ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня 2016 року                с.Веселий Кут                             №8 /2

   

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від 28 квітня №7 /3, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с. Веселий Кут       за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1,  в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

52г    21026 х1,2  х 0,1%  = 25,24

55г    24346х1,2 х0,1 % = 29,22

56г    18260 х1,2 х0,1 % = 21,91

53е    37626 х 1,2 х 0,1 % = 45,16

55е    32093  х1,2 х0,1 % =  38,51

56е    24346  х 1,2 х 0,1 % = 29,22

57е    19366  х1,2х 0,1 % =  23,24

121г    30986  х1,2 х0,1 % = 37,19

133г    20473  х1,2 х0,1 % = 24,56

133е   27666  х1,2 х0,1 % = 33,20

209 е  38180х1,2 х0,1 % = 45,82

 

 

сіножаті                        

52г    7906  х1,2 х0,1%  = 9,49

55г    9155  х1,2 х0,1 % = 10,99

56г    6866 х1,2 х0,1 % = 8,24

53е    14148  х1,2 х0,1 % =  16,98

55е    12067 х1,2 х0,1 % = 14,48

56е    7906 х1,2 х0,1 % = 9,49

57е    5826  х1,2 х0,1 % = 7,00

121г    11651 х1,2 х0,1 % = 13,98

133г   10403х1,2 х0,1 % = 12,48

133е   13940х1,2 х 0,1 % = 16,73

141    2497х 1,2 х0,1 % = 3,00

209 е  15188 х1,2 х 0,1 %= 18,23

 

пасовища

52г   3171  х1,2 х0,1%  = 3,80

55г    3672  х 1,2 х 0,1 % = 4,40

56г    2754 х 1,2 х 0,1 % = 3,30

53е   5675  х 1,2 х 0,1 % = 6,82

55е    4841  х 1,2 х 0,1 % = 5,81

56е    3004  х1,2 х0,1 % = 3,60

57е    2420  х1,2 х0,1 % =  2,90

121г    4674  х 1,2 х 0,1 % = 5,60

133г    3255  х 1,2 х 0,1 % = 3,91

133е   4340  х 1,2 х 0,1 % = 5,21

141   1001х 1,2 х 0,1 % = 1,20

209 е  6009х 1,2 х 0,1 % = 7,21

215 е  334 х1,2 х 0,1 %= 0,40

218   417 х 1,2 х 0,1% = 0,50

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03,  в тому числі по агрогрупах :  

52г   12158  х1,2 х0,03%  = 4,38

55г    14817  х 1,2 х 0,03% = 5,34

56г    10638 х 1,2 х 0,03% = 3,83

53е   23556  х 1,2 х 0,03 % = 8,48

55е    20136  х 1,2 х 0,03% = 7,25

56е    14817  х1,2 х0,03% = 5,34

57е    11778 х1,2 х0,03% =  4,24

121г    17477  х 1,2 х 0,03% = 6,29

133г    9498  х 1,2 х 0,03% = 3,42

133е   14437  х 1,2 х 0,03% = 5,20

209 е  26215х 1,2 х 0,03% = 9,44

 

    1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

90,19х 1 % х 10000 х 1,433= 12925,66

 

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

15,55 х1 % х 25 % х 10000х 1,433= 558,87грн. / га..     

 

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

21,77х 1 % х 10000х1,433= 3123,94

18,28х 1 % х 10000х 1,433= 2622,39

 

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

1,1а                                27,99х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 120,33

1,2,3                              29,55х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 127,04

4,9,10,22,24                  32,66  х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 140,41

4,23,24,5,6,7,8,11,15   31,10х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 133,70

6,15,21                          34,21   х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 147,07

7,8,16-17                       34,83х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 149,73

9                                     33,28х 1% х 3 % х 10000 х 1,433143,07

10,18,19                        36,70х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 157,77

11,20,21,22,23              36,08х 1% х 3 % х 10000х1,433= 155,11

12-13                             24,80х 1% х 3 % х 10000х1,433= 106,62

19                                  31,72х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 136,60

25,27-28                       27,94 х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 120,11

25-26                            26,63х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 114,48

 

    1.7. за  землі  транспорту:

26,11х 1 % х 10000 х 1,433= 3754,46

 

    1.8. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.9.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.10. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     1.11. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     2.  . Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

 

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.2.. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.3.. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017року.

 

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

 

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

 

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

 

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

 

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                           

    6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   

     7. Затвердити на 2017 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

     8. Затвердити на 2017  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  5 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     10.Секретарю сільської ради оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що  оголосити в ЗМІ.

    При цьому врахувати, що оголошення в ЗМІ має бути надруковане не пізніше 15 липня цього року.

 

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                      П.О.Козаченко

 

                                                                                                              Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про проект регуляторного акта – рішення Веселокутської сільської ради «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру  орендної плати на  2017рік»

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _   11_депутатів

 За     -                                                     _    12   депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

                                               

                                              

 

 

 

 

  
ПРОЕКТ

                                   ВЕСЕЛОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ               

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня 2016 року                с. Веселий Кут                          № 8/1

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :  

      1.Встановити з 1 січня 2017 року на території села Веселий Кут     місцеві податки і збори    :

 

   * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  та   для об’єктів нежитлової нерухомості(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

    1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

 

   * 1.2.транспортний податок, при цьому врахувати, що :

   1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     1.2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     1.2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     1.2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

 

   *1.3. туристичний збір, при цьому врахувати, що :

     1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     1.3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     1.3.3. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     1.3.4. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     1.3.5. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

    

    *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

     1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     1.4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      1.4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

      1.4.3. ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

      1.4.4. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

 

     1.4.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

 

     *1.5. встановити з 1 січня 2017  року єдиний податокта врахувати, що :

       1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3. не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групиособи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

              1.5.4..  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

              1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

              1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

  1.5.7. ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПодатковимКодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного упідпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громадзастосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

 

           2.Секретарю сільської ради :

          2.1.Оприлюднити  дане   рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що оголосити  в ЗМІ до 15  липня цього року.

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

     3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                П.О.Козаченко            

 

                 

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                                                    № 8/1 від  19.05.2016 р

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у с. Веселий Кут

на 2017 рік

 

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,25

 

0,25

б) прибудова до житлового будинку

0,15

0,15

в) квартира

1

1

г) котедж

1

1

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

1

1

д) садовий будинок

0,15

0,15

е) дачний будинок

0,15

0,15

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

1

1

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,25

0,25

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,50

0,50

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

1

1

ґ)будівлі промисловості та склади

1

1

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

1

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                   О.В.Гук

 

 

 

                                                                                                                Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про проект регуляторного акта – рішення Веселокутської сільської ради « Про встановлення місцевихподатків і зборів на 2017 рік» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

            

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

19  травня 2016 року

с.Веселий Кут 

№  8/3

 

 

Про  Порядок надання в оренду,

проведення конкурсів на право оренди

комунального майна територіальної громади

та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

Методики розрахунку, ставки орендної плати ,

форми типового договору оренди комунального майна

 

      У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, Закону  України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,  «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від                       29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України

19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями,  з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

    2.  Визнати Веселокутську     сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна територіальної громади  села.

 

3.     Затвердити:

-               Порядок надання в оренду комунального майна  територіальної  громади  (додаток №1);

-               Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального майна, територіальної громади (додаток №2);

      -     Склад  конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди   комунального майна  ( додаток 3)

         - Методику розрахунку, ставки орендної плати і порядок використання плати за оренду комунального майна (додаток 4)

-               Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №5);

-               Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села (додаток №6);

-               Порядок надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок власних коштів орендаря (додаток № 7);

 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову.

 

 

 

 

 

       Сільський   голова                                                            П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №1

до рішення 8  сесії ради 7 скликання  № 8/3

від 19.05.2016  року

Порядок

надання в оренду комунального майна  територіальної  громади

І.Загальні положення.

1.1. Порядок надання в оренду комунального майна  територіальної громади села (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, інших законодавчих актів України.

1.2. Цей Порядок регулює:

- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна  територіальної громади  села (далі – майна);

- майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо господарського використання майна.

ІІ. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення (чи його частина);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2.Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди, або закінчення терміну дії договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем.

2.3. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина) може передаватися в оренду при умові, що на нього є:

-   незалежна (експертна) оцінка   майна;

-   документ про  право власності на комунальне майно.

2.4. Передує укладанню договору оренди оцінка об’єкта оренди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №832 від 03.08.2011 року «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди».

2.5.При укладанні договорів оренди нерухомого майна терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов’язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), покладається на орендаря.

   2.6. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями ;

 

-   від   сільської ради.

 

ІІІ. Орендодавець

Орендодавцем  за цим Порядком є:

-         Веселокутська    сільська рада  щодо  майна територіальної громади  (будівлі, споруди, приміщення), окремого індивідуально визначеного майна.

 

 

                                                      ІV. Орендарі

Орендарями майна можуть бути:

-         юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;

-         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності  в установленому законом порядку.

 

                                    У. Передача майна в оренду

 

    5.1. Передача комунального майна територіальної громади села  в оренду здійснюється:

5.1.1. Щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах.

5.1.2. При згоді орендодавця та орендаря шляхом пролонгації договорів оренди щодо майна, яке перебувало в оренді і договори по якому закінчуються , якщо орендар добросовісно виконував умови договору, при цьому умови нового договору повинні відповідати нормам прийнятої  Методики  з урахуванням незалежної оцінки вартості майна.

     Орендодавець повідомляє орендаря про нові умови договору за 60 днів до закінчення договору.  У разі не згоди орендаря  на нові умови договору, орендодавець має право оголосити конкурс на оренду цього майна.

 

5.2. Рішенням сесії сільської ради  щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

VІ. Порядок укладання договору оренди ( додаткової угоди)

6.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву орендодавцю із зазначенням:

- назви та місця знаходження об’єкта оренди, цілі його використання;

- найменування, місця знаходження (місця проживання) заявника.

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб:

- копії статуту та установчого договору;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

для фізичних осіб - підприємців:

- копію документа, що посвідчує особу (копія паспорта (стор.1,2,11), копія ідентифікаційного номера;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- довідка з місця проживання;

- копія довідки про взяття на облік платника податку:

Зазначені документи повинні бути засвідченими в установленому порядку.

6.2. За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

-               надання дозволу на укладання договору  оренди майна або додаткової угоди  ;

-               мотивовану відмову.

Дозвіл на укладання договору оренди оформляється у вигляді рішення сесії  ради .

6.3 Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду майна на сесії сільської ради  розміщує в друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

6.4 Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

6.5 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм рішенням  затверджує результати вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурсу на право оренди.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного майна (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього майна орендодавець  повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього майна.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається  на орендодавців  майна  територіальної громади  села.

У разі, коли подана лише одна заява орендодавець укладає договір оренди нерухомого майна із заявником та подає у виконавчий апарат  ради один примірник договору з копіями документів, зазначених у п.6.1. даного Порядку.

6.6. Проведення конкурсу на право оренди здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної  громади».

6.7. Дозвіл на продовження терміну дії договору оренди надається рішенням сесії  ради.

