Рішення ради

 


                                                        

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 11- а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    24 листопада 2016 року                 с.Веселий Кут                       №11/1

   

 Про звіт щодо здійснення державної

 регуляторної політики Веселокутською

 сільською радою в 2016 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики Веселокутською  сільською радою в 2016 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2016 році  в районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

  Сільський голова                                                                      П.Козаченко   

 

 

 

                                                                            Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                         

                                                                         від 24.11.2016  року № 11/1

                                                                                                                                               

                                                     Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики  Веселокутською      сільською радою в 2016  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

 

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

 

      Зокрема пректи регуляторних актів:

 

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина " та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

 

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.

     

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

 

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

 

 Всього сільською радою за  2016р. Прийнято  2  регуляторних актів, в тому числі:

 

1. Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  

    розміру орендної плати на  2017 рік ;

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік ; 

 

  

   Станом на 01.11.2016 року у   сільській раді є 2  діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

 

     Протягом 2016 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

 

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

 

    Сільська  рада планує у 2017 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

 

   Сільський голова                                                                    П.Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                        

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 11- а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    24  листопада 2016 року                  с.Веселий Кут                       № 11/2

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актівВеселокутської    сільської ради на 2017рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь  сільського голови Козаченко П.О. , відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів Веселокутської   сільської ради на 2017рік (додається)

 

          2.Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017рік до 15 грудня 2016 року в районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

    Сільський голова                                                             П.Козаченко

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від  24.11.2016року №11/2

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актівВеселокутської   сільської ради на 2017 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту  регуляторного акту          проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________          

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2017        Постійна комісія    Районні   

                                        збори       на 2018рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                   та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.       Рішення   ради    Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2017       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2018 рік       

 

 

Секретар  ради                                                       О.Гук                                                                                                

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

    24  листопада  2016 року                  с.Веселий Кут                                 №11/3

   

 

Про внесення змін в рішення сесії

від 24 грудня2015року  № 3/1

«Про сільський бюджет на 2016рік»

та рішення сесії від 04  лютого 2016 року

 № 5/3,від 05  липня 2016 року № 9/2,

  від 21.09.2016 року № 10/3

  

 

      Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні” та Закону України „Про державний бюджетУкраїни на 2015 рік», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі   672 585 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 668 585 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільсього бюджету у сумі 757 485 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 753 485 грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000 грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік у сумі  757 485 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі  753 485 грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі 4 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

4.Установити дефіцит сільського бюджету в частині загального фонду в сумі 84 900 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року.

5. Затвердити на 2016 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 119 295 гривень в тому числі на освіту- 81 101 грн. на бібліотеку – 16 323 грн., на сільський будинок культури – 21 871 грн

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію соціально- економічної програми на загальну суму 30 000 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7.Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на :

- оплату праці працівників  бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування  за рахунок зменшення видатків  за іншими бюджетними програмами. 

8.Додатки до цього рішення викласти в новій редакції. 

9. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                 П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                ВЕСЕЛОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     11- а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

 24   листопада  2016 року             с.Веселий Кут                        № 11/4

   

Про третю особу, уповноважену

на складання та  підписання довідок, що видаються виконавчим комітетом сільської ради,   суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення

 

      Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 204 від 22.07.2003 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб», керуючись статтею 40, пунктом 2 частини другої статті 52, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження  корупційних правопорушень щодо конфлікту інтересів, сільська рада 
ВИРІШИЛА:

 

    1.Уповноважити  Щепак Наталію Андріївну -  голову постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів бути третьою особою при складанні  та підписанні довідок, що видаються виконавчим комітетом сільської ради  суб*єктам відповідальності за корупційні правопорушення та їх близьким особам.

     2. Взяти до відома, що :

    2.1. згідно з пунктом 1) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі :

 -  депутати місцевих рад, сільські  голови;

 -  посадові особи місцевого самоврядування;

     2.2. особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у своїй діяльності мають суворо дотримуватись розділу  V

«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України «Про запобігання корупції».

   

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                      П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

    24  листопада  2016 року                  с.Веселий Кут                                 №11/5

   

Про створення навчально – виховного

комплексу «Дошкільний навчальний

заклад – загальноосвітня школа І-ІІ

ступенів» на базі Веселокутської

загальноосвітньої школи І-ІІ

ступенів та дошкільного навчального

закладу

 

    Заслухавши інформацію сільського голови Козаченко П.О. про необхідність створення  в селі Веселий Кут навчально  – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад  - загальноосвітній  навчальний заклад» та керуючись ст.36 Закону України «Про освіту», ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.12 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 306 «Про затвердження Положення про навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» пп.2

п «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Створити Веселокутський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» в с.Веселий Кут на базі Веселокутської загальноосвітньої щколи І-ІІ ступенів та дошкільного навчального закладу з 01 січня 2017 року.

2.Передати безоплатно частину майна дошкільного навчального закладу «Ромашка» у власність новоствореного Веселокутського навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

3.Делегувати кошти районного відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації на утримання дошкільного підрозділу навчально – виховного комплексу.

