Рішення ради

 

                                       ВЕСЕЛОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 9 - СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

    05 липня 2016 року                с. Веселий Кут                                №9/1

    

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

     

      1.Встановити з 1 січня 2017 року на території села Веселий Кут       ставки     місцевих податків і зборів    :

 

   * 1.податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), шляхом звільнення  від його сплати ;

    1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

 

   * 1.2.транспортного податку, при цьому врахувати, що :

 

    1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     1.2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     1.2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     1.2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

 

   *1.3. туристичного збору, при цьому врахувати, що :

     1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     1.3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     1.3.3. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     1.3.4. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     1.3.5. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

    

    *1.4. Збору за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

     1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     1.4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      1.4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

      1.4.3. ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

      1.4.4. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

 

     1.4.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

 

     *1.5. встановити з 1 січня 2017  року ставки  єдиного податку  та врахувати, що :

       1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3. не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групиособи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

              1.5.4..  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

              1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

              1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

  1.5.7. ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПодатковимКодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного упідпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громадзастосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

 

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1. офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

         При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом..

 

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

         3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017 року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                            П.О.Козаченко                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                                                  № 9/1  від 05 .07.2016 року

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у с.Веселий Кут

на 2017 рік

 

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,25

 

0,25

б) прибудова до житлового будинку

0,15

0,15

в) квартира

1

1

г) котедж

1

1

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

1

1

д) садовий будинок

0,15

0,15

е) дачний будинок

0,15

0,15

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

1

1

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,25

0,25

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,50

0,50

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

1

1

ґ)будівлі промисловості та склади

1

1

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

1

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

 

 

 

 

Секретар сільської ради                               О.В.Гук                                                        

 

   

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

    05 липня  2016 року                  с.Веселий Кут                                 №9/2

   

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  28 квітня 2016 р. №7/3, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с.Веселий Кут           за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  ( у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

 

     1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1,  в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

52г    21026 х1,2  х 0,1%  = 25,24

55г    24346 х1,2 х 0,1 % = 29,22

56г    18260 х1,2 х 0,1 % = 21,91

53е    37626 х 1,2 х 0,1 % = 45,16

55 е    32093  х 1,2 х 0,1 % =  38,51

56 е    24346  х 1,2 х 0,1 % = 29,22

57 е    19366  х1,2 х 0,1 % =  23,24

121г    30986  х1,2 х 0,1 % = 37,19

133г    20473  х1,2 х 0,1 % = 24,56

133е   27666  х 1,2 х 0,1 % = 33,20

209 е  38180 х1,2 х 0,1 % = 45,82

 

 

сіножаті                        

52г    7906  х1,2 х 0,1%  = 9,49

55г    9155  х1,2 х 0,1 % = 10,99

56г    6866  х1,2 х 0,1 % = 8,24

53 е    14148  х1,2 х 0,1 % =  16,98

55 е    12067 х1,2 х 0,1 % = 14,48

56 е    7906 х1,2 х 0,1 % = 9,49

57е    5826  х1,2 х 0,1 % = 7,00

121г    11651 х1,2 х 0,1 % = 13,98

133г   10403 х1,2 х 0,1 % = 12,48

133 е   13940 х 1,2 х 0,1 % = 16,73

141    2497 х 1,2 х0,1 % = 3,00

209 е  15188 х1,2 х 0,1 %= 18,23

 

пасовища

52г   3171  х1,2 х 0,1%  = 3,80

55г    3672  х 1,2 х 0,1 % = 4,40

56г    2754 х 1,2 х 0,1 % = 3,30

53е   5675  х 1,2 х 0,1 % = 6,82

55 е    4841  х 1,2 х 0,1 % = 5,81

56 е    3004  х1,2 х 0,1 % = 3,60

57 е    2420  х1,2 х 0,1 % =  2,90

121г    4674  х 1,2 х 0,1 % = 5,60

133г    3255  х 1,2 х 0,1 % = 3,91

133 е   4340  х 1,2 х 0,1 % = 5,21

141   1001 х 1,2 х 0,1 % = 1,20

209 е  6009 х 1,2 х 0,1 % = 7,21

215 е  334 х1,2 х 0,1 %= 0,40

218   417 х 1,2 х 0,1% = 0,50

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03,  в тому числі по агрогрупах :  

52г   12158  х1,2 х 0,03%  = 4,38

55г    14817  х 1,2 х 0,03 % = 5,34

56г    10638 х 1,2 х 0,03 % = 3,83

53е   23556  х 1,2 х 0,03 % = 8,48

55 е    20136  х 1,2 х 0,03 % = 7,25

56 е    14817  х1,2 х 0,03 % = 5,34

57 е    11778 х1,2 х 0,03 % =  4,24

121г    17477  х 1,2 х 0,03 % = 6,29

133г    9498  х 1,2 х 0,03 % = 3,42

133 е   14437  х 1,2 х 0,03 % = 5,20

209 е  26215 х 1,2 х 0,03 % = 9,44

 

    1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

90,19 х 1 % х 10000 х 1,433= 12925,66

 

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

15,55 х 1 % х 25 % х 10000х 1,433 = 558,87 грн. / га..     

 

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

21,77 х 1 % х 10000 х1,433 = 3123,94

18,28 х 1 % х 10000 х 1,433 = 2622,39

 

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

1,1а                                27,99 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 120,33

1,2,3                              29,55 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 127,04

4,9,10,22,24                  32,66  х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 140,41

4,23,24,5,6,7,8,11,15    31,10 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 133,70

6,15,21                          34,21   х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 147,07

7,8,16-17                       34,83 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 149,73

9                                     33,28 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433=  143,07

10,18,19                        36,70 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 157,77

11,20,21,22,23              36,08 х 1% х 3 % х 10000 х1,433 = 155,11

12-13                             24,80 х 1% х 3 % х 10000 х1,433 = 106,62

19                                  31,72 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 136,60

25,27-28                       27,94 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 120,11

25-26                            26,63 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 114,48

 

    1.7. за  землі  транспорту :

26,11 х 1 % х 10000 х 1,433= 3754,46

 

    1.8. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.9. за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.10. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     1.11. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     2.  . Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

 

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.2.. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.3.. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативної грошової  оцінки земель села  , проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017 року .

 

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

 

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

 

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

 

     5.7. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

 

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                             

    6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   

     7. Розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

     8.Розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради.

 

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )   встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

     10.Секретарю сільської ради  офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

 

    При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом..

