 2014 року «Про преміювання, надання матеріальної допомоги сільському голові Козаченко П.О в 2014 році.»

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                      П.О.Козаченко

 

 

 

                    Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      33 – я  сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від26 січня  2015 року№  33/13

с. ВеселийКут

 

Про затвердження Положення

про преміювання та надання

матеріальної допомоги

працівникам    Веселокутської сільської ради

 

  Відповідно до Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про оплату праці» ,ст..247 Кодексу Законів  про працю в Україні, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Наказу Міністерства праці  України від 2 жовтня 1996 року № 77  „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 враховуючи колективний  договір, з метою заохочення працівників сільської ради  за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Положення про преміювання та надання  матеріальної допомоги працівникам    Веселокутської сільської ради (додається) за погодженням з профспілковим комітетом.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                      П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

голова профкому                                                               рішення сільської ради

                                                                                             26.01.2015 № 33/13

_______________

                                     П О Л О Ж Е Н Н Я

                              про преміювання та надання матеріальної допомоги

                             працівників    Веселокутської сільської ради

                                                  І. Загальні положення.

 

1.1. Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги  працівникам Веселокутської сільської ради (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про оплату праці» ,ст..247 Кодексу Законів  про працю в Україні, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Наказу Міністерства праці  України від 2 жовтня 1996 року № 77  „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565, колективного договору, з метою заохочення працівників сільської ради (далі Працівників) за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2.Преміювання Працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць згідно розпорядження сільського голови в розмірі до 70  відсотків від посадового окладу.

1.3.В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди професійних свят ( День землевпорядника, День бухгалтера, День місцевого самоврядування, Міжнародний день секретаря) ювілейних,святкових дат та інших подій на підставі клопотання профспілкового комітету за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску Працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затверджених видатків на оплату праці.

1.4.Премія не виплачується Працівникам за час перебування у відпустках, тимчасової непрацездатності, за період довгострокових відряджень по вивченню досвіду роботи.

1.5.Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення. 

 

1.6.Працівникам,яким винесена догана,премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

1.7.Фонд преміювання Працівників утворюється в розмірі 70  відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці (затверджених видатків на оплату праці.)

 

2.Показники преміювання та визначення розміру премії.

2.1.Преміювання Працівників здійснюється за розпорядженням сільського голови на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов’язків і завдань.

2.2. .Преміювання Працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись. Як в абсолютній сумі так і у відсотках до посадового окладу.

2.3.За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

- дотримання виконаської і трудової дисципліни;

-постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.4. Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п.2.3. цього Положення та особистого вкладу праціника в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

2.5.Зменшення відсотку преміювання Працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

- несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків ;

-  неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської ради;

- порушення строків розгляду документів;

- недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань;

- порушень правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

                        3.Порядок преміювання.

 

3.1. Головний бухгалтер сільської ради щомісяця визначає загальну суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в данному місяці та вносить пропозиції сільському голові.

3.2. Преміювання Працівників здійснюється на підставі  розпорядження сільського голови.

3.3.Розмір премії сільського голови визначається рішенням сесії сільської ради і здійснюється на підставі розпорядження сільського голови.

3.4.Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості та обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

 

 

                 4.Надання матеріальної допомоги.

4.1. Допомогу на оздоровлення відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” надається і виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати при надання щорічних відпусток.

4.2. Матеріальна допомога Працівникам для вирішення соціально- побутових питань надається за заявою на підставі клопотання профспілкового комітету  розпорядженням сільського голови в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

4.3.Відповідно до Наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року № 1285/11565, працівникам культури надається матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більш як один посадовий оклад.

4.4. Матеріальна допомога на вирішення соціально- побутових питань та допомога на оздоровлення сільському голові надається за його заявою та рішенням сесії сільської ради в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

4.5. Допомога, зазначена в пунктах 4.1 -4.4. надається в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                  О.В.Гук.