6.8. Для отримання дозволу на продовження терміну дії договору оренди при наявності клопотання орендаря, орендодавець  надає  раді своє звернення із зазначенням у ньому адреси, площі, бажаного строку оренди, мети використання об’єкта, копію звернення орендаря та довідку про відсутність  заборгованості орендаря з орендної плати, комунальних платежів, розрахунок орендної плати.

У разі якщо на момент укладання договору або  продовження дії договору оренди остання,  оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому,   проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди.

     При продовженні договору оренди орендна плата визначається із застосуванням орендних  ставок, які діють  на дату продовження  договору, але орендна плата має бути розрахована  з урахуванням  індексу  інфляції за весь  попередній  період дії договору оренди.

Орендар, який відмовляється від виконання вимог цього Порядку, повинен повернути  об’єкт оренди у визначений договором термін.

6.9. Об’єкти оренди, які є пам’ятниками архітектури, історії та культури передаються в оренду  при погодженні умов використання цих об’єктів з органом охорони культурної спадщини.

VІІ. Порядок обліку,                                                                                          укладених договорів оренди комунального  майна територіальної  громади  та контроль за дотриманням умов оренди

7.1. Облік укладених договорів оренди нерухомого майна здійснює виконавчий апарат  ради, іншого індивідуально визначеного майна – орендодавець.

7.2. Профільна постійна комісія  ради здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

7.3. Виконавчий комітет  зобов’язаний щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до  ради звіт про стан коштів  від здачі в оренду майна (згідно форми), відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду.

VІІІ. Порядок надання                                                                                            дозволів орендарям на право передачі в суборенду

8.1.    Орендар має право передати в суборенду частину орендованого нерухомого майна та інше окреме індивідуально визначене майно з дозволу орендодавця. Для цього орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають на ім’я орендодавця заяву – клопотання та документи, передбачені п.6.1. Порядку.

8.2.    Орендодавець  для отримання згоди для надання дозволу  на укладання  договорів суборенди частини нерухомого майна звертається до  ради з відповідним листом-клопотанням та аргументованими  висновками щодо доцільності передачі майна в суборенду.

8.3.    Сесія сільської  ради приймає рішення про надання згоди  на передачу  частини нерухомого майна в суборенду або про відмову в її наданні.

8.4.    Термін суборенди не може перевищувати терміну оренди.

8.5.    Розмір  плати за суборенду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленою Методикою розрахунку орендної плати за користування майном та не може бути меншим ніж розмір орендної плати.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки  вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати,  і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

8.6.    Орендар після отримання дозволу  зобов’язаний  у п’ятиденний термін надати  орендодавцю один примірник договору  на суборенду, укладеного між орендарем та суборендарем, та акт приймання-передачі майна.

При  припиненні основного договору суборендар зобов’язаний повернути орендарю майно за актом  приймання-передачі на протязі 5-ти календарних днів з дати повідомлення. Один примірник акту приймання-передачі (між орендарем та суборендарем) надається орендодавцю. У разі його відсутності (ненаданні) питання продовження оренди майна за основним договором не розглядається.

8.7.            Передача майна  в оренду не припиняє право власності на це майно.

 

 

Секретар ради                                                                                  О.Гук

 

Додаток № 2  до рішення 8 сесії  7 скликання

                                                                                              № 8/3 від 19.05.2016 р.

 

ПОРЯДОК

проведення Конкурсу на право оренди комунального майна територіальної  громади  села

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади села (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою впорядкування процедури проведення Конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальної  громади села.

1.2. Цей Порядок  визначає  порядок підготовки матеріалів та проведення Конкурсу  на право оренди майна,  зокрема  нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного комунального  майна (надалі - майно), юридичним та фізичним особам.

Підготовку документів для проведення Конкурсу здійснює виконавчий комітет , який  є організатором Конкурсу.

1.3. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться з метою його ефективного використання.

1.4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

         П. Умови конкурсу

 

2.1.Умовами конкурсу є :

-         розмір орендної плати;

-         ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ( у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

-         дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки можуть бути :

-         здійснення певних ремонтних робіт;

-         виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

-         збереження, створення нових робочих місць;

-         вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

-         створення безпечних та нешкідливих умов праці;

-         дотримання умов належного утримання прилеглої території;

-         компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

 

 

Ш. Порядок проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна

 

     3.1. Конкурс на право оренди майна проводиться при передачі в оренду комунального майна.

     3.2. Проведенню конкурсу на право оренди майна передує виконання незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, яку замовляє та оплачує орендодавець.

     3.3. Суб’єкт оціночної діяльності може бути визначений на конкурсі, згідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України зі змінами та доповненнями № 3035 від 24.11.2005р. основним критерієм якого є:

- вартість, термін виконання та якість незалежної оцінки, досвід роботи в оціночній сфері.

     3.4. Висновок про вартість об’єкта  оренди затверджує орендодавець.

     3.5. Конкурс проводиться  в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями  учасника конкурсу.

     3.6. Конкурс оголошується  за ініціативою власника майна на підставі рішення сільської ради, в якому зазначаються  умови передачі майна в оренду   або за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження двох або більше  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

     3.7. В разі  оголошенні конкурсу на право оренди, орендодавець оприлюднює  оголошення з  його умовами  в друкованих засобах масової інформації та на сайті сільської ради.

    3.8.Заяви на участь у конкурсі  приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування відповідного оголошення в друкованих ЗМІ.

    3.9. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченню виконання інших умов конкурсу.

       3.10.Стартова орендна плата визначається  за Методикою розрахунку і порядком використання  плати за оренду  комунального майна.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу  разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

        3.11. Для участі у конкурсі учасник конкурсу  подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

        3.11.1. Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

         3.11.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України).

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як  суб’єкта підприємницької діяльності;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України).

3.11.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

            3.12. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія, створена  рішенням сесії сільської ради. До складу комісії обов’язково включаються представники: орендодавця (балансоутримувача), депутати сільської ради (за згодою).

Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.

          3.12. Основними завданнями та функціями комісії є :

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів  та надання їх на затвердження орендодавцю.

          3.13. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

 

          3.14. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу  голова Комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

      3.15. Рішення Комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Комісії.

     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається  з числа представників орендодавця.

      3.16. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників Конкурсу.

     Члени Комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  Конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

-               про учасників Конкурсу,  їх кількість та Конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

-               яка міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу.

       3.17. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

        3.18. Конкурс проводиться  в один етап, на якому визначається переможець

 

                       1У. Процедура проведення конкурсу

 

          4.1.У разі надходження після  оголошення конкурсу  заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

 4.2. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються конкурсною комісією на підставі даних незалежних  фахівців та експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна. Різниця між початковою і наступними цінами, запропонованими учасниками конкурсу, повинна бути не менше 5 відсотків.

  4.3. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу, переможцем вважається учасник конкурсу, який зайняв друге місце. У разі його відмови конкурс вважається недійсним.

4.4. Після закінчення засідання комісії складається протокол, у якому зазначається:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обгрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії і залишається в орендодавця.

4.5. Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець рішенням ради, яким майно передається в оренду та  повідомляє про результати конкурсу всіх учасників письмово або   публікує результати конкурсу у ЗМІ.

4.6. Діяльність комісії припиняється:

- у разі відсутності заяв на участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- у разі проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір оренди не буде укладено, - на підставі наказу, виданого орендодавцем.

4.7. За результатами конкурсу, на підставі рішення ради,  з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди.

 До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, але не менше, ніж визначено чинним законодавством, та інші пропозиції переможця конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                             О. Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3   до рішення

 8 сесії 7 скликання № 8/3                                     від  19.05.2016 р.

 

                 Склад конкурсної комісії  Веселокутської   сільської ради

                  по розгляду питань щодо оренди комунального майна

 

 

Голова комісії:   Стеценко Ігор Володимирович - голова постійної комісії з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

Заступник голови :  Щепак  Петро Михайлович- заступник сільського голови з виконавчої діяльності

 

Секретар  комісії :  Гук  Ольга  Василівна - секретар ради

 

 

 

Члени комісії:   Сніцаренко Олександр Сергійович  -  депутат сільської ради.

 

 

 

                            Матющенко Наталія Михайлівна   -  депутат сільської ради.

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         О. Гук  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток № 5   до рішення

8 сесії 7 скликання   №8/3                                      від  19.05.2016 р.

 

                                  ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності

територіальної громади села Веселий Кут    Тальнівського району

 

с.Веселий Кут            № ______         „ ___ ”  _____________  20 __ р

 

Ми, що нижче підписалися,_______      __________________________________________________________________

                                          (повна назва Орендодавця )

(надалі - Орендодавець) в особі    __________________________________________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку

                                                             (назва документа, N наказу)

та  ________________________________________________ (надалі - Орендар)               (повна назва особи Орендаря згідно до реєстрації) 

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення  ____________________ (надалі - Майно), площею ______кв.м.                                       (повна назва)     

розміщене за адресою:______________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки за Методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України і становить за експертною оцінкою без ПДВ ____________грн.з ПДВ __________ грн.

Майно передається в оренду з метою _____________________________________________________________.

1.2. Межі орендованого майна визначаються план – схемою згідно з Додатком №4.

1.3. Орендодавець гарантує, що на дату підписання Договору орендоване майно не є предметом судового спору між Орендодавцем та будь якими третіми особами, не знаходиться під арештом, не передано в оренду третім особам, не є забезпеченням будь яких зобов’язань Орендодавця, у тому числі не є предметом застави чи сервітуту, не обтяжено ніяким іншим чином.

1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше, ніж три роки, не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається сільська  рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку – в акті оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Сторону, яка передає Майно іншій Стороні Договору.

3. Орендна плата

 

3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і становитьбез ПДВ за перший місяць оренди - ______________200_р.___________грн., з ПДВ __________ грн., з ПДВ ___________грн.

За рік без ПДВ _________________грн., з ПДВ ________________грн.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3 Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4 При продовженні терміну дії договору орендна плата за базовий місяць становить з урахуванням індексу інфляції за весь попередній період дії Договору, з дня проведення експертної оцінки.

3.5 Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше десятого  числа місяця, наступного за звітним.

3.6 Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.7 Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.8 Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.9 Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці.

3.10. У разі припинення і розірвання Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла в повному обсязі, враховуючи санкції.

4.Відновлення орендованого Майна

4.1. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до пунктів 6.3., 6.4. цього Договору.

4.2. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Положенням про надання Орендарю погодження власника та орендодавця майна комунальної власності на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна затвердженим,  затвердженим наказом Фонду державного майна України від 3 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997 обов’язково надає експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату. Відшкодовувати витрати на утримання орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. При оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНІП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей у підвальних приміщеннях, а також забезпечити їх захист від аварій інженерних комунікацій.

Орендар повинен забезпечити підготовку об’єкта оренди до експлуатації в осінньо-зимовий період: провести утеплення вікон, дверей, ремонт покрівлі.

5.5. Відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати Орендодавцю.

5.6. Забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об’єктом оренди. У випадку аварії та проведення планових ремонтних робіт повідомити про це Орендодавця.

5.7. Забезпечити безперешкодний доступ на об’єкт оренди Орендодавцю з метою перевірки його стану, відповідності напрямку використання за цільовим призначенням та інших умов цього Договору.