 

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                      П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

    05 липня  2016 року                  с.Веселий Кут                                 №9/3

   

 

Про внесення змін в рішення сесії

від 24 грудня2015року  № 3/1

«Про сільський бюджет на 2016рік»

та рішення сесії від 04  лютого 2016 року

 № 5/3

   

 

      Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні” та Закону України „Про державний бюджетУкраїни на 2015 рік», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі   568 585 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 565 255 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільсього бюджету у сумі 653485 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 649 485грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000 грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі  65 3485 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі  6494885 грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі 4 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

4.Установити дефіцит сільського бюджету в частині загального фонду в сумі 84 900 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на т01.01.2016 року.

5. Затвердити на 2015 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 119 295 гривень в тому числі на освіту- 81 101 грн. на бібліотеку – 16 323 грн., на сільський будинок культури – 21 871 грн

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію соціально- економічної програми на загальну суму 30 000 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7.Дозволити розпоряднику коштів сільського бюджету своїм розпорядженням вносити зміни до сільського бюджету в міжсесійний період з подальшим затвердженням на наступній сесії сільської ради.

8.Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на :

- оплату праці працівників  бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування  за рахунок зменшення видатків  за іншими бюджетними програмами.  

9.Додатки до цього рішення викласти в новій редакції. 

10. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                 П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9 -а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

  05  липня 2016 року                с.Веселий Кут                       №9/4

 

Про розпорядження голови Черкаської

обласної державної адміністрації

від 18 травня 2016 року № 245

«Про перейменування об’єктів

топоніміки в Черкаській області»

 

 

  Заслухавши  інформацію  сільського голови П.О.Козаченка « Про розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 18травня 2016 року № 245 «Про перейменування об’єктів топоніміки в Черкаській області» керуючись Законом України «Про засудження комуністичного та націонал – соціалістичного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 року  № 245 «Про перейменування об’єктів топоніміки в Черкаській області» сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1.     Інформацію сільського голови взяти до відома та керівництва в роботі.

2.      Вважати що згідно розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації «Про перейменування об’єктів топоніміки» від 18.05.2016 року № 245 вул. Колгоспна  с. Веселий Кут перейменована на  вул. Т.Г.Шевченка с. Веселий Кут ( копія розпорядження додається )

3.     Запропонувати керівникам суб´єктів господарювання , підприємств , установ та організацій , що розташовані на цій вулиці , у зв’язку з її перейменуванням, внести зміни до установчих документів, до ЄДР, та отримати документи , що опосередковують такі дії

4.     Запропонувати секретарю сільської ради:

4.1 в тижневий термін оприлюднити дане рішення на офіційному сайті   

 сільської ради та дошці оголошень

4.2 з даним рішенням та розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації «Про перейменування об´єктів топоніміки Черкаської області » від 18.05.2016 року ознайомити жителів вулиці.

4.3 Провести зміни до установчих документів виконавчого комітету та Веселокутської сільської ради та зареєструвати їх в органах державної влади.

4.4  підготовити лист – повідомлення до Черкаської  філії державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань   АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

Сільський голова                                           П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/5

Про затвердження проекту землеустрою,

щодо відведення земельної ділянки

в користування  на умовах оренди

гр. Скалівенку Миколі Олександровичу

 

    Розглянувши  проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди громадянину Скалівенку Миколі Олександровичу , відповідно пп.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 122, 186-1 Земельного Кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею – 6,5000 га. громадянину Скалівенку Миколі Олександровичу в користування на умовах оренди терміном на 10 років, для ведення фермерського господарства,із земель комунальної власності Веселокутської сільської ради, яка відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь- рілля, за адресою : 20414, Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вул. Миру,б/н.

 

2. Передати громадянину Скалівенку Миколі Олександровичу в користування земельну ділянку площею – 6,5000 га., для ведення фермерського господарства.

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

                            

          Сільський голова                             П.О. Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/6

 

Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства

учаснику бойових дій

гр. Проценку Сергію Миколайовичу

 

    Розглянувши заяву та перелік документів, які посвідчують статус учасника бойових дій гр. Проценко Сергія Миколайовича про погодження виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Погодити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться в межах населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику бойових дій гр. Проценку Сергію Миколайовичу (викопіювання додається).

 

2. Запропонувати гр. Проценку Сергію Миколайовичу:

 2.1. Виготовити проект землеустрою та передати його на розгляд і затвердження сесії сільської ради згідно чинного законодавства.

2.2.Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання  та державної реєстрації проекту землеустрою.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                П.О. Козаченко

 

   

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/7

 

Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства

учаснику бойових дій

гр. Денисову Олександру Володимировичу

 

    Розглянувши заяву та перелік документів, які посвідчують статус учасника бойових дій гр. Денисова Олександра Володимировича про погодження виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Погодити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться в межах населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику бойових дій гр. Денисову Олександру Володимировичу (викопіювання додається).

 

2. Запропонувати гр. Денисову Олександру Володимировичу:

 2.1. Виготовити проект землеустрою та передати його на розгляд і затвердження сесії сільської ради згідно чинного законодавства.

2.2.Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання  та державної реєстрації проекту землеустрою.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                П.О. Козаченко

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/8

 

 

Про дитячий садок «Ромашка»

 

               Заслухавши  інформацію  завідуючої дитячим садком «Ромашка» Мартинюк Тетяни Михайлівни «Про дитячий садок «Ромашка»  сесія сільської ради відмічає, що в селі станом на 01.01.2016 року числиться 30 дітей до 6 років, з них 13 дітей, які відвідують дитячий садок. В червні місяці  відвідування дитячого садка дітьми дуже погана, може буди 2 – 3 дитини. Працівників в дитячому садку 4  особи.

  Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада   

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію  завідуючої дитячим садком «Ромашка» Мартинюк Тетяни Михайлівни «Про дитячий садок «Ромашка»  прийняти до відома.

2.Завідуючій дитячим садком «Ромашка» Мартинюк Т.М. вжити заходів щодо наповнення відвідування дитячого садка.

3.Сільському голові Козаченко П.О. в разі низької відвідуваності  дитячого садка внести зміни в оплату праці працівникам дитячого садка.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                                   П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року

с.Веселий Кут 

№  9/9

 

 

Про надання дозволу на будівництво

та реконструкцію гідроелектростанції

 

     Заслухавши та обговоривши доповідь сільського голови Козаченко П.О. «Про надання дозволу  на будівництво та реконструкцію гідроелектростанції» на підставі пп.9 п «а» ч.1 ст.31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст.3,24,27,29 Закону України «Про планування і і забудову територій” та відповідно до проекту планування і забудови села  сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати  дозвіл на  на будівництво та реконструкцію  гідроелектростанції, розташованої  в с. Веселий Кут вул.Набережна,31 а.

