Веселокутська сільська рада

Тальнівського району Черкаської області

Порядок денний :

 

1.Про встановлення  тарифів на теплову енергіюдля суб’єктів

   господарювання, що здійснюютьїї виробництво на установках з

   використаннямальтернативних джерел енергії для потребустанов, що

   фінансуються з  місцевого бюджету.

   Доповідає Козаченко П.О. сільський голова

2.Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл і

    міста Тальнівського району

    Доповідає Козаченко П.О. сільський голова

3. Про звіт сільського голови  про  здійснення державної регуляторної

    політики  у 2018 році

    Доповідає Козаченко П.О. сільський голова

4.Про план діяльності з  підготовки та  перегляду  проектіврегуляторних

    актів  сільської ради на 2019рік

    Доповідає Козаченко П.О. сільський голова

5.Про  внесення змін  в рішення сільської ради від 23.12.2017 року № 20/11

   «Про сільський бюджет на 2018 рік» ,від  14 березня 2018 року    № 21/9,

   від 26 вересня 2018 року № 26/5

   Доповідає Тосич Л.В.- бухгалтер сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                        

 

                                     ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 27 –а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІСКЛИКАННЯ                  

                  РІШЕННЯ

 

    ________ 2018 року               с.  Веселий Кут                           №____

 

Про встановлення  тарифів на теплову енергію

для суб’єктів господарювання, що здійснюють

її виробництво на установках з використанням

альтернативних джерел енергії для потреб

установ, що фінансуються з  місцевого бюджету

 

 

      Розглянувши лист   ТОВ «Тепло- Альтернатива»  та розрахунок  розміру тарифу на теплову енергію,  виробництво якої здійснюється на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ,  що фінансуються з місцевого бюджету,   відповідно до статей 13, 20 Закону України «Про  теплопостачання», із змінами внесеними Законом України від 22.09.2016 року № 1540, постанови Кабінету Міністрів України від  01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу  до  формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 11.10.2017р. № 817 «Про внесення змін  до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого  опалення  і постачання  гарячої води», враховуючи листи Мінрегіону України від 11.12.2017 р. № 7/10-13596 та Департаменту  містобудування, архітектури, будівництва та житлово- комунального  господарства Черкаської ОДА від 14.12.2017р. № 01-12/2097 з  роз»ясненням  питань  формування, встановлення та зміни  тарифів на теплову енергію та  те, що згідно  частини 7 статті 13 Закону України «Про  теплопостачання» до повноважень органів місцевого самоврядування належить  встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і тарифів на виробництво теплової енергії  у порядку і межах, визначених законодавством, керуючись  п.п.2 п. «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1. Враховуючи, що  середньозважений  тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб  установ , що фінансуються з місцевого бюджету, опублікований  на офіційному веб-сайті Держенергоефективності України станом на 25 червня  2018  року становить 1936, 70 грн.,  встановити на  2018 рік тариф на виробництво, постачання та транспортування теплової  енергії, що  виробляється ТОВ «Тепло-альтернатива»   на установках з використанням альтернативних джерел енергії  для опалення Веселокутського НВК   в розмірі 1641  ( одна тисяча шістсот сорок одна ) грн.. 97 коп.

      2. Копію цього рішення направити ТОВ  «Тепло-альтернатива»   та оприлюднити на сайті сільської ради.

      3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на

 

 

Сільський голова                                                                          П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                        

 

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 27- а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    _______ 2018 року                с.Веселий Кут                     №____

   

Про управління майном

спільної власності територіальних

громад сіл і міста Тальнівського району

 

           Відповідно до статті 142 Конституції України, статті 60, пункту 10 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 369 Цивільного кодексу України,врахувавши рішення координаційно – консультивної ради при Тальнівській районній раді від 16.10.2018 року та те, що відповідно до ч.4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районні  та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об’єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад, сільська рада

ВИРІШИЛА :

14.Доручити Тальнівській районній раді здійснювати надання в орендне користування, закріплення на праві  оперативного управління та передачу на баланс майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району чи його частин, не допускаючи при цьому  ослаблення економічних основ місцевого самоврядування та зменшення обсягу надання відповідних послуг населенню.

2.Встановити , що пункт 1 цього рішення застосовується до всіх майнових операцій, крім відчуження майна, які здійснювались та будуть здійснюватись Тальнівською районною радою від імені територіальних громад сіл і міста району на правах управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району.

3.Тальнівській районній  раді:

3.1.в подальшому надавати сільській раді копії рішень щодо передачі в орендне користування,закріплення на праві оперативного управління та передачу на баланс майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і міста в особі Тальнівської районної ради чи його части;

3.2.відчуження майна, щ о належить до спільної власності  територіальних громад сіл  і міста Тальнівського району здійснювати лише за окремим рішенням сільської ради, яким будуть визначені доцільність та умови відчуження майна.

4.Секретарю ради копію цього рішення надіслати Тальнівській районній раді.

 

           

 

 

    

 

  Сільський голова                                                                     П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                        

 

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 27 –а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    ________ 2018 року                с.Веселий Кут                     №____

   

 Про звіт сільського голови

 про  здійснення державної

 регуляторної політики  у 2018 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови про  здійснення державної регуляторної політики  в 2018 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  про  здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2018 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

  Сільський голова                                                                     П.Козаченко

 

 

 

 
 


                                                        

 

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    ________ 2018 року                с.Веселий Кут                     №____

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актів  сільської ради на 2019рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування,  бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019рік (додається)

 

          2.Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019рік до 15 грудня 2018 року в одному з  районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

    Сільський голова                                                            П.Козаченко

   

 

 

                                                                                                                                              Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від _______________року №______

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту  регуляторного акту          проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________          

 

 1.     Рішення ради        Про встановлення          Забезпечення надходжень        

                                        місцевих податків і         до сільського бюджету        травень- 2019        Постійна комісія    Районні   

                                        зборів  на 2020рік                                                           -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.       Рішення   ради    Про встановлення       Забезпечення надходжень          травень- 2019       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного       до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                                 та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2020 рік       

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
  GERB


ВЕСЕЛОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

    ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           27- а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                         РІШЕННЯ  

 

__________2018 року                        с.Веселий Кут                    № ____

 

 

Про зміни до сільського бюджету на 2018 рік

від  22 грудня 2017 року    № 20/11

від  14 березня 2018 року    № 21/9

від 26 вересня 2018 року № 26/5

 

 

 

Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України „Про місцеве  самоврядування в Україні”та статей 76, 77  Бюджетного кодексу України сільська радасільська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 729 427 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 677 427 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 52 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 834 427   грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету –782 427  грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 52 000 грн.

          2.Установити дефіцит сільського бюджету в частині загального фонду в сумі 105000 ,00  гривень , джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року;

         3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у сумі 685 427  грн.,у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 633 427   грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі  52 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

        4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

        5. Затвердити на 2018 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 56 876 гривень в тому числі на  бібліотеку – 21 212 грн.,на сільський будинок культури -35 664 грн. згідно з додатком4 до цього рішення.

        6. Затвердити на 2018 рік:

- міжбюджетні трансферти до районного бюджету в сумі 30260 гривень в тому числі:19 300 грн.- Веселокутському НВК,4000-  Веселокутській амбулаторії,300грн.-ЦНАП,360 грн.-Тальне РДА (рятування людей на воді),1000-УСЗН,5000-Тальнівський районний територіальний центр соц.обслуговування.

        7.Затвердити  зміни до сільського бюджету згідно розпорядження № Р-21від 10 вересня 2018 року.

         8. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

 


Сільський голова                                                                 П.О.Козаченко