5.8. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для попередження та ліквідації наслідків.

5.9. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на суму його вартості за звітом про оцінку на користь Балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному чинним законодавством, від таких страхових випадків:

         -        пожежа;

         -        дія атмосферних факторів (снігопад, буря, вихор, ураган, злива, град);

         -        стихійне лихо (землетрус, повінь, обвал і т.п.);

         -        аварія інженерних комунікацій (водопровід, газове обладнання, каналізація, тепломережа, електротехнічне обладнання);

         -        знищення або пошкодження майна в результаті протиправних дій.

Копію договору страхування у той же термін передати Орендодавцю.

5.10. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.13. Орендар зобов’язаний в разі реорганізації, приватизації чи його (Орендаря) ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

Орендар зобов’язаний в разі приватизації об’єкта оренди в 10-денний термін надати Орендодавцю копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу об’єкта оренди та акта приймання-передачі.

5.14. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

 

 

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця  здавати Майно у суборенду.

6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4 З письмової згоди Орендодавця проводити переобладнання, перепланування, ремонт об’єкта оренди, вести будівельні роботи на при будинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт оформляється листом Орендодавця, в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту ( якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін виконання робіт.

Будівельні роботи на об’єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за виконанням таких поліпшень.

7.5. В разі розірвання Договору відшкодовувати Орендарю вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, за наявності дозволу Орендодавця на такі поліпшення в межах суми приросту вартості орендованого Майна в результаті таких поліпшень.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання умов цього Договору.

8.3. Розірвати Договір оренди в разі невиконання пункту 1.1, тобто використання приміщення, або його частин у невідповідності до визначеної мети у пункті 1.1. цього Договору.

8.4. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

9.4. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, нанесені Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об’єкті оренди або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.

9.5. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об’єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об’єкта оренди з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення Майна.

9.6. У разі звільнення Орендарем об’єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об’єкта оренди в належному стані, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв’язку з цим збитки в повному їх розмірі та виплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування.

9.7. За Майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони Орендодавець відповідальності не несе.

9.8. В разі наявності в будівлі або споруді декількох Орендарів, Орендар несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об’єкта оренди та при будинкової території.

10. Особливі умови Договору.

10.1. Орендар не має права передавати свої зобов’язання за Договором та передавати об’єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди Орендодавця.

Орендар не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов’язані з будь-яким використанням об’єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів здійснювати тільки з дозволу Орендодавця.

У разі порушення цієї умови Договору Орендодавець має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку.

11. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

11.1. Цей Договір укладено строком на____________________, що діє з "___" _____________ 20_ р. до "___" ______________ 20_ р. включно.

11.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку цього Договору, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

11.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

11.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

11.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

11.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-  несплати протягом двох місяців орендної плати;

-  закінчення строку, на який його було укладено;

-  приватизації орендованого майна Орендарем;

-  загибелі орендованого Майна;

-  достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;

-  банкрутства Орендаря;

-  ліквідації Орендаря – юридичної особи;

-  у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа), та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.8. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

11.9. Майно вважається поверненим орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі про повернення Майна покладається на Орендаря.

11.10. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря орендну плату за користування Майном за час прострочення.

11.11. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору оренди.

11.12. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.13. Цей Договір укладено у 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря і власника майна – районної ради.

Всі примірники повинні бути прошиті, скріплені печаткою Орендодавця.

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

1.     розрахунок орендної плати (додаток1);

2.     акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду; 

3.     рецензія на незалежну оцінку Майна, що передається в оренду;

4.     акт приймання-передачі орендованого Майна;

5.     план – схема;

6.     копія договору страхування;

7.     витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).                    11. Форс – мажор

11.1 Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили, незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання даного Договору (пожеж, стихій та інші). При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на час дії обставин непереборної сили.

11.2. В разі довго тривалості форс – мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати цей Договір.

 

12.Платіжні та поштові реквізити сторін

 

Орендодавець:

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________ 

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                                         (підпис)                                    

Орендар: 

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                            ( підпис)                                         

 

 

 

 

 

Додаток №4

до рішення  8 сесії 7 скликання

№ 8/3 від 19.05.2016 року

 

                                          Методика

розрахунку ставки орендної плати і порядок використання плати за оренду комунального майна

 

 

1. Методика розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з урахуванням “Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння і використання плати за оренду  нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, не житлові приміщення тощо),  територіальної громади   сільської ради.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.

 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати визначається по результатам проведення конкурсу.

 

3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного  або місцевого бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

 

4. Крім орендної плати орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно договорів з Орендодавцем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на:

 

-                          утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв’язок та ін.) та відшкодовують податки та платежі в своїй частині;

 

-                          роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та відшкодовують податки та платежі в своїй частині.

 

У разі, коли об’єкт здано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, ці суми розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-,  газо- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

 

У разі коли термін оренди менший за один місяць, то на основі місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

6. Розмір річної плати за оренду цілісного майнового комплексу, визначається за формулою:

О пл. = Вз х Сор. ц.

 

    де О пл.   –   розмір річної орендної плати,грн.;

    Вз. – вартість основних засобів, необоротних матеріальних активів,   нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів),  визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки, грн.;

      Сор. ц. – орендна ставказа використання цілісних майнових комплексів     об’єктів  комунальної власності, визначена згідно з додатком 1.      

                

 

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями) визначається за формулою:

 

Опл. = Вп х Сор.,

 

де:

 

Вп – вартість орендованого майна, визначена згідно звіту з незалежної оцінки майна;

 

Сор.– мінімальна орендна ставка, визначена згідно з Додатком №2, яка може бути вищою, згідно домовленості Орендодавця та Орендаря.

 

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна)  встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 % вартості орендованого майна, визначеною його незалежною оцінкою.

 

9. Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди здійснює суб’єкт оціночної діяльності, який має ліцензію (дозвіл) Фонду державного майна України.

Витрати, пов’язані з визначенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, сплачує орендар. У разі виконання незалежної оцінки орендодавцем, орендар відшкодовує суму витрат.

 

Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі, то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп,               

 

де:

 

Вп– вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі, грн.;

 

Вб – вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), визначена згідно незалежної оцінки, грн.;

 

Пп -  площа орендованого приміщення, кв.м;

 

Пб – площа будівлі в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), кв.м.

 

10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. = Опл. :12 х Іпр.

 

де:

 

Опл.– річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

 

Іпр. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати.

 

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції.

 

12. Орендна плата вноситься  Орендарем на рахунок Орендодавця,  не пізніше 10 числа кожного місяця за попередній місяць.

 

13. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

      В період погодженого з орендодавцем терміну проведення орендарем ремонту нерухомого майна, коли його неможливо використовувати за призначенням, орендна плата орендодавцем не нараховується. Зазначений термін визначається орендодавцем за наданою орендарем проектно-кошторисною документацією на проведення ремонту.

 

14. Передача частини орендованої площі в суборенду здійснюється за згодою орендодавця. Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду  нараховується без урахування пільг орендаря.

 

15. Орендна плата спрямовується і використовується:

 

– на спеціальний рахунок   сільської ради і використовується на утримання і ремонт будинків та іншого майна, територіальної громади сільської ради, що знаходиться на балансі, придбання оргтехніки, господарські витрати, оплату праці і нарахування на неї персоналу, зайнятого обслуговуванням об’єктів оренди, зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг автотранспорту та інші видатки.

 

 

 

Секретар ради                                                                      О.Гук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 1

до Методики розрахунку  і порядку

використання плати за оренду комунального майна

 

 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

об’єктів   комунальної власності

 

 

 

 

 

Орендна ставка

не менше %

 

Цілісні майнові комплекси підприємств   комунальної власності:

 

1.

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення  лотерей,

10

2.

з організації виставкової діяльності,  виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства,  ресторанів

9

3.

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості,), електроенергетики, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів),

8

4.

 лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, видобування неенергетичних  матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг  та допоміжних операцій

7

5.

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та |текстильної) промисловості, з виробництва  будівельних матеріалів

6

6.

Інші об'єкти

5

 

 

 

Секретар ради                                                                            О. Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 2

         до Методики розрахунку  і  порядку

                                       використання  плати за оренду майна         комунальної власності

                                          ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна  комунальної власності

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка не

менше %

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3

Розміщення:

30

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенство нерухомості), банкоматів

 

 

Ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,  зброї

 

4

Розміщення:

25

 

виробників з реклами

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень,  соляріїв, кабінетів масажу, тринажерних залів

 

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів та автотоварів

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

рекламного характеру

 

5

Організація концертів та іншої видовищно – розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагенську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

ресторанів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

офісних приміщень

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

редакцій та засобів масової інформації

 

9

Розміщення:

18

 

крамниць - складів, магазинів - складів

 

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- відео- та аудіо продукції

 

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11

Розміщення:

15

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

антен

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

 

стоянок для автомобілів

 

12

Розміщення:

13

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13

Розміщення:

12

 

складів

 

14

Розміщення:

10

 

комп'ютерних клубів та Інтернет - кафе

 

 

ветеринарних аптек

 

 

рибних господарств

 

 

державних підприємств, діяльність яких пов'язана з інженерно - технічними, проектно — вишукувальними роботами та надання послуг населенню

 

 

приватних навчальних закладів та закладів, які частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів,   крім   товарів підакцизної групи

 

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення:

8

 

кафе,  барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних об’єктів з продажу  продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

17

Розміщення:

7

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

 

фотоательє

 

 

хімчисток

 

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів

 

 

перукарень

 

 

майстерень з ремонту одягу

 

 

майстерень з ремонту взуття

 

 

майстерень з ремонту годинників

 

18

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

19

Розміщення:

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

20

Розміщення:

5

 

державних   закладів   охорони   здоров'я,   що   частково   фінансуються   з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

 

санаторно - курортних закладів для дітей

 

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

21

Розміщення:

4

 

громадських вбиралень

 

 

Їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів  підакцизної групи у навчальних закладах

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

22

Розміщення:

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків, за рецептами

 

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

 

органів місцевого самоврядування, їх добровільних об’єднань

 

23

Розміщення:

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

 

лазень, пралень загального користування

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів   для   пільгових категорій громадян

 

24

 Розміщення:

1

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

державних   та   комунальних   позашкільних   навчальних   закладів   (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

25

Розміщення   творчих   спілок,   громадських,   релігійних   та   благодійних організацій    на   площі,    що    не    використовується    для    провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більш як 50 кв. метрів

3

 

понад 50 кв. метрів

7

 

  Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб,  що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом о,7.

 

 

 

Секретар ради                                                                       О.Гук

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток №6

до рішення  8 сесії 7 скликання

№ 8/3 від 19.05.2016 року

 

 

Порядок

проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села.

 

1.           Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна (далі – Порядок) – розроблений відповідно до Законів України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.           Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної  громади  села.

У цьому порядку поняття „оцінка”, „незалежна оцінка”, „ оцінювач”, „суб’єкт оціночної діяльності”, „сертифікат суб’єкта оціночної діяльності”, „кваліфікаційне свідоцтво оцінювача”, „договір на проведення оцінки майна” вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України”.