2.Забудовнику гідроелектростанції :

2.1. В місячний термін звернутися у відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації за отриманням вихідних даних для проектування гідроелектростанції.

2.2.Розробити в установленому порядку проектно – кошторисну документацію на будівництво об’єкта та провести її експертизу.

2.3.До початку проведення будівельних робіт отримати дозвіл на їх виконання в інспекції державного архітектурно – будівельного контролю району.

3.Попередити забодовника:

3.1. Що будівництво гідроелектростанціїбез проектно – кошторисної документації та без дозволу на виконання будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

3.2.В разі, коли будівництво об’єкту не буде розпочато на протязі двох років від дня отримання дозволу, дане рішення втрачає чинність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Козаченко П.О.

 

Сільський голова                                          П.О.Козаченко

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року

с.Веселий Кут    

№ 9/10

 

 

 

 

Про передачу в  оренду об*єкта

комунального   майна – споруди

 колишньої гідроелектростанції

 

            Розглянувши  протокол №1 засідання конкурсної комісії Веселокутської  сільської ради  з розгляду  питань щодо оренди  об*єкта комунального майна від  01 липня 2016 р.,   виписку із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копію довідки про взяття на облік платника податку, відповідно до  рішення сільської ради від  19 травня 2016  року №8/3 «Про Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна»,  керуючись Законом України « Про  оренду  державного та комунального майна», статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

   1.  В зв’язку з тим, що усі необхідні документи на оренду об*єкта  комунального   майна - споруди  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,  що передана у комунальну власність територіальної громади згідно рішення суду,  загальною площею  27 м2  було подано одним  претендентом – Олійник Станіславом Леонідовичем, місце реєстрації –  село Бишів вулиця 40 років Жовтня  буд. 74,Макарівського району Київської області   і ці документи відповідають умовам конкурсу,  конкурс не проводити.

                  

    2. Передати в оренду об*єкт  комунального   майна -    споруди  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31а,  що передана у комунальну власність територіальної громади згідно рішення суду,  загальною площею  24 м2  , місце реєстрації – село Бишів вулиця 40 років Жовтня  буд. 74,Макарівського району Київської області   , передбачивши в договорі оренди наступні умови :  

- термін оренди  -  5років;

-  орендна  плата  становить 8400    грн.. в рік та 700   грн.. в місяць;

- цільове призначення- для відновлення  роботи гідроелектростанції ;

- дотримання вимог експлуатації  об’єкта;

- здійснення ремонтних робіт ;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- дотримання умов належного утримання прилеглої території.

 

    3.Взяти до відома, що :

 

-  сума орендної плати розрахована  згідно «Звіту  про проведення незалежної оцінки ринкової вартості нерухомого майна – споруди  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,    загальною площею  27 м2  » і  ринкова вартість об’єкту оцінки -   без ПДВ, станом на  19.05.2016 року становила  98 300 грн.(дев’яносто вісім тисяч триста гривень 00 копійок);

 

-  орендна плата  визначається  із застосуванням  орендних  ставок, які  встановлені Додатком  1 до  Методики розрахунку  і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженого рішенням сільської ради від 19 травня 2016 року року № 8/3   та з урахуванням індексу інфляції з часу проведення  незалежної експертної оцінки.

 

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну   комісію з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення ( голова  Стеценко І.В. ).

 

 

Сільський голова                                                                         П.Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

 

05липня 2016 року

с.Веселий Кут 

№  9/11

 

 

Про створення конкурсної комісії

щодо закупівлі послугз виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель та

визначення виконавців земельних торгів

на конкурентних засадах

 

З метою запобігання корупції та прозорого механізму закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, на виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 року № 579 затвердженого в Міністерстві юстиції України від 26.09.2012 р. за №1655/21967, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 134,135,136Земельного кодексу України,  врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

     1.Створити конкурсну комісію щодо закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах .

2.Затвердити:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Затвердити Положення про конкурсну комісію щодо закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, згідно з додатком 1.

      -     Склад  конкурсної комісії з щодо закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, згідно з додатком 2.

 

3.Доручити сільському голові на підставі подання зазначеної комісії , укладати договір з переможцем конкурсу з надання послуг з виконання робіт із землеустрою , оцінки земель або проведення земельних торгів.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову.

 

       Сільський   голова                                                            П.Козаченко

                                                                                     Додаток №1

до рішення 9  сесії ради 7 скликання  № 9/11

від  05.07.2016  року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів

1.                 Конкурсна комісія з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів - далі Комісія утворена сільською радою з метою забезпечення прозорості, ефективності та якості робіт з підготовки та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них. Крім того, на комісію покладаються повноваження щодо добору земельних ділянок, відповідно до ст. 136 Земельного кодексу України”.           

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України» від 25.09.2012 року № 579, іншими нормативно-правовими документами, прийнятими відповідно до законів України та цим Положенням. 

3. Комісія утворюється у складі семи осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар. До складу комісії входять представники організатора земельних торгів та представник територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою).

Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих повноважень:

-         скликає засідання комісії;

-         головує на засіданнях комісії;

-         організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

-         у разі порушення вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації, письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

- у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів. 

Секретар комісії готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; забезпечує виконання доручень голови комісії; оформляє протоколи засідань комісії.

На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням організатора земельних торгів на одного з членів комісії. На період   довготривалої   відсутності   інших   членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням   організатора   земельних торгів   відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії. 

4. Основними завданнями комісії є:

4.1. добір земельних ділянок, що знаходяться у власності територіальної громади Веселокутської сільської ради, які можна включити до переліку   земельних ділянок   або прав   на   них,   які пропонується виставити на земельні торги окремими лотами;

4.2. організація та проведення конкурсів з  відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів, у т.ч.

4.2.1. вибір процедури за якою буде проводитися визначення виконавців, а саме

а саме:

- У разі, коли фінансування відповідних послуг/робіт здійснюється за бюджетні кошти і у комісії з'явилися вагомі підстави вважати, що вартість послуг, які необхідно закупити по окремій процедурі підготовки та проведення земельних торгів за лотом(ми), перевищують встановлений Законом України "Про державні закупівлі" мінімум, комісія відображає це в протоколі і передає його на розгляд сесії з подальшим застосуванням законодавства про державні закупівлі.

- У разі, коли фінансування відповідних послуг/робіт здійснюється за бюджетні кошти, але законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, визначення виконавців здійснюється за процедурою, передбаченою пунктами 5, 6 цього Положення.