4.Контроль за виконанням ріщення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

Сільський голова                                                                  П.Козаченко

  

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

24листопада  2016 року                    с.Веселий Кут                    № 11/6

 

Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства

учаснику бойових дій

гр. Коновалову Андрію Васильовичу

 

    Розглянувши заяву та перелік документів, які посвідчують статус учасника бойових дій гр. Коновалова Андрія Васильовича про погодження виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Погодити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику бойових дій гр. Коновалову Андрію Васильовичу (викопіювання додається).

 

2. Запропонувати гр. Коновалову Андрію Васильовичу:

 2.1. Виготовити проект землеустрою та передати його на розгляд і затвердження сесії сільської ради згідно чинного законодавства.

2.2.Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання  та державної реєстрації проекту землеустрою.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                П.Козаченко

 

     

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

24листопада  2016 року                    с.Веселий Кут                    № 11/7

Про розгляд заяви  гр. Корнієнко

Аркадія Васильовичу.

 

   Розглянувши заяву гр. Корнієнка  Аркадія  Васильовича щодо надання під’їзду до його земельної ділянки (городу), відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.22, ст. 118 Земельного кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.     Запропонувати землевпоряднику сільської ради Новак Т.А. звернутися до спеціалістів Тальнівського ТОВ «Земельно-кадастрове бюро» для становлення та узгодження в натурі меж землекористування.

 

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

                       Сільський голова                                П. Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11 -а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

24 листопада 2016 року

с.Веселий Кут     

№ 11/8

 

 

 

 

Про надання матеріальної допомоги

гр.Рябошапка Володимир Іванович 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Рябршапка Володимира  Івановича «Про надання матеріальної допомоги»  , врахувавши думку депутатів та з прийняттям  Програми «Турбота» від 24 грудня 2015 року   сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Надати матеріальну допомогу гр. Рябошапка Володиру Івановичу  в сумі  1000 гривень

2. Бухгалтеру сільської ради Тосич Л.В. провести відповідні перерахування.

 

 

 

Сільський голова                                П. Козаченко

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11 -а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

24 листопада 2016 року

с.Веселий Кут     

№ 11/9

 

 

 

 

Про надання матеріальної допомоги

гр.Тупчій Тарасу Петровичу 

 

 

         Розглянувши заяву гр.  Тупчій Тарасу Петровичу «Про надання матеріальної допомоги»  , врахувавши думку депутатів та з прийняттям  Програми «Турбота» від 24 грудня 2015 року   сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Надати матеріальну допомогу гр. Тупчій Тарасу Петровичу  в сумі  2000  гривень

2. Бухгалтеру сільської ради Тосич Л.В. провести відповідні перерахування.

 

 

 

Сільський голова                                П. Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

24листопада  2016 року                    с.Веселий Кут                    № 11/10

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність, для

ведення особистого селянського

господарства  гр. Корнієнко Олександру

Аркадійовичу

 

 

 

    Розглянувши заяву гр. Корнієнка Олександра Аркадійовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 122, 123 Земельного Кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.     Надати дозвіл гр. Корнієнко Олександру Аркадійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 0,5000га.,  яка знаходиться за адресою : Черкаська область, Тальнівський район, село Веселий Кут , вул. Молодіжна, 24.

Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства.

 

2. Гр. Корнієнко Олександру Аркадійовичу виготовлений проект землеустрою передати на затвердження рішенням сесії сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                П. Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

24листопада  2016 року                    с.Веселий Кут                    № 11/11

 

Про затвердження проекту

землеустрою, щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.Мельниченко  Миколі  Сергійовичу 

 

    Розглянувши  проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мельниченко Миколі Сергійовичу, відповідно пп.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 122, 186 Земельного Кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею – 0,2241 га. громадянину Мельниченко Миколі Сергійовичу у власність, для ведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності, за рахунок земель Веселокутської сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь- рілля, за адресою : 20414, Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вул. Польова, 15.

 

2. Передати громадянину Мельниченко Миколі Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку площею – 0,2241 га., для ведення особистого селянського господарства.

 

 

3. Віднести земельну ділянку площею – 0,2241 га. до земель приватної власності громадянина Мельниченко Миколи Сергійовича, яка відноситься до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид угідь- рілля.

                             

          Сільський голова                             П. Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

11- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ

 

24 листопада  2016 року                    с.Веселий Кут                    № 11/12

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність, для

будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд

гр. Корнієнко Олександру Аркадійовичу

 

 

 

    Розглянувши заяву гр. Корнієнка Олександра Аркадійовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 122, 123 Земельного Кодексу України сільська рада вирішила :

 

1. Надати дозвіл гр. Корнієнко Олександру Аркадійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,2500 га.,  яка знаходиться за адресою : Черкаська область, Тальнівський район, село Веселий Кут , вул. Молодіжна, 24.

Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства.

 

2. Гр. Корнієнко Олександру Аркадійовичу виготовлений проект землеустрою передати на затвердження рішенням сесії сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                П. Козаченко