3.           Оцінка обов’язково проводиться перед укладанням договору оренди та перед продовженням договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

Звіт про оцінку майна затверджується  рішенням сільської ради.

4.           У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендарем якого є органи визначені у п.3 Методики розрахунку орендної плати за користування майном, що є комунальною  власністю територіальної громади  села  проводиться стандартизована оцінка майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №629 від 10.08.1995 року „Про затвердження методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів” із змінами.

5.           Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі комісія), утвореною сільською радою для проведення конкурсів на оренду нерухомого майна  комунальної власності. До складу комісії можуть входити члени профільної постійної комісіїсільської ради та працівники виконавчого комітету  сільської ради.

6.           Очолює комісію голова комісії, який у межах своїх повноважень:

­     скликає засідання комісії;

­     головує на засіданні комісії;

­     організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

­     представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

7.           Секретар комісії:

­     забезпечує виконання доручень голови комісії;

­     готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

­     оформляє протоколи комісії.

8.           На період відсутності голови та (або) секретаря комісії їх повноваження надаються будь-якому члену комісії за рішенням комісії.

9.           Оголошення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів оренди комунального майна оголошується орендодавцем не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу, після прийняття рішення  ради про перелік об’єктів, які передаються в оренду та наявності коштів на проведення даних робіт. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської  ради в Internet.

10.       Інформація про проведення конкурсу має містити наступну інформацію:

­     дата, час і місце проведення конкурсу;

­     кінцевий термін подання документів;

­     термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

­     перелік підтвердних документів , які подаються на розгляд комісії;

­     кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

­     місцезнаходження комісії, контактні телефони;

­     у разі потреби іншу інформацію (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, досвід практичної роботи тощо).

Відомості про об’єкти оцінки та їх кількість надаються комісією на вимогу конкурсантів.

11.       Конкурсанти подають відповідно до конкурсної комісії, конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті із супровідним листом з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

­     заява на участь у конкурсі;

­     копія установчого документа конкурсанта (статут, положення тощо);

­     копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

­     копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності завірена мокрою печаткою або нотаріально;

­     довідка про взяття на облік платника податку;

­     довідка фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку;

­     довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

­     інформація про конкурсанта (документ, який містить відомості про конкурсанта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та будуть залучені ним);

­     термін виконання робіт за який буде проведено оцінку майна, яке передається в оренду згідно рішення сесії  ради.

Конкурс проводиться у в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Уразі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, за рішенням конкурсної комісії  з особою яка її подала, сільський голова укладає договір . У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

       12.Конкурсні документи конкурсантів, яких не допущено до участі у конкурсі у разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою.

Конкурсант має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

     13.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу та за наявності не менше двох учасників. У разі наявності лише одного учасника конкурсу комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначених у пункті 15 цього положення.

14.Під час обрання переможця конкурсу враховується:

­        кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу;

­        досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

­        кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;

­     запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

­     кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах;

­     кількість невиконаних договорів та причини такого невиконання;

­     кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені конкурсантом на виконання договорів;

­     наявність зауважень з боку замовників оцінки майна.

Основним критерієм визначення переможця є мінімальний розмір вартості робіт з оцінки, при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

15.       Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування за кожного учасника конкурсу „за” чи „проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів „за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії від загального складу), визнається його переможцем.

16.       Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії та подається на  затвердження сільським головою .

17.       Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

18.       Інформація про результати конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської ради в Internet.

19.       До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається балансоутримувачем майна з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами.

20.       Кошти на проведення незалежної (експертної) оцінки об’єктів оренди майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   передбачаються у місцевому  бюджеті.

 

     Секретар ради                                                                  О.Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

до рішення 8 сесії

7 скликання № 8/3

від 19.05. 2016 р.

 

Порядок

надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок власних коштів орендаря

 

1.     Порядок надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок власних коштів орендаря (надалі Порядок) регулює - організаційно-технічні питання визначення доцільності проведення поліпшень об’єкту оренди та механізм надання дозволу на їх здійснення орендарем за власні кошти; правовідносини між орендодавцем та орендарем, що виникають під час проведення останнім поліпшень нерухомого майна; порядок врахування та відшкодування витрат, понесених орендарем на здійснення невід’ємних поліпшень нерухомого майна.

2.     Рішення про надання дозволу орендодавцю надати згоду  орендарю на здійснення поліпшень приймається сесією  ради. Доцільність здійснення невід’ємних поліпшень визначає профільна постійна комісія ради на підставі: письмового звернення орендаря з проханням надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого приміщення за власні кошти; дефектного акту технічного стану майна погодженого орендодавцем. В роботі комісії беруть участь представники  виконавчого апарату ради.

3.     Орендар після отримання дозволу сесії  ради на здійснення невід’ємних поліпшень розробляє проектно-кошторисну документацію затверджену та погоджену в установленому порядку.

4.     Після виготовлення проектно-кошторисної документації орендар проводить ремонтно-будівельні роботи, складає акт виконаних робіт та подає разом з відомістю фінансових витрат по проведенню ремонтно-будівельних робіт до організації - балансоутримувача.

5.     Зарахування невід’ємних поліпшень можуть проводиться в рахунок орендної плати після завершення ремонтно-будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію (при необхідності) з відображенням безоплатної передачі вартості робіт у комунальну  власність територіальної громади  села.

Витрати орендаря понесені  при здійсненні невід’ємних поліпшень враховуються під час приватизації об’єкта.

6.     До підписання додаткової угоди до договору оренди для врахування невід’ємних поліпшень в рахунок орендної плати проводиться незалежна (експертна) оцінка орендованого майна з урахуванням виконаних робіт та вносяться відповідні зміни до розміру орендної плати.

7.     Вартість невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів орендаря не підлягає відшкодуванню повністю або частково в разі:

­   закінчення дії договору оренди, відмови від продовження договору оренди або його дострокового припинення з ініціативи орендаря;

­   розірвання договору оренди в наслідок неналежного виконання орендарем умов договору;

­   здійснення невід’ємних поліпшень без дозволу  ради;

­   виконання робіт по невід’ємним поліпшенням об’єкта оренди не відповідає проектно-кошторисній документації;

­   відсутність підтвердження виконання невід’ємних поліпшень за рахунок власних коштів орендаря.

 

 

 

 

              Секретар ради                                                             О.Гук    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Форма 1-ПГ

 

         РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про  Порядок надання в оренду,  проведення конкурсів на право оренди

комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 


                                              

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня2016 року            с.Веселий Кут                         № 8/4

   

Про перелік об’єктів комунальної

власності, що можуть бути  передані

в орендне користування в 2016 році

та  оголошення конкурсу

на право оренди комунального майна

 

         Для  можливої передачі  в орендне користування об’єктів комунальної власності  та оголошення  конкурсу  на право  оренди  майна, що є  комунальною  власністю  територіальної  громади    і  перебуває  на балансі  сільської ради, відповідно до рішення сільської ради від  19 травня 2016 року №8/3 «Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди

комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна»,  керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», статтями 26,  60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, прозорості і удосконалення процесу здачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити перелік об’єктів  комунальної власності,що можуть  бути передані  в орендуне користування  в 2016 році:

- споруда  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,  передана у комунальну власність територіальної громади згідно рішення суду,  площею 27 м2.

 

2. Оголосити конкурс на право  оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села, відповідно до  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виданого 30.03.2016 року , реєстраційний номер об’єкта 884417271240,     орендодавцем  якого є  Веселокутська  сільська рада :

 

- споруда  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,  загальною площею  27  кв. метри .

 

 

2. Конкурс провести  конкурсній комісії, утвореній рішенням сільської ради від 19.05.2016 року  № 8/3,   та подати його результати не пізніше ніж до 10 липня  2016 року.

 

3. Встановити наступні умови конкурсу:

-сплата орендної плати;

-використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

-забезпечення ремонту та відновлення  орендованого майна;

-забезпечення дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта;

-дотримання санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта;

-створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- відшкодування вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди.

 

4.Встановити цільове використання об’єкта оренди:

- відновлення роботи гідроелектростанції.

 

5. Встановити стартову орендну плату за базовий місяць в сумі  –  655 грн.,  без урахування ПДВ та індексу інфляції,  при орендній  ставці  – 8 % від вартості  майна, визначеної згідно незалежної оцінки, що

розрахована  згідно  Методики розрахунку  орендної плати  за  майно, яке перебуває у комунальній  власності територіальної громади   села .

 

6. Передбачити крок збільшення орендної плати – 5 %  від початкового розміру.

 

7. Строк оренди: 2 роки 11 місяців.

 

8. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити в районних ЗМІ та на веб-сайті сільської  ради.

 

 9. Повідомити потенційних орендарів, що :

 9.1. Заяви про участь у конкурсі приймаються  в сільській раді протягом 30 днів після оприлюднення повідомлення про конкурсв районних ЗМІ за адресою виконавчий комітет Веселокутської  сільської ради с.Веселий Кут вул.Колгоспна,2  Тальнівського району Черкаськї області 20414 ;

 

 9.2. До заяви додаються документи :

 а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як  суб’єкта підприємницької діяльності;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

в) для всіх учасників :

             - зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу .

 

9.3. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати.

 

9.4.Переможець конкурсу зобов'язаний укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

 

9.5.Об'єкт передається в оренду без права передачі його суборенду.

 

 

Сільський голова                                                                        П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про перелік об’єктів комунальної  власності, що можуть бути  передані

в орендне користування в 2016 роціта  оголошення конкурсу

на право оренди комунального майна

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/5

Про внесення змін в рішення сесії

№ 6/3 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО

гр. Тупчій Тарасу Петровичу»

 

 

   Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Новак Т.А. про внесення змін до земельного законодавства та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.     Призупинити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику АТО гр. Тупчій Тарасу Петровичу, через відсутність посвідчення учасника бойових дій.

 

2. Зобов’язати землевпорядника Веселокутської сільської ради Новак Т.А. ознайомити гр. Тупчія Тараса Петровича з прийнятим рішенням.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

    

   Про внесення змін в рішення сесії № 6/3 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО гр. Тупчій Тарасу Петровичу»

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

             

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/6

Про внесення змін в рішення сесії

№ 6/2 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО

гр. Тупчій Назару Петровичу»

 

 

   Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Новак Т.А. про внесення змін до земельного законодавства та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

2.     Призупинити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику АТО гр. Тупчій Назару Петровичу, через відсутність посвідчення учасника бойових дій.

 

2. Зобов’язати землевпорядника Веселокутської сільської ради Новак Т.А. ознайомити гр. Тупчія Назара Петровича з прийнятим рішенням.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

    

      Про внесення змін в рішення сесії № 6/2від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО гр. Тупчій Назару Петровичу»

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

            

 

  

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/7

 

Про розгляд заяви щодо погодження

надання земельної ділянки за межами

населеного пункту у власність, для

ведення особистого селянського

господарства гр. Матющенко

 Павлу Павловичу

 

 

   Розглянувши  заяву гр. Матющенко Павла Павловича про надання земельної ділянки у власність за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства, із земель державного запасу, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.За дорученням сесії Веселокутської сільської ради депутатам сільської ради Матющенко Наталії Михайлівні, Заболотньому Василю Михайловичу та Щепак Наталії Андріївні звернутися за роз’ясненням даного питання до відділу Дергеокадастру у Тальнівському районі Черкаської області.