- У випадках, коли фінансування витрат з підготовки лоту до продажу та/або оплата винагороди і витрат з проведення самих земельних торгів покладена (рішенням ради) на переможця торгів, без залучення бюджетних коштів, процедура підготовки і проведення конкурсу здійснюється відповідно до пункту 7 цього Положення.

4.2.2. визначення умов проведення конкурсу із застосуванням відповідної процедури, передбаченої цим Положення;

4.2.3. визначення строку проведення конкурсу;

4.2.4.розміщення інформації про проведення конкурсу;

4.2.5. розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 5 цього Положення, повноти та своєчасності подання;

4.2.6. визначення учасників конкурсу;

4.2.7.розгляд конкурсних пропозицій;

4.2.8.визначення переможців конкурсу по конкурсним пропозиціям;

4.2.9.визнання конкурсу таким, що не відбувся:

4.2.10.складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних торгів.

4.3. Вирішення інших земельних питань, покладених на Комісію Веселокутською  сільською радою. 

5. У разі проведення конкурсу з відбору виконавця при його фінансуванні за бюджетні кошти,  Комісія готує Інформацію сільської ради – Організатора торгів про проведення конкурсу з відбору виконавців. Інформація повинна містити:

-       мету проведення робіт;

-       дані про земельні ділянки:

-       місце розташування;

-       орієнтовний розмір;

-       цільове призначення;

-       умови конкурсу;

-       перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

-       строк подання конкурсної документації;

-       поштову адресу, за якою подаються документи;

-       інформацію про проведення конкурсу:

-       дату, час і місце проведення конкурсу;

-       відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони. 

Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 40 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розмішується організатором на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та (у разі наявності) на офіційному веб-сайті організатора земельних торгів, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

-   заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого Наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012  № 579 (надалі – Порядок).

-  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претен­дента — фізичної особи — підприємця);

-   згода на обробку персональних даних (додаток 2 Порядку) (для претендента — фізичної особи — підприємця):

-  копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи); копія (ї) ліцензії(й);

-   копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

-    копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

-   інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

-    проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

- для визначення виконавця торгів — кількість проданих лотів, продажна ціна порівняно зі стартовою, інші дані, зазначені в інформації про проведення конкурсу,  та додаткові пропозиції (за бажанням претендента).

- для визначення виконавця робіт з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель — пропозиція щодо вартості, строку виконання послуг, інші дані, зазначені в інформації про проведення конкурсу, та додаткові пропозиції (за бажанням претендента).

Приймання заяв припиняється за п'ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови. 

6. Засідання комісії, при проведення конкурсу, проводиться  у присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс — за наявності не менше двох учасників конкурсу.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими трьома критеріями: кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною, інші дані, зазначені в інформації про проведення конкурсу, додаткові пропозиції прийняті комісією:

3 бали — найбільша (найкраща) пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою (найкращою) пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

Додаткові пропозиції учасників конкурсу з відбору виконавців торгів, прийняті комісією до уваги, - 1 бал за пропозицію. 

         При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів — найменша (найкраща) пропозиція;

12 балів — друга за найменшою (найкращою) пропозиція;

8 балів — третя за найменшою (найкращою) пропозиція;

7 балів — інші пропозиції;

запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт): 5 балів — найменша (найкраща) пропозиція; 4 бали — друга за найменшою (найкращою) пропозиція; З бали — інші пропозиції;

кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою): З бали — найбільша (найкраща) пропозиція;

2       бали — друга за найбільшою (найкращою) пропозиція;

1       бал — інші пропозиції;

кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

3       бали — найбільша пропозиція;

2       бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

Додаткові пропозиції учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, прийняті комісією до уваги, - 1 бал за пропозицію.

Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців.

Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу.    Протокол   підписують   голова   комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

        За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 5.3 цього Положення.

При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов'язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне прове­дення конкурсу та призначає його дату.

У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

 Інформація   про   результати   конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному на офіційному веб-сайті організатора земельних торгів, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

 За результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів. 

 7.  Комісія, під час виконання покладених на неї завдань, в установленому порядку взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та підпорядкування. 

8. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         О. Гук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2   до рішення

                                                                                            9 сесії 7 скликання № 9/11                                      

                                                                                            від  05.07.2016 р.

 

СКЛАД

конкурсної комісії щодо закупівлі послуг з виконання робіт із

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців

земельних торгів на конкурентних засадах

 

Голова комісії:   Стеценко Ігор Володимирович - голова постійної комісії з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

Заступник голови :Щепак Петро Михайлович  -  заступник сільського голови з виконавчої діяльності .

 

Секретар  комісії :  Новак Тетяна Анатоліївна–землевпорядник сільськоїради

 

Члени комісії:   Величко Олег Петрович -депутат сільської ради

 

                           Оратівський Ігор Федорович   -  депутат сільської ради

 

                           Сніцаренко Олександр Сергійович - депутат сільської ради

 

                           Оратівська Наталія Іванівна - депутат сільської ради.

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         О. Гук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 9  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    07   липня2016 року            с.Веселий Кут                         №9/12

   

   Про надання відпустки

   Козаченко П.О.

 

              Керуючись заявою про відпустку  ст. 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” , ст. 12 Закону України „Про відпустки”, ”,  Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02. 2008 року № 34 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” , ”, Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно- правових актів»  рішенням сільської ради від 24.12.2015 року № 3/6 „Про преміювання ,надання матеріальної допомоги сільському голові в 2016 році” сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

1.Погодити надання відпустки  сільському голові Козаченко Павлу Олександровичу   з 18   липня 2016 року.

2.На час  відпустки ви конання обов’язків сільського голови  покладаються на секретаря Веселокутьскої сільської ради Гук Ольгу Василівну.

 

 

Про преміювання, надання  допомоги  сільському головів 2016році

 

 

 

 

Сільський голова                                          П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9 -а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня2016 року

с.Веселий Кут     

№ 9/13

 

 

 

 

Про надання матеріальної допомоги

гр.Оратівській Ніні Григорівні 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Оратівської Ніни Григорівни «Про надання матеріальної допомоги»  , врахувавши думку депутатів та з прийняттям  Програми «Турбота» від 24 грудня 2015 року   сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Надати матеріальну допомогу гр. Оратівській Ніні Григорівні в сумі  1000 гривень

2. Бухгалтеру сільської ради Тосич Л.В. провести відповідні перерахування.

 

 

 

Сільський голова                                Козаченко П.О.

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         П.О.Козаченко

 

 

                                       ВЕСЕЛОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 9 - СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

    05 липня 2016 року                с. Веселий Кут                                №9/1

    

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

     

      1.Встановити з 1 січня 2017 року на території села Веселий Кут       ставки     місцевих податків і зборів    :

 

   * 1.податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), шляхом звільнення  від його сплати ;

    1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

 

   * 1.2.транспортного податку, при цьому врахувати, що :

 

    1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     1.2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     1.2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     1.2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

 

   *1.3. туристичного збору, при цьому врахувати, що :

     1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     1.3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     1.3.3. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     1.3.4. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     1.3.5. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

    

    *1.4. Збору за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

     1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     1.4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      1.4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

      1.4.3. ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

      1.4.4. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

 

     1.4.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

 

     *1.5. встановити з 1 січня 2017  року ставки  єдиного податку  та врахувати, що :

       1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3. не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групиособи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

              1.5.4..  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

              1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

              1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

  1.5.7. ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПодатковимКодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного упідпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громадзастосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

 

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1. офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

         При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом..

 

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

         3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017 року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                            П.О.Козаченко                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                                                  № 9/1  від 05 .07.2016 року

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у с.Веселий Кут

на 2017 рік

 

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,25

 

0,25

б) прибудова до житлового будинку

0,15

0,15

в) квартира

1

1

г) котедж

1

1

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

1

1

д) садовий будинок

0,15

0,15

е) дачний будинок

0,15

0,15

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

1

1

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,25

0,25

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,50

0,50

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

1

1

ґ)будівлі промисловості та склади

1

1

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

1

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

 

 

 

 

Секретар сільської ради                               О.В.Гук                                                        

 

   

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

    05 липня  2016 року                  с.Веселий Кут                                 №9/2

   

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  28 квітня 2016 р. №7/3, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с.Веселий Кут           за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  ( у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

 

     1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1,  в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

52г    21026 х1,2  х 0,1%  = 25,24

55г    24346 х1,2 х 0,1 % = 29,22

56г    18260 х1,2 х 0,1 % = 21,91

53е    37626 х 1,2 х 0,1 % = 45,16

55 е    32093  х 1,2 х 0,1 % =  38,51

56 е    24346  х 1,2 х 0,1 % = 29,22

57 е    19366  х1,2 х 0,1 % =  23,24

121г    30986  х1,2 х 0,1 % = 37,19

133г    20473  х1,2 х 0,1 % = 24,56

133е   27666  х 1,2 х 0,1 % = 33,20

209 е  38180 х1,2 х 0,1 % = 45,82

 

 

сіножаті                        

52г    7906  х1,2 х 0,1%  = 9,49

55г    9155  х1,2 х 0,1 % = 10,99

56г    6866  х1,2 х 0,1 % = 8,24

53 е    14148  х1,2 х 0,1 % =  16,98

55 е    12067 х1,2 х 0,1 % = 14,48

56 е    7906 х1,2 х 0,1 % = 9,49

57е    5826  х1,2 х 0,1 % = 7,00

121г    11651 х1,2 х 0,1 % = 13,98

133г   10403 х1,2 х 0,1 % = 12,48

133 е   13940 х 1,2 х 0,1 % = 16,73

141    2497 х 1,2 х0,1 % = 3,00

209 е  15188 х1,2 х 0,1 %= 18,23

 

пасовища

52г   3171  х1,2 х 0,1%  = 3,80

55г    3672  х 1,2 х 0,1 % = 4,40

56г    2754 х 1,2 х 0,1 % = 3,30

53е   5675  х 1,2 х 0,1 % = 6,82

55 е    4841  х 1,2 х 0,1 % = 5,81

56 е    3004  х1,2 х 0,1 % = 3,60

57 е    2420  х1,2 х 0,1 % =  2,90

121г    4674  х 1,2 х 0,1 % = 5,60

133г    3255  х 1,2 х 0,1 % = 3,91

133 е   4340  х 1,2 х 0,1 % = 5,21

141   1001 х 1,2 х 0,1 % = 1,20

209 е  6009 х 1,2 х 0,1 % = 7,21

215 е  334 х1,2 х 0,1 %= 0,40

218   417 х 1,2 х 0,1% = 0,50

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03,  в тому числі по агрогрупах :  

52г   12158  х1,2 х 0,03%  = 4,38

55г    14817  х 1,2 х 0,03 % = 5,34

56г    10638 х 1,2 х 0,03 % = 3,83

53е   23556  х 1,2 х 0,03 % = 8,48

55 е    20136  х 1,2 х 0,03 % = 7,25

56 е    14817  х1,2 х 0,03 % = 5,34

57 е    11778 х1,2 х 0,03 % =  4,24

121г    17477  х 1,2 х 0,03 % = 6,29

133г    9498  х 1,2 х 0,03 % = 3,42

133 е   14437  х 1,2 х 0,03 % = 5,20

209 е  26215 х 1,2 х 0,03 % = 9,44

 

    1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

90,19 х 1 % х 10000 х 1,433= 12925,66

 

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

15,55 х 1 % х 25 % х 10000х 1,433 = 558,87 грн. / га..     

 

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

21,77 х 1 % х 10000 х1,433 = 3123,94

18,28 х 1 % х 10000 х 1,433 = 2622,39

 

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

1,1а                                27,99 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 120,33

1,2,3                              29,55 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 127,04

4,9,10,22,24                  32,66  х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 140,41

4,23,24,5,6,7,8,11,15    31,10 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 133,70

6,15,21                          34,21   х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 147,07

7,8,16-17                       34,83 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 149,73

9                                     33,28 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433=  143,07

10,18,19                        36,70 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 157,77

11,20,21,22,23              36,08 х 1% х 3 % х 10000 х1,433 = 155,11

12-13                             24,80 х 1% х 3 % х 10000 х1,433 = 106,62

19                                  31,72 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 136,60

25,27-28                       27,94 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 120,11

25-26                            26,63 х 1% х 3 % х 10000 х 1,433 = 114,48

 

    1.7. за  землі  транспорту :

26,11 х 1 % х 10000 х 1,433= 3754,46

 

    1.8. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.9. за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.10. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     1.11. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     2.  . Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

 

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.2.. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.3.. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативної грошової  оцінки земель села  , проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017 року .

 

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

 

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

 

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

 

     5.7. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

 

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                             

    6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   

     7. Розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

     8.Розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради.

 

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )   встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

     10.Секретарю сільської ради  офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

 

    При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом..