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

         Про розгляд заяви щодо погодженнянадання земельної ділянки за межами

         населеного пункту у власність, дляведення особистого селянського

         господарства гр. МатющенкоПавлу Павловичу

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _   11_депутатів

 За     -                                                     _       11депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

 

 

 

+

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

  Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/8

 

Про розгляд заяви щодо погодження

надання земельної ділянки за межами

населеного пункту у власність, для

ведення особистого селянського

господарства гр. Заболотньому

Миколі Михайловичу

 

   Розглянувши  заяву гр. Заболотнього Миколи Михайловича про надання земельної ділянки у власність за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства, із земель державного запасу, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.За дорученням сесії Веселокутської сільської ради депутатам сільської ради Матющенко Наталії Михайлівні, Заболотньому Василю Михайловичу та Щепак Наталії Андріївні звернутися за роз’ясненням даного питання до відділу Дергеокадастру у Тальнівському районі Черкаської області.

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

         Про розгляд заяви щодо погодженнянадання земельної ділянки за межами

         населеного пункту у власність, дляведення особистого селянського

         господарства гр.Заболотньому Миколі Михайловичу

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _    11_депутатів

 За     -                                                     _       11депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

 

 

 

+

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

  Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/9

Про розгляд заяви щодо погодження

надання земельної ділянки за межами

населеного пункту у власність, для

ведення особистого селянського

господарства гр. Коновалову

Віталію Андрійовичу

 

   Розглянувши  заяву гр. Коновалова Віталія Андрійовича про надання земельної ділянки у власність за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства, із земель державного запасу, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.За дорученням сесії Веселокутської сільської ради депутатам сільської ради Матющенко Наталії Михайлівні, Заболотньому Василю Михайловичу та Щепак Наталії Андріївні звернутися за роз’ясненням даного питання до відділу Дергеокадастру у Тальнівському районі Черкаської області.

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

         Про розгляд заяви щодо погодженнянадання земельної ділянки за межами

         населеного пункту у власність, дляведення особистого селянського

         господарства гр.Коновалову Віталію Андрійовичу

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _   11_депутатів

 За     -                                                     _       11депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

 

 

 

+

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

  Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/10

Про внесення змін в рішення сесії

№ 6/5 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства сину загиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу»

 

 

    Розглянувши заяву та перелік документів сина полеглого в зоні АТО гр. Мельниченко Владислава Вікторовича про зміну місцезнаходження земельної ділянки, відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.        Згідно заяви Мельниченко Владислава Вікторовича від 10.05.2016 року, рішення № 6/5 від 23.03.2016 року вважати таким, що втратило чинність.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                  Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про внесення змін в рішення сесії № 6/5 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого

селянського господарства сину загиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу»

---------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

    Загальний склад ради        -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

                                          

 

     

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/11

        Про розгляд заяви щодо

погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства сину

 загиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу

 

        Розглянувши заяву та перелік документів сина полеглого в зоні АТО гр. Мельниченко Владислава Вікторовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.Погодити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, сину полеглого в зоні АТО гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу (викопіювання додається).

 

2. Запропонувати гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу:

 2.1. Виготовити проект землеустрою та передати його на розгляд і затвердження сесії сільської ради згідно чинного законодавства.

2.2.Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання  та державної реєстрації проекту землеустрою.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

             Сільський голова                                П.О. Козаченко

 

 

 

 

 

                                                                  Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

          Про розгляд заяви щодо погодження надання дозволу на виготовлення

       проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність, для

       ведення особистогоселянського господарства синузагиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу

---------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

    Загальний склад ради        -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

                                          

 

 

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня2016 року            с.Веселий Кут                         № 8/12

   

   Про надання відпустки

   Козаченко П.О.

    

      На підставі ст.6 Закону України «Про відпустки», керуючись п.20 ч.4 ст.42 , ч.8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

1.Погодити наданна відпустки  сільському голові Козаченко Павлу Олександровичу  на  30  календарних днів з 01 червня 2016 року.

2.На час  відпустки ви конання обов’язків сільського голови  покладаються на секретаря Веселокутьскої сільської ради Гук Ольгу Василівну.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

    

   Про надання відпустки   Козаченко П.О.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     1  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

 

 

 

+

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                   ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня 2016 року                с.Веселий Кут                             №8 /2

   

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від 28 квітня №7 /3, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с. Веселий Кут       за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1,  в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

52г    21026 х1,2  х 0,1%  = 25,24

55г    24346х1,2 х0,1 % = 29,22

56г    18260 х1,2 х0,1 % = 21,91

53е    37626 х 1,2 х 0,1 % = 45,16

55е    32093  х1,2 х0,1 % =  38,51

56е    24346  х 1,2 х 0,1 % = 29,22

57е    19366  х1,2х 0,1 % =  23,24

121г    30986  х1,2 х0,1 % = 37,19

133г    20473  х1,2 х0,1 % = 24,56

133е   27666  х1,2 х0,1 % = 33,20

209 е  38180х1,2 х0,1 % = 45,82

 

 

сіножаті                        

52г    7906  х1,2 х0,1%  = 9,49

55г    9155  х1,2 х0,1 % = 10,99

56г    6866 х1,2 х0,1 % = 8,24

53е    14148  х1,2 х0,1 % =  16,98

55е    12067 х1,2 х0,1 % = 14,48

56е    7906 х1,2 х0,1 % = 9,49

57е    5826  х1,2 х0,1 % = 7,00

121г    11651 х1,2 х0,1 % = 13,98

133г   10403х1,2 х0,1 % = 12,48

133е   13940х1,2 х 0,1 % = 16,73

141    2497х 1,2 х0,1 % = 3,00

209 е  15188 х1,2 х 0,1 %= 18,23

 

пасовища

52г   3171  х1,2 х0,1%  = 3,80

55г    3672  х 1,2 х 0,1 % = 4,40

56г    2754 х 1,2 х 0,1 % = 3,30

53е   5675  х 1,2 х 0,1 % = 6,82

55е    4841  х 1,2 х 0,1 % = 5,81

56е    3004  х1,2 х0,1 % = 3,60

57е    2420  х1,2 х0,1 % =  2,90

121г    4674  х 1,2 х 0,1 % = 5,60

133г    3255  х 1,2 х 0,1 % = 3,91

133е   4340  х 1,2 х 0,1 % = 5,21

141   1001х 1,2 х 0,1 % = 1,20

209 е  6009х 1,2 х 0,1 % = 7,21

215 е  334 х1,2 х 0,1 %= 0,40

218   417 х 1,2 х 0,1% = 0,50

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03,  в тому числі по агрогрупах :  

52г   12158  х1,2 х0,03%  = 4,38

55г    14817  х 1,2 х 0,03% = 5,34

56г    10638 х 1,2 х 0,03% = 3,83

53е   23556  х 1,2 х 0,03 % = 8,48

55е    20136  х 1,2 х 0,03% = 7,25

56е    14817  х1,2 х0,03% = 5,34

57е    11778 х1,2 х0,03% =  4,24

121г    17477  х 1,2 х 0,03% = 6,29

133г    9498  х 1,2 х 0,03% = 3,42

133е   14437  х 1,2 х 0,03% = 5,20

209 е  26215х 1,2 х 0,03% = 9,44

 

    1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

90,19х 1 % х 10000 х 1,433= 12925,66

 

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

15,55 х1 % х 25 % х 10000х 1,433= 558,87грн. / га..     

 

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

21,77х 1 % х 10000х1,433= 3123,94

18,28х 1 % х 10000х 1,433= 2622,39

 

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

1,1а                                27,99х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 120,33

1,2,3                              29,55х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 127,04

4,9,10,22,24                  32,66  х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 140,41

4,23,24,5,6,7,8,11,15   31,10х 1% х 3 % х 10000 х 1,433= 133,70

6,15,21                          34,21   х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 147,07

7,8,16-17                       34,83х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 149,73

9                                     33,28х 1% х 3 % х 10000 х 1,433143,07

10,18,19                        36,70х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 157,77

11,20,21,22,23              36,08х 1% х 3 % х 10000х1,433= 155,11

12-13                             24,80х 1% х 3 % х 10000х1,433= 106,62

19                                  31,72х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 136,60

25,27-28                       27,94 х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 120,11

25-26                            26,63х 1% х 3 % х 10000х 1,433= 114,48

 

    1.7. за  землі  транспорту:

26,11х 1 % х 10000 х 1,433= 3754,46

 

    1.8. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.9.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.10. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     1.11. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     2.  . Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

 

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.2.. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.3.. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017року.

 

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

 

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

 

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

 

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

 

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                           

    6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   

     7. Затвердити на 2017 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

     8. Затвердити на 2017  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  5 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     10.Секретарю сільської ради оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що  оголосити в ЗМІ.

    При цьому врахувати, що оголошення в ЗМІ має бути надруковане не пізніше 15 липня цього року.

 

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                      П.О.Козаченко

 

                                                                                                              Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про проект регуляторного акта – рішення Веселокутської сільської ради «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру  орендної плати на  2017рік»

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _   11_депутатів

 За     -                                                     _    12   депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

                                               

                                              

 

 

 

 

  
ПРОЕКТ

                                   ВЕСЕЛОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ               

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня 2016 року                с. Веселий Кут                          № 8/1

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :  

      1.Встановити з 1 січня 2017 року на території села Веселий Кут     місцеві податки і збори    :

 

   * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  та   для об’єктів нежитлової нерухомості(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

    1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

 

   * 1.2.транспортний податок, при цьому врахувати, що :

   1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     1.2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     1.2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     1.2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

 

   *1.3. туристичний збір, при цьому врахувати, що :

     1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     1.3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     1.3.3. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     1.3.4. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     1.3.5. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

    

    *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

     1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     1.4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      1.4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

      1.4.3. ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

      1.4.4. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

 

     1.4.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

 

     *1.5. встановити з 1 січня 2017  року єдиний податокта врахувати, що :

       1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3. не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групиособи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

              1.5.4..  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

              1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

              1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

  1.5.7. ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПодатковимКодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного упідпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громадзастосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

 

           2.Секретарю сільської ради :

          2.1.Оприлюднити  дане   рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що оголосити  в ЗМІ до 15  липня цього року.

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

     3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                П.О.Козаченко            

 

                 

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                                                    № 8/1 від  19.05.2016 р

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у с. Веселий Кут

на 2017 рік

 

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,25

 

0,25

б) прибудова до житлового будинку

0,15

0,15

в) квартира

1

1

г) котедж

1

1

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

1

1

д) садовий будинок

0,15

0,15

е) дачний будинок

0,15

0,15

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

1

1

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,25

0,25

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,50

0,50

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

1

1

ґ)будівлі промисловості та склади

1

1

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

1

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                   О.В.Гук

 

 

 

                                                                                                                Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про проект регуляторного акта – рішення Веселокутської сільської ради « Про встановлення місцевихподатків і зборів на 2017 рік» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

            

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

19  травня 2016 року

с.Веселий Кут 

№  8/3

 

 

Про  Порядок надання в оренду,

проведення конкурсів на право оренди

комунального майна територіальної громади

та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

Методики розрахунку, ставки орендної плати ,

форми типового договору оренди комунального майна

 

      У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, Закону  України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,  «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від                       29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України

19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями,  з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

    2.  Визнати Веселокутську     сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна територіальної громади  села.