 

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                      П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

    05 липня  2016 року                  с.Веселий Кут                                 №9/3

   

 

Про внесення змін в рішення сесії

від 24 грудня2015року  № 3/1

«Про сільський бюджет на 2016рік»

та рішення сесії від 04  лютого 2016 року

 № 5/3

   

 

      Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні” та Закону України „Про державний бюджетУкраїни на 2015 рік», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі   568 585 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 565 255 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільсього бюджету у сумі 653485 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 649 485грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000 грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі  65 3485 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі  6494885 грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі 4 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

4.Установити дефіцит сільського бюджету в частині загального фонду в сумі 84 900 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на т01.01.2016 року.

5. Затвердити на 2015 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 119 295 гривень в тому числі на освіту- 81 101 грн. на бібліотеку – 16 323 грн., на сільський будинок культури – 21 871 грн

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію соціально- економічної програми на загальну суму 30 000 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7.Дозволити розпоряднику коштів сільського бюджету своїм розпорядженням вносити зміни до сільського бюджету в міжсесійний період з подальшим затвердженням на наступній сесії сільської ради.

8.Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на :

- оплату праці працівників  бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування  за рахунок зменшення видатків  за іншими бюджетними програмами.  

9.Додатки до цього рішення викласти в новій редакції. 

10. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                 П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9 -а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

  05  липня 2016 року                с.Веселий Кут                       №9/4

 

Про розпорядження голови Черкаської

обласної державної адміністрації

від 18 травня 2016 року № 245

«Про перейменування об’єктів

топоніміки в Черкаській області»

 

 

  Заслухавши  інформацію  сільського голови П.О.Козаченка « Про розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 18травня 2016 року № 245 «Про перейменування об’єктів топоніміки в Черкаській області» керуючись Законом України «Про засудження комуністичного та націонал – соціалістичного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 року  № 245 «Про перейменування об’єктів топоніміки в Черкаській області» сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1.     Інформацію сільського голови взяти до відома та керівництва в роботі.

2.      Вважати що згідно розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації «Про перейменування об’єктів топоніміки» від 18.05.2016 року № 245 вул. Колгоспна  с. Веселий Кут перейменована на  вул. Т.Г.Шевченка с. Веселий Кут ( копія розпорядження додається )

3.     Запропонувати керівникам суб´єктів господарювання , підприємств , установ та організацій , що розташовані на цій вулиці , у зв’язку з її перейменуванням, внести зміни до установчих документів, до ЄДР, та отримати документи , що опосередковують такі дії

4.     Запропонувати секретарю сільської ради:

4.1 в тижневий термін оприлюднити дане рішення на офіційному сайті   

 сільської ради та дошці оголошень

4.2 з даним рішенням та розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації «Про перейменування об´єктів топоніміки Черкаської області » від 18.05.2016 року ознайомити жителів вулиці.

4.3 Провести зміни до установчих документів виконавчого комітету та Веселокутської сільської ради та зареєструвати їх в органах державної влади.

4.4  підготовити лист – повідомлення до Черкаської  філії державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань   АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

Сільський голова                                           П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/5

Про затвердження проекту землеустрою,

щодо відведення земельної ділянки

в користування  на умовах оренди

гр. Скалівенку Миколі Олександровичу

 

    Розглянувши  проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди громадянину Скалівенку Миколі Олександровичу , відповідно пп.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 122, 186-1 Земельного Кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею – 6,5000 га. громадянину Скалівенку Миколі Олександровичу в користування на умовах оренди терміном на 10 років, для ведення фермерського господарства,із земель комунальної власності Веселокутської сільської ради, яка відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь- рілля, за адресою : 20414, Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вул. Миру,б/н.

 

2. Передати громадянину Скалівенку Миколі Олександровичу в користування земельну ділянку площею – 6,5000 га., для ведення фермерського господарства.

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

                            

          Сільський голова                             П.О. Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/6

 

Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства

учаснику бойових дій

гр. Проценку Сергію Миколайовичу

 

    Розглянувши заяву та перелік документів, які посвідчують статус учасника бойових дій гр. Проценко Сергія Миколайовича про погодження виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Погодити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться в межах населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику бойових дій гр. Проценку Сергію Миколайовичу (викопіювання додається).

 

2. Запропонувати гр. Проценку Сергію Миколайовичу:

 2.1. Виготовити проект землеустрою та передати його на розгляд і затвердження сесії сільської ради згідно чинного законодавства.

2.2.Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання  та державної реєстрації проекту землеустрою.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                П.О. Козаченко

 

   

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/7

 

Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства

учаснику бойових дій

гр. Денисову Олександру Володимировичу

 

    Розглянувши заяву та перелік документів, які посвідчують статус учасника бойових дій гр. Денисова Олександра Володимировича про погодження виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Погодити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться в межах населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику бойових дій гр. Денисову Олександру Володимировичу (викопіювання додається).

 

2. Запропонувати гр. Денисову Олександру Володимировичу:

 2.1. Виготовити проект землеустрою та передати його на розгляд і затвердження сесії сільської ради згідно чинного законодавства.

2.2.Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання  та державної реєстрації проекту землеустрою.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                П.О. Козаченко

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року                    с.Веселий Кут                    № 9/8

 

 

Про дитячий садок «Ромашка»

 

               Заслухавши  інформацію  завідуючої дитячим садком «Ромашка» Мартинюк Тетяни Михайлівни «Про дитячий садок «Ромашка»  сесія сільської ради відмічає, що в селі станом на 01.01.2016 року числиться 30 дітей до 6 років, з них 13 дітей, які відвідують дитячий садок. В червні місяці  відвідування дитячого садка дітьми дуже погана, може буди 2 – 3 дитини. Працівників в дитячому садку 4  особи.

  Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада   

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію  завідуючої дитячим садком «Ромашка» Мартинюк Тетяни Михайлівни «Про дитячий садок «Ромашка»  прийняти до відома.

2.Завідуючій дитячим садком «Ромашка» Мартинюк Т.М. вжити заходів щодо наповнення відвідування дитячого садка.

3.Сільському голові Козаченко П.О. в разі низької відвідуваності  дитячого садка внести зміни в оплату праці працівникам дитячого садка.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                                   П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року

с.Веселий Кут 

№  9/9

 

 

Про надання дозволу на будівництво

та реконструкцію гідроелектростанції

 

     Заслухавши та обговоривши доповідь сільського голови Козаченко П.О. «Про надання дозволу  на будівництво та реконструкцію гідроелектростанції» на підставі пп.9 п «а» ч.1 ст.31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст.3,24,27,29 Закону України «Про планування і і забудову територій” та відповідно до проекту планування і забудови села  сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати  дозвіл на  на будівництво та реконструкцію  гідроелектростанції, розташованої  в с. Веселий Кут вул.Набережна,31 а.

2.Забудовнику гідроелектростанції :

2.1. В місячний термін звернутися у відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації за отриманням вихідних даних для проектування гідроелектростанції.

2.2.Розробити в установленому порядку проектно – кошторисну документацію на будівництво об’єкта та провести її експертизу.

2.3.До початку проведення будівельних робіт отримати дозвіл на їх виконання в інспекції державного архітектурно – будівельного контролю району.

3.Попередити забодовника:

3.1. Що будівництво гідроелектростанціїбез проектно – кошторисної документації та без дозволу на виконання будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

3.2.В разі, коли будівництво об’єкту не буде розпочато на протязі двох років від дня отримання дозволу, дане рішення втрачає чинність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Козаченко П.О.

 

Сільський голова                                          П.О.Козаченко

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня 2016 року

с.Веселий Кут    

№ 9/10

 

 

 

 

Про передачу в  оренду об*єкта

комунального   майна – споруди

 колишньої гідроелектростанції

 

            Розглянувши  протокол №1 засідання конкурсної комісії Веселокутської  сільської ради  з розгляду  питань щодо оренди  об*єкта комунального майна від  01 липня 2016 р.,   виписку із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копію довідки про взяття на облік платника податку, відповідно до  рішення сільської ради від  19 травня 2016  року №8/3 «Про Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна»,  керуючись Законом України « Про  оренду  державного та комунального майна», статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

   1.  В зв’язку з тим, що усі необхідні документи на оренду об*єкта  комунального   майна - споруди  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,  що передана у комунальну власність територіальної громади згідно рішення суду,  загальною площею  27 м2  було подано одним  претендентом – Олійник Станіславом Леонідовичем, місце реєстрації –  село Бишів вулиця 40 років Жовтня  буд. 74,Макарівського району Київської області   і ці документи відповідають умовам конкурсу,  конкурс не проводити.

                  

    2. Передати в оренду об*єкт  комунального   майна -    споруди  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31а,  що передана у комунальну власність територіальної громади згідно рішення суду,  загальною площею  24 м2  , місце реєстрації – село Бишів вулиця 40 років Жовтня  буд. 74,Макарівського району Київської області   , передбачивши в договорі оренди наступні умови :  

- термін оренди  -  5років;

-  орендна  плата  становить 8400    грн.. в рік та 700   грн.. в місяць;

- цільове призначення- для відновлення  роботи гідроелектростанції ;

- дотримання вимог експлуатації  об’єкта;

- здійснення ремонтних робіт ;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- дотримання умов належного утримання прилеглої території.

 

    3.Взяти до відома, що :

 

-  сума орендної плати розрахована  згідно «Звіту  про проведення незалежної оцінки ринкової вартості нерухомого майна – споруди  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,    загальною площею  27 м2  » і  ринкова вартість об’єкту оцінки -   без ПДВ, станом на  19.05.2016 року становила  98 300 грн.(дев’яносто вісім тисяч триста гривень 00 копійок);

 

-  орендна плата  визначається  із застосуванням  орендних  ставок, які  встановлені Додатком  1 до  Методики розрахунку  і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженого рішенням сільської ради від 19 травня 2016 року року № 8/3   та з урахуванням індексу інфляції з часу проведення  незалежної експертної оцінки.

 

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну   комісію з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення ( голова  Стеценко І.В. ).

 

 

Сільський голова                                                                         П.Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

 

05липня 2016 року

с.Веселий Кут 

№  9/11

 

 

Про створення конкурсної комісії

щодо закупівлі послугз виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель та

визначення виконавців земельних торгів

на конкурентних засадах

 

З метою запобігання корупції та прозорого механізму закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, на виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 року № 579 затвердженого в Міністерстві юстиції України від 26.09.2012 р. за №1655/21967, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 134,135,136Земельного кодексу України,  врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

     1.Створити конкурсну комісію щодо закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах .

2.Затвердити:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Затвердити Положення про конкурсну комісію щодо закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, згідно з додатком 1.

      -     Склад  конкурсної комісії з щодо закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, згідно з додатком 2.

 

3.Доручити сільському голові на підставі подання зазначеної комісії , укладати договір з переможцем конкурсу з надання послуг з виконання робіт із землеустрою , оцінки земель або проведення земельних торгів.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову.

 

       Сільський   голова                                                            П.Козаченко

                                                                                     Додаток №1

до рішення 9  сесії ради 7 скликання  № 9/11

від  05.07.2016  року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів

1.                 Конкурсна комісія з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів - далі Комісія утворена сільською радою з метою забезпечення прозорості, ефективності та якості робіт з підготовки та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них. Крім того, на комісію покладаються повноваження щодо добору земельних ділянок, відповідно до ст. 136 Земельного кодексу України”.           

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України» від 25.09.2012 року № 579, іншими нормативно-правовими документами, прийнятими відповідно до законів України та цим Положенням. 

3. Комісія утворюється у складі семи осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар. До складу комісії входять представники організатора земельних торгів та представник територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою).

Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих повноважень:

-         скликає засідання комісії;

-         головує на засіданнях комісії;

-         організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

-         у разі порушення вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації, письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

- у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів. 

Секретар комісії готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; забезпечує виконання доручень голови комісії; оформляє протоколи засідань комісії.

На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням організатора земельних торгів на одного з членів комісії. На період   довготривалої   відсутності   інших   членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням   організатора   земельних торгів   відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії. 

4. Основними завданнями комісії є:

4.1. добір земельних ділянок, що знаходяться у власності територіальної громади Веселокутської сільської ради, які можна включити до переліку   земельних ділянок   або прав   на   них,   які пропонується виставити на земельні торги окремими лотами;

4.2. організація та проведення конкурсів з  відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів, у т.ч.

4.2.1. вибір процедури за якою буде проводитися визначення виконавців, а саме

а саме:

- У разі, коли фінансування відповідних послуг/робіт здійснюється за бюджетні кошти і у комісії з'явилися вагомі підстави вважати, що вартість послуг, які необхідно закупити по окремій процедурі підготовки та проведення земельних торгів за лотом(ми), перевищують встановлений Законом України "Про державні закупівлі" мінімум, комісія відображає це в протоколі і передає його на розгляд сесії з подальшим застосуванням законодавства про державні закупівлі.