 

3.     Затвердити:

-               Порядок надання в оренду комунального майна  територіальної  громади  (додаток №1);

-               Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального майна, територіальної громади (додаток №2);

      -     Склад  конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди   комунального майна  ( додаток 3)

         - Методику розрахунку, ставки орендної плати і порядок використання плати за оренду комунального майна (додаток 4)

-               Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №5);

-               Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села (додаток №6);

-               Порядок надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок власних коштів орендаря (додаток № 7);

 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову.

 

 

 

 

 

       Сільський   голова                                                            П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №1

до рішення 8  сесії ради 7 скликання  № 8/3

від 19.05.2016  року

Порядок

надання в оренду комунального майна  територіальної  громади

І.Загальні положення.

1.1. Порядок надання в оренду комунального майна  територіальної громади села (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, інших законодавчих актів України.

1.2. Цей Порядок регулює:

- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна  територіальної громади  села (далі – майна);

- майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо господарського використання майна.

ІІ. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення (чи його частина);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2.Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди, або закінчення терміну дії договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем.

2.3. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина) може передаватися в оренду при умові, що на нього є:

-   незалежна (експертна) оцінка   майна;

-   документ про  право власності на комунальне майно.

2.4. Передує укладанню договору оренди оцінка об’єкта оренди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №832 від 03.08.2011 року «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди».

2.5.При укладанні договорів оренди нерухомого майна терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов’язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), покладається на орендаря.

   2.6. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями ;

 

-   від   сільської ради.

 

ІІІ. Орендодавець

Орендодавцем  за цим Порядком є:

-         Веселокутська    сільська рада  щодо  майна територіальної громади  (будівлі, споруди, приміщення), окремого індивідуально визначеного майна.

 

 

                                                      ІV. Орендарі

Орендарями майна можуть бути:

-         юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;

-         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності  в установленому законом порядку.

 

                                    У. Передача майна в оренду

 

    5.1. Передача комунального майна територіальної громади села  в оренду здійснюється:

5.1.1. Щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах.

5.1.2. При згоді орендодавця та орендаря шляхом пролонгації договорів оренди щодо майна, яке перебувало в оренді і договори по якому закінчуються , якщо орендар добросовісно виконував умови договору, при цьому умови нового договору повинні відповідати нормам прийнятої  Методики  з урахуванням незалежної оцінки вартості майна.

     Орендодавець повідомляє орендаря про нові умови договору за 60 днів до закінчення договору.  У разі не згоди орендаря  на нові умови договору, орендодавець має право оголосити конкурс на оренду цього майна.

 

5.2. Рішенням сесії сільської ради  щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

VІ. Порядок укладання договору оренди ( додаткової угоди)

6.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву орендодавцю із зазначенням:

- назви та місця знаходження об’єкта оренди, цілі його використання;

- найменування, місця знаходження (місця проживання) заявника.

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб:

- копії статуту та установчого договору;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

для фізичних осіб - підприємців:

- копію документа, що посвідчує особу (копія паспорта (стор.1,2,11), копія ідентифікаційного номера;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- довідка з місця проживання;

- копія довідки про взяття на облік платника податку:

Зазначені документи повинні бути засвідченими в установленому порядку.

6.2. За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

-               надання дозволу на укладання договору  оренди майна або додаткової угоди  ;

-               мотивовану відмову.

Дозвіл на укладання договору оренди оформляється у вигляді рішення сесії  ради .

6.3 Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду майна на сесії сільської ради  розміщує в друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

6.4 Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

6.5 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм рішенням  затверджує результати вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурсу на право оренди.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного майна (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього майна орендодавець  повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього майна.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається  на орендодавців  майна  територіальної громади  села.

У разі, коли подана лише одна заява орендодавець укладає договір оренди нерухомого майна із заявником та подає у виконавчий апарат  ради один примірник договору з копіями документів, зазначених у п.6.1. даного Порядку.

6.6. Проведення конкурсу на право оренди здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної  громади».

6.7. Дозвіл на продовження терміну дії договору оренди надається рішенням сесії  ради.

6.8. Для отримання дозволу на продовження терміну дії договору оренди при наявності клопотання орендаря, орендодавець  надає  раді своє звернення із зазначенням у ньому адреси, площі, бажаного строку оренди, мети використання об’єкта, копію звернення орендаря та довідку про відсутність  заборгованості орендаря з орендної плати, комунальних платежів, розрахунок орендної плати.

У разі якщо на момент укладання договору або  продовження дії договору оренди остання,  оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому,   проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди.

     При продовженні договору оренди орендна плата визначається із застосуванням орендних  ставок, які діють  на дату продовження  договору, але орендна плата має бути розрахована  з урахуванням  індексу  інфляції за весь  попередній  період дії договору оренди.

Орендар, який відмовляється від виконання вимог цього Порядку, повинен повернути  об’єкт оренди у визначений договором термін.

6.9. Об’єкти оренди, які є пам’ятниками архітектури, історії та культури передаються в оренду  при погодженні умов використання цих об’єктів з органом охорони культурної спадщини.

VІІ. Порядок обліку,                                                                                          укладених договорів оренди комунального  майна територіальної  громади  та контроль за дотриманням умов оренди

7.1. Облік укладених договорів оренди нерухомого майна здійснює виконавчий апарат  ради, іншого індивідуально визначеного майна – орендодавець.

7.2. Профільна постійна комісія  ради здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

7.3. Виконавчий комітет  зобов’язаний щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до  ради звіт про стан коштів  від здачі в оренду майна (згідно форми), відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду.

VІІІ. Порядок надання                                                                                            дозволів орендарям на право передачі в суборенду

8.1.    Орендар має право передати в суборенду частину орендованого нерухомого майна та інше окреме індивідуально визначене майно з дозволу орендодавця. Для цього орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають на ім’я орендодавця заяву – клопотання та документи, передбачені п.6.1. Порядку.

8.2.    Орендодавець  для отримання згоди для надання дозволу  на укладання  договорів суборенди частини нерухомого майна звертається до  ради з відповідним листом-клопотанням та аргументованими  висновками щодо доцільності передачі майна в суборенду.

8.3.    Сесія сільської  ради приймає рішення про надання згоди  на передачу  частини нерухомого майна в суборенду або про відмову в її наданні.

8.4.    Термін суборенди не може перевищувати терміну оренди.

8.5.    Розмір  плати за суборенду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленою Методикою розрахунку орендної плати за користування майном та не може бути меншим ніж розмір орендної плати.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки  вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати,  і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

8.6.    Орендар після отримання дозволу  зобов’язаний  у п’ятиденний термін надати  орендодавцю один примірник договору  на суборенду, укладеного між орендарем та суборендарем, та акт приймання-передачі майна.

При  припиненні основного договору суборендар зобов’язаний повернути орендарю майно за актом  приймання-передачі на протязі 5-ти календарних днів з дати повідомлення. Один примірник акту приймання-передачі (між орендарем та суборендарем) надається орендодавцю. У разі його відсутності (ненаданні) питання продовження оренди майна за основним договором не розглядається.

8.7.            Передача майна  в оренду не припиняє право власності на це майно.

 

 

Секретар ради                                                                                  О.Гук

 

Додаток № 2  до рішення 8 сесії  7 скликання

                                                                                              № 8/3 від 19.05.2016 р.

 

ПОРЯДОК

проведення Конкурсу на право оренди комунального майна територіальної  громади  села

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади села (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою впорядкування процедури проведення Конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальної  громади села.

1.2. Цей Порядок  визначає  порядок підготовки матеріалів та проведення Конкурсу  на право оренди майна,  зокрема  нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного комунального  майна (надалі - майно), юридичним та фізичним особам.

Підготовку документів для проведення Конкурсу здійснює виконавчий комітет , який  є організатором Конкурсу.

1.3. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться з метою його ефективного використання.

1.4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

         П. Умови конкурсу

 

2.1.Умовами конкурсу є :

-         розмір орендної плати;

-         ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ( у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

-         дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки можуть бути :

-         здійснення певних ремонтних робіт;

-         виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

-         збереження, створення нових робочих місць;

-         вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

-         створення безпечних та нешкідливих умов праці;

-         дотримання умов належного утримання прилеглої території;

-         компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

 

 

Ш. Порядок проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна

 

     3.1. Конкурс на право оренди майна проводиться при передачі в оренду комунального майна.

     3.2. Проведенню конкурсу на право оренди майна передує виконання незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, яку замовляє та оплачує орендодавець.

     3.3. Суб’єкт оціночної діяльності може бути визначений на конкурсі, згідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України зі змінами та доповненнями № 3035 від 24.11.2005р. основним критерієм якого є:

- вартість, термін виконання та якість незалежної оцінки, досвід роботи в оціночній сфері.

     3.4. Висновок про вартість об’єкта  оренди затверджує орендодавець.

     3.5. Конкурс проводиться  в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями  учасника конкурсу.

     3.6. Конкурс оголошується  за ініціативою власника майна на підставі рішення сільської ради, в якому зазначаються  умови передачі майна в оренду   або за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження двох або більше  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

     3.7. В разі  оголошенні конкурсу на право оренди, орендодавець оприлюднює  оголошення з  його умовами  в друкованих засобах масової інформації та на сайті сільської ради.

    3.8.Заяви на участь у конкурсі  приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування відповідного оголошення в друкованих ЗМІ.

    3.9. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченню виконання інших умов конкурсу.

       3.10.Стартова орендна плата визначається  за Методикою розрахунку і порядком використання  плати за оренду  комунального майна.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу  разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

        3.11. Для участі у конкурсі учасник конкурсу  подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

        3.11.1. Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

         3.11.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України).

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як  суб’єкта підприємницької діяльності;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України).

3.11.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

            3.12. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія, створена  рішенням сесії сільської ради. До складу комісії обов’язково включаються представники: орендодавця (балансоутримувача), депутати сільської ради (за згодою).

Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.

          3.12. Основними завданнями та функціями комісії є :

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів  та надання їх на затвердження орендодавцю.

          3.13. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

 

          3.14. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу  голова Комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

      3.15. Рішення Комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Комісії.

     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається  з числа представників орендодавця.

      3.16. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників Конкурсу.

     Члени Комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  Конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

-               про учасників Конкурсу,  їх кількість та Конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

-               яка міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу.

       3.17. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

        3.18. Конкурс проводиться  в один етап, на якому визначається переможець

 

                       1У. Процедура проведення конкурсу

 

          4.1.У разі надходження після  оголошення конкурсу  заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

 4.2. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються конкурсною комісією на підставі даних незалежних  фахівців та експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна. Різниця між початковою і наступними цінами, запропонованими учасниками конкурсу, повинна бути не менше 5 відсотків.

  4.3. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу, переможцем вважається учасник конкурсу, який зайняв друге місце. У разі його відмови конкурс вважається недійсним.