- У разі, коли фінансування відповідних послуг/робіт здійснюється за бюджетні кошти, але законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, визначення виконавців здійснюється за процедурою, передбаченою пунктами 5, 6 цього Положення.

- У випадках, коли фінансування витрат з підготовки лоту до продажу та/або оплата винагороди і витрат з проведення самих земельних торгів покладена (рішенням ради) на переможця торгів, без залучення бюджетних коштів, процедура підготовки і проведення конкурсу здійснюється відповідно до пункту 7 цього Положення.

4.2.2. визначення умов проведення конкурсу із застосуванням відповідної процедури, передбаченої цим Положення;

4.2.3. визначення строку проведення конкурсу;

4.2.4.розміщення інформації про проведення конкурсу;

4.2.5. розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 5 цього Положення, повноти та своєчасності подання;

4.2.6. визначення учасників конкурсу;

4.2.7.розгляд конкурсних пропозицій;

4.2.8.визначення переможців конкурсу по конкурсним пропозиціям;

4.2.9.визнання конкурсу таким, що не відбувся:

4.2.10.складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних торгів.

4.3. Вирішення інших земельних питань, покладених на Комісію Веселокутською  сільською радою. 

5. У разі проведення конкурсу з відбору виконавця при його фінансуванні за бюджетні кошти,  Комісія готує Інформацію сільської ради – Організатора торгів про проведення конкурсу з відбору виконавців. Інформація повинна містити:

-       мету проведення робіт;

-       дані про земельні ділянки:

-       місце розташування;

-       орієнтовний розмір;

-       цільове призначення;

-       умови конкурсу;

-       перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

-       строк подання конкурсної документації;

-       поштову адресу, за якою подаються документи;

-       інформацію про проведення конкурсу:

-       дату, час і місце проведення конкурсу;

-       відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони. 

Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 40 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розмішується організатором на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та (у разі наявності) на офіційному веб-сайті організатора земельних торгів, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

-   заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого Наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012  № 579 (надалі – Порядок).

-  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претен­дента — фізичної особи — підприємця);

-   згода на обробку персональних даних (додаток 2 Порядку) (для претендента — фізичної особи — підприємця):

-  копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи); копія (ї) ліцензії(й);

-   копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

-    копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

-   інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

-    проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

- для визначення виконавця торгів — кількість проданих лотів, продажна ціна порівняно зі стартовою, інші дані, зазначені в інформації про проведення конкурсу,  та додаткові пропозиції (за бажанням претендента).

- для визначення виконавця робіт з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель — пропозиція щодо вартості, строку виконання послуг, інші дані, зазначені в інформації про проведення конкурсу, та додаткові пропозиції (за бажанням претендента).

Приймання заяв припиняється за п'ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови. 

6. Засідання комісії, при проведення конкурсу, проводиться  у присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс — за наявності не менше двох учасників конкурсу.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими трьома критеріями: кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною, інші дані, зазначені в інформації про проведення конкурсу, додаткові пропозиції прийняті комісією:

3 бали — найбільша (найкраща) пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою (найкращою) пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

Додаткові пропозиції учасників конкурсу з відбору виконавців торгів, прийняті комісією до уваги, - 1 бал за пропозицію. 

         При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів — найменша (найкраща) пропозиція;

12 балів — друга за найменшою (найкращою) пропозиція;

8 балів — третя за найменшою (найкращою) пропозиція;

7 балів — інші пропозиції;

запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт): 5 балів — найменша (найкраща) пропозиція; 4 бали — друга за найменшою (найкращою) пропозиція; З бали — інші пропозиції;

кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою): З бали — найбільша (найкраща) пропозиція;

2       бали — друга за найбільшою (найкращою) пропозиція;

1       бал — інші пропозиції;

кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

3       бали — найбільша пропозиція;

2       бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

Додаткові пропозиції учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, прийняті комісією до уваги, - 1 бал за пропозицію.

Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців.

Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу.    Протокол   підписують   голова   комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

        За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 5.3 цього Положення.

При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов'язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне прове­дення конкурсу та призначає його дату.

У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

 Інформація   про   результати   конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному на офіційному веб-сайті організатора земельних торгів, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

 За результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів. 

 7.  Комісія, під час виконання покладених на неї завдань, в установленому порядку взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та підпорядкування. 

8. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         О. Гук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2   до рішення

                                                                                            9 сесії 7 скликання № 9/11                                      

                                                                                            від  05.07.2016 р.

 

СКЛАД

конкурсної комісії щодо закупівлі послуг з виконання робіт із

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців

земельних торгів на конкурентних засадах

 

Голова комісії:   Стеценко Ігор Володимирович - голова постійної комісії з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

Заступник голови :Щепак Петро Михайлович  -  заступник сільського голови з виконавчої діяльності .

 

Секретар  комісії :  Новак Тетяна Анатоліївна–землевпорядник сільськоїради

 

Члени комісії:   Величко Олег Петрович -депутат сільської ради

 

                           Оратівський Ігор Федорович   -  депутат сільської ради

 

                           Сніцаренко Олександр Сергійович - депутат сільської ради

 

                           Оратівська Наталія Іванівна - депутат сільської ради.

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         О. Гук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 9  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    07   липня2016 року            с.Веселий Кут                         №9/12

   

   Про надання відпустки

   Козаченко П.О.

 

              Керуючись заявою про відпустку  ст. 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” , ст. 12 Закону України „Про відпустки”, ”,  Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02. 2008 року № 34 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” , ”, Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно- правових актів»  рішенням сільської ради від 24.12.2015 року № 3/6 „Про преміювання ,надання матеріальної допомоги сільському голові в 2016 році” сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

1.Погодити надання відпустки  сільському голові Козаченко Павлу Олександровичу   з 18   липня 2016 року.

2.На час  відпустки ви конання обов’язків сільського голови  покладаються на секретаря Веселокутьскої сільської ради Гук Ольгу Василівну.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                          П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

9 -а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

05 липня2016 року

с.Веселий Кут     

№ 9/13

 

 

 

 

Про надання матеріальної допомоги

гр.Оратівській Ніні Григорівні 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Оратівської Ніни Григорівни «Про надання матеріальної допомоги»  , врахувавши думку депутатів та з прийняттям  Програми «Турбота» від 24 грудня 2015 року   сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Надати матеріальну допомогу гр. Оратівській Ніні Григорівні в сумі  1000 гривень

2. Бухгалтеру сільської ради Тосич Л.В. провести відповідні перерахування.

 

 

 

Сільський голова                                Козаченко П.О.