4.4. Після закінчення засідання комісії складається протокол, у якому зазначається:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обгрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії і залишається в орендодавця.

4.5. Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець рішенням ради, яким майно передається в оренду та  повідомляє про результати конкурсу всіх учасників письмово або   публікує результати конкурсу у ЗМІ.

4.6. Діяльність комісії припиняється:

- у разі відсутності заяв на участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- у разі проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір оренди не буде укладено, - на підставі наказу, виданого орендодавцем.

4.7. За результатами конкурсу, на підставі рішення ради,  з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди.

 До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, але не менше, ніж визначено чинним законодавством, та інші пропозиції переможця конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                             О. Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3   до рішення

 8 сесії 7 скликання № 8/3                                     від  19.05.2016 р.

 

                 Склад конкурсної комісії  Веселокутської   сільської ради

                  по розгляду питань щодо оренди комунального майна

 

 

Голова комісії:   Стеценко Ігор Володимирович - голова постійної комісії з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

Заступник голови :  Щепак  Петро Михайлович- заступник сільського голови з виконавчої діяльності

 

Секретар  комісії :  Гук  Ольга  Василівна - секретар ради

 

 

 

Члени комісії:   Сніцаренко Олександр Сергійович  -  депутат сільської ради.

 

 

 

                            Матющенко Наталія Михайлівна   -  депутат сільської ради.

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         О. Гук  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток № 5   до рішення

8 сесії 7 скликання   №8/3                                      від  19.05.2016 р.

 

                                  ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності

територіальної громади села Веселий Кут    Тальнівського району

 

с.Веселий Кут            № ______         „ ___ ”  _____________  20 __ р

 

Ми, що нижче підписалися,_______      __________________________________________________________________

                                          (повна назва Орендодавця )

(надалі - Орендодавець) в особі    __________________________________________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку

                                                             (назва документа, N наказу)

та  ________________________________________________ (надалі - Орендар)               (повна назва особи Орендаря згідно до реєстрації) 

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення  ____________________ (надалі - Майно), площею ______кв.м.                                       (повна назва)     

розміщене за адресою:______________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки за Методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України і становить за експертною оцінкою без ПДВ ____________грн.з ПДВ __________ грн.

Майно передається в оренду з метою _____________________________________________________________.

1.2. Межі орендованого майна визначаються план – схемою згідно з Додатком №4.

1.3. Орендодавець гарантує, що на дату підписання Договору орендоване майно не є предметом судового спору між Орендодавцем та будь якими третіми особами, не знаходиться під арештом, не передано в оренду третім особам, не є забезпеченням будь яких зобов’язань Орендодавця, у тому числі не є предметом застави чи сервітуту, не обтяжено ніяким іншим чином.

1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше, ніж три роки, не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається сільська  рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку – в акті оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Сторону, яка передає Майно іншій Стороні Договору.

3. Орендна плата

 

3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і становитьбез ПДВ за перший місяць оренди - ______________200_р.___________грн., з ПДВ __________ грн., з ПДВ ___________грн.

За рік без ПДВ _________________грн., з ПДВ ________________грн.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3 Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4 При продовженні терміну дії договору орендна плата за базовий місяць становить з урахуванням індексу інфляції за весь попередній період дії Договору, з дня проведення експертної оцінки.

3.5 Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше десятого  числа місяця, наступного за звітним.

3.6 Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.7 Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.8 Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.9 Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці.

3.10. У разі припинення і розірвання Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла в повному обсязі, враховуючи санкції.

4.Відновлення орендованого Майна

4.1. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до пунктів 6.3., 6.4. цього Договору.

4.2. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Положенням про надання Орендарю погодження власника та орендодавця майна комунальної власності на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна затвердженим,  затвердженим наказом Фонду державного майна України від 3 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997 обов’язково надає експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату. Відшкодовувати витрати на утримання орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. При оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНІП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей у підвальних приміщеннях, а також забезпечити їх захист від аварій інженерних комунікацій.

Орендар повинен забезпечити підготовку об’єкта оренди до експлуатації в осінньо-зимовий період: провести утеплення вікон, дверей, ремонт покрівлі.

5.5. Відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати Орендодавцю.

5.6. Забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об’єктом оренди. У випадку аварії та проведення планових ремонтних робіт повідомити про це Орендодавця.

5.7. Забезпечити безперешкодний доступ на об’єкт оренди Орендодавцю з метою перевірки його стану, відповідності напрямку використання за цільовим призначенням та інших умов цього Договору.

5.8. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для попередження та ліквідації наслідків.

5.9. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на суму його вартості за звітом про оцінку на користь Балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному чинним законодавством, від таких страхових випадків:

         -        пожежа;

         -        дія атмосферних факторів (снігопад, буря, вихор, ураган, злива, град);

         -        стихійне лихо (землетрус, повінь, обвал і т.п.);

         -        аварія інженерних комунікацій (водопровід, газове обладнання, каналізація, тепломережа, електротехнічне обладнання);

         -        знищення або пошкодження майна в результаті протиправних дій.

Копію договору страхування у той же термін передати Орендодавцю.

5.10. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.13. Орендар зобов’язаний в разі реорганізації, приватизації чи його (Орендаря) ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

Орендар зобов’язаний в разі приватизації об’єкта оренди в 10-денний термін надати Орендодавцю копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу об’єкта оренди та акта приймання-передачі.

5.14. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

 

 

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця  здавати Майно у суборенду.

6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4 З письмової згоди Орендодавця проводити переобладнання, перепланування, ремонт об’єкта оренди, вести будівельні роботи на при будинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт оформляється листом Орендодавця, в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту ( якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін виконання робіт.

Будівельні роботи на об’єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за виконанням таких поліпшень.

7.5. В разі розірвання Договору відшкодовувати Орендарю вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, за наявності дозволу Орендодавця на такі поліпшення в межах суми приросту вартості орендованого Майна в результаті таких поліпшень.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання умов цього Договору.

8.3. Розірвати Договір оренди в разі невиконання пункту 1.1, тобто використання приміщення, або його частин у невідповідності до визначеної мети у пункті 1.1. цього Договору.

8.4. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

9.4. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, нанесені Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об’єкті оренди або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.

9.5. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об’єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об’єкта оренди з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення Майна.

9.6. У разі звільнення Орендарем об’єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об’єкта оренди в належному стані, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв’язку з цим збитки в повному їх розмірі та виплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування.

9.7. За Майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони Орендодавець відповідальності не несе.

9.8. В разі наявності в будівлі або споруді декількох Орендарів, Орендар несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об’єкта оренди та при будинкової території.

10. Особливі умови Договору.

10.1. Орендар не має права передавати свої зобов’язання за Договором та передавати об’єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди Орендодавця.

Орендар не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов’язані з будь-яким використанням об’єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів здійснювати тільки з дозволу Орендодавця.

У разі порушення цієї умови Договору Орендодавець має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку.

11. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

11.1. Цей Договір укладено строком на____________________, що діє з "___" _____________ 20_ р. до "___" ______________ 20_ р. включно.

11.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку цього Договору, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

11.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

11.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

11.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

11.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-  несплати протягом двох місяців орендної плати;

-  закінчення строку, на який його було укладено;

-  приватизації орендованого майна Орендарем;

-  загибелі орендованого Майна;

-  достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;

-  банкрутства Орендаря;

-  ліквідації Орендаря – юридичної особи;

-  у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа), та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.8. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

11.9. Майно вважається поверненим орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі про повернення Майна покладається на Орендаря.

11.10. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря орендну плату за користування Майном за час прострочення.

11.11. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору оренди.

11.12. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.13. Цей Договір укладено у 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря і власника майна – районної ради.

Всі примірники повинні бути прошиті, скріплені печаткою Орендодавця.

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

1.     розрахунок орендної плати (додаток1);

2.     акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду; 

3.     рецензія на незалежну оцінку Майна, що передається в оренду;

4.     акт приймання-передачі орендованого Майна;

5.     план – схема;

6.     копія договору страхування;

7.     витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).                    11. Форс – мажор

11.1 Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили, незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання даного Договору (пожеж, стихій та інші). При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на час дії обставин непереборної сили.

11.2. В разі довго тривалості форс – мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати цей Договір.

 

12.Платіжні та поштові реквізити сторін

 

Орендодавець:

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________ 

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                                         (підпис)                                    

Орендар: 

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                            ( підпис)                                         

 

 

 

 

 

Додаток №4

до рішення  8 сесії 7 скликання

№ 8/3 від 19.05.2016 року

 

                                          Методика

розрахунку ставки орендної плати і порядок використання плати за оренду комунального майна

 

 

1. Методика розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з урахуванням “Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння і використання плати за оренду  нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, не житлові приміщення тощо),  територіальної громади   сільської ради.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.

 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати визначається по результатам проведення конкурсу.

 

3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного  або місцевого бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

 

4. Крім орендної плати орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно договорів з Орендодавцем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на:

 

-                          утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв’язок та ін.) та відшкодовують податки та платежі в своїй частині;

 

-                          роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та відшкодовують податки та платежі в своїй частині.

 

У разі, коли об’єкт здано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, ці суми розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-,  газо- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

 

У разі коли термін оренди менший за один місяць, то на основі місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

6. Розмір річної плати за оренду цілісного майнового комплексу, визначається за формулою:

О пл. = Вз х Сор. ц.

 

    де О пл.   –   розмір річної орендної плати,грн.;

    Вз. – вартість основних засобів, необоротних матеріальних активів,   нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів),  визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки, грн.;

      Сор. ц. – орендна ставказа використання цілісних майнових комплексів     об’єктів  комунальної власності, визначена згідно з додатком 1.      

                

 

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями) визначається за формулою:

 

Опл. = Вп х Сор.,

 

де:

 

Вп – вартість орендованого майна, визначена згідно звіту з незалежної оцінки майна;

 

Сор.– мінімальна орендна ставка, визначена згідно з Додатком №2, яка може бути вищою, згідно домовленості Орендодавця та Орендаря.

 

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна)  встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 % вартості орендованого майна, визначеною його незалежною оцінкою.

 

9. Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди здійснює суб’єкт оціночної діяльності, який має ліцензію (дозвіл) Фонду державного майна України.

Витрати, пов’язані з визначенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, сплачує орендар. У разі виконання незалежної оцінки орендодавцем, орендар відшкодовує суму витрат.

 

Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі, то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп,               

 

де:

 

Вп– вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі, грн.;

 

Вб – вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), визначена згідно незалежної оцінки, грн.;

 

Пп -  площа орендованого приміщення, кв.м;

 

Пб – площа будівлі в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), кв.м.

 

10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. = Опл. :12 х Іпр.

 

де:

 

Опл.– річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

 

Іпр. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати.

 

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції.

 

12. Орендна плата вноситься  Орендарем на рахунок Орендодавця,  не пізніше 10 числа кожного місяця за попередній місяць.

 

13. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

      В період погодженого з орендодавцем терміну проведення орендарем ремонту нерухомого майна, коли його неможливо використовувати за призначенням, орендна плата орендодавцем не нараховується. Зазначений термін визначається орендодавцем за наданою орендарем проектно-кошторисною документацією на проведення ремонту.

 

14. Передача частини орендованої площі в суборенду здійснюється за згодою орендодавця. Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду  нараховується без урахування пільг орендаря.

 

15. Орендна плата спрямовується і використовується:

 

– на спеціальний рахунок   сільської ради і використовується на утримання і ремонт будинків та іншого майна, територіальної громади сільської ради, що знаходиться на балансі, придбання оргтехніки, господарські витрати, оплату праці і нарахування на неї персоналу, зайнятого обслуговуванням об’єктів оренди, зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг автотранспорту та інші видатки.

 

 

 

Секретар ради                                                                      О.Гук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 1

до Методики розрахунку  і порядку

використання плати за оренду комунального майна

 

 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

об’єктів   комунальної власності

 

 

 

 

 

Орендна ставка

не менше %

 

Цілісні майнові комплекси підприємств   комунальної власності:

 

1.

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення  лотерей,

10

2.

з організації виставкової діяльності,  виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства,  ресторанів

9

3.

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості,), електроенергетики, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів),

8

4.

 лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, видобування неенергетичних  матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг  та допоміжних операцій

7

5.

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та |текстильної) промисловості, з виробництва  будівельних матеріалів

6

6.

Інші об'єкти

5

 

 

 

Секретар ради                                                                            О. Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 2

         до Методики розрахунку  і  порядку

                                       використання  плати за оренду майна         комунальної власності

                                          ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна  комунальної власності

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка не

менше %

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3

Розміщення:

30

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенство нерухомості), банкоматів

 

 

Ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,  зброї

 

4

Розміщення:

25

 

виробників з реклами

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень,  соляріїв, кабінетів масажу, тринажерних залів

 

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів та автотоварів

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

рекламного характеру

 

5

Організація концертів та іншої видовищно – розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагенську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

ресторанів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

офісних приміщень

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

редакцій та засобів масової інформації

 

9

Розміщення:

18

 

крамниць - складів, магазинів - складів

 

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- відео- та аудіо продукції

 

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11

Розміщення:

15

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

антен

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

 

стоянок для автомобілів

 

12

Розміщення:

13

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13

Розміщення:

12

 

складів

 

14

Розміщення:

10

 

комп'ютерних клубів та Інтернет - кафе

 

 

ветеринарних аптек

 

 

рибних господарств

 

 

державних підприємств, діяльність яких пов'язана з інженерно - технічними, проектно — вишукувальними роботами та надання послуг населенню

 

 

приватних навчальних закладів та закладів, які частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів,   крім   товарів підакцизної групи

 

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення:

8

 

кафе,  барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних об’єктів з продажу  продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

17

Розміщення:

7

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

 

фотоательє

 

 

хімчисток

 

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів

 

 

перукарень

 

 

майстерень з ремонту одягу

 

 

майстерень з ремонту взуття

 

 

майстерень з ремонту годинників

 

18

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

19

Розміщення:

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

20

Розміщення:

5

 

державних   закладів   охорони   здоров'я,   що   частково   фінансуються   з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

 

санаторно - курортних закладів для дітей

 

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

21

Розміщення:

4

 

громадських вбиралень

 

 

Їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів  підакцизної групи у навчальних закладах

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

22

Розміщення:

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків, за рецептами

 

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

 

органів місцевого самоврядування, їх добровільних об’єднань

 

23

Розміщення:

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

 

лазень, пралень загального користування

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів   для   пільгових категорій громадян

 

24

 Розміщення:

1

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

державних   та   комунальних   позашкільних   навчальних   закладів   (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

25

Розміщення   творчих   спілок,   громадських,   релігійних   та   благодійних організацій    на   площі,    що    не    використовується    для    провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більш як 50 кв. метрів

3

 

понад 50 кв. метрів

7

 

  Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб,  що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом о,7.

 

 

 

Секретар ради                                                                       О.Гук

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток №6

до рішення  8 сесії 7 скликання

№ 8/3 від 19.05.2016 року

 

 

Порядок

проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села.

 

1.           Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна (далі – Порядок) – розроблений відповідно до Законів України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.           Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної  громади  села.

У цьому порядку поняття „оцінка”, „незалежна оцінка”, „ оцінювач”, „суб’єкт оціночної діяльності”, „сертифікат суб’єкта оціночної діяльності”, „кваліфікаційне свідоцтво оцінювача”, „договір на проведення оцінки майна” вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України”.

3.           Оцінка обов’язково проводиться перед укладанням договору оренди та перед продовженням договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

Звіт про оцінку майна затверджується  рішенням сільської ради.

4.           У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендарем якого є органи визначені у п.3 Методики розрахунку орендної плати за користування майном, що є комунальною  власністю територіальної громади  села  проводиться стандартизована оцінка майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №629 від 10.08.1995 року „Про затвердження методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів” із змінами.

5.           Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі комісія), утвореною сільською радою для проведення конкурсів на оренду нерухомого майна  комунальної власності. До складу комісії можуть входити члени профільної постійної комісіїсільської ради та працівники виконавчого комітету  сільської ради.

6.           Очолює комісію голова комісії, який у межах своїх повноважень:

­     скликає засідання комісії;

­     головує на засіданні комісії;

­     організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

­     представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

7.           Секретар комісії:

­     забезпечує виконання доручень голови комісії;

­     готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

­     оформляє протоколи комісії.

8.           На період відсутності голови та (або) секретаря комісії їх повноваження надаються будь-якому члену комісії за рішенням комісії.

9.           Оголошення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів оренди комунального майна оголошується орендодавцем не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу, після прийняття рішення  ради про перелік об’єктів, які передаються в оренду та наявності коштів на проведення даних робіт. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської  ради в Internet.

10.       Інформація про проведення конкурсу має містити наступну інформацію:

­     дата, час і місце проведення конкурсу;

­     кінцевий термін подання документів;

­     термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

­     перелік підтвердних документів , які подаються на розгляд комісії;

­     кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

­     місцезнаходження комісії, контактні телефони;

­     у разі потреби іншу інформацію (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, досвід практичної роботи тощо).

Відомості про об’єкти оцінки та їх кількість надаються комісією на вимогу конкурсантів.

11.       Конкурсанти подають відповідно до конкурсної комісії, конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті із супровідним листом з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

­     заява на участь у конкурсі;

­     копія установчого документа конкурсанта (статут, положення тощо);

­     копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

­     копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності завірена мокрою печаткою або нотаріально;

­     довідка про взяття на облік платника податку;

­     довідка фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку;

­     довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

­     інформація про конкурсанта (документ, який містить відомості про конкурсанта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та будуть залучені ним);

­     термін виконання робіт за який буде проведено оцінку майна, яке передається в оренду згідно рішення сесії  ради.

Конкурс проводиться у в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Уразі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, за рішенням конкурсної комісії  з особою яка її подала, сільський голова укладає договір . У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

       12.Конкурсні документи конкурсантів, яких не допущено до участі у конкурсі у разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою.

Конкурсант має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

     13.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу та за наявності не менше двох учасників. У разі наявності лише одного учасника конкурсу комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначених у пункті 15 цього положення.

14.Під час обрання переможця конкурсу враховується:

­        кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу;

­        досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

­        кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;

­     запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

­     кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах;

­     кількість невиконаних договорів та причини такого невиконання;

­     кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені конкурсантом на виконання договорів;

­     наявність зауважень з боку замовників оцінки майна.

Основним критерієм визначення переможця є мінімальний розмір вартості робіт з оцінки, при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

15.       Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування за кожного учасника конкурсу „за” чи „проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів „за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії від загального складу), визнається його переможцем.

16.       Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії та подається на  затвердження сільським головою .

17.       Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

18.       Інформація про результати конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської ради в Internet.

19.       До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається балансоутримувачем майна з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами.

20.       Кошти на проведення незалежної (експертної) оцінки об’єктів оренди майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   передбачаються у місцевому  бюджеті.

 

     Секретар ради                                                                  О.Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

до рішення 8 сесії

7 скликання № 8/3

від 19.05. 2016 р.

 

Порядок

надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок власних коштів орендаря

 

1.     Порядок надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок власних коштів орендаря (надалі Порядок) регулює - організаційно-технічні питання визначення доцільності проведення поліпшень об’єкту оренди та механізм надання дозволу на їх здійснення орендарем за власні кошти; правовідносини між орендодавцем та орендарем, що виникають під час проведення останнім поліпшень нерухомого майна; порядок врахування та відшкодування витрат, понесених орендарем на здійснення невід’ємних поліпшень нерухомого майна.

2.     Рішення про надання дозволу орендодавцю надати згоду  орендарю на здійснення поліпшень приймається сесією  ради. Доцільність здійснення невід’ємних поліпшень визначає профільна постійна комісія ради на підставі: письмового звернення орендаря з проханням надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого приміщення за власні кошти; дефектного акту технічного стану майна погодженого орендодавцем. В роботі комісії беруть участь представники  виконавчого апарату ради.

3.     Орендар після отримання дозволу сесії  ради на здійснення невід’ємних поліпшень розробляє проектно-кошторисну документацію затверджену та погоджену в установленому порядку.

4.     Після виготовлення проектно-кошторисної документації орендар проводить ремонтно-будівельні роботи, складає акт виконаних робіт та подає разом з відомістю фінансових витрат по проведенню ремонтно-будівельних робіт до організації - балансоутримувача.

5.     Зарахування невід’ємних поліпшень можуть проводиться в рахунок орендної плати після завершення ремонтно-будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію (при необхідності) з відображенням безоплатної передачі вартості робіт у комунальну  власність територіальної громади  села.

Витрати орендаря понесені  при здійсненні невід’ємних поліпшень враховуються під час приватизації об’єкта.

6.     До підписання додаткової угоди до договору оренди для врахування невід’ємних поліпшень в рахунок орендної плати проводиться незалежна (експертна) оцінка орендованого майна з урахуванням виконаних робіт та вносяться відповідні зміни до розміру орендної плати.

7.     Вартість невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів орендаря не підлягає відшкодуванню повністю або частково в разі:

­   закінчення дії договору оренди, відмови від продовження договору оренди або його дострокового припинення з ініціативи орендаря;

­   розірвання договору оренди в наслідок неналежного виконання орендарем умов договору;

­   здійснення невід’ємних поліпшень без дозволу  ради;

­   виконання робіт по невід’ємним поліпшенням об’єкта оренди не відповідає проектно-кошторисній документації;

­   відсутність підтвердження виконання невід’ємних поліпшень за рахунок власних коштів орендаря.

 

 

 

 

              Секретар ради                                                             О.Гук    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Форма 1-ПГ

 

         РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про  Порядок надання в оренду,  проведення конкурсів на право оренди

комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 


                                              

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня2016 року            с.Веселий Кут                         № 8/4

   

Про перелік об’єктів комунальної

власності, що можуть бути  передані

в орендне користування в 2016 році

та  оголошення конкурсу

на право оренди комунального майна

 

         Для  можливої передачі  в орендне користування об’єктів комунальної власності  та оголошення  конкурсу  на право  оренди  майна, що є  комунальною  власністю  територіальної  громади    і  перебуває  на балансі  сільської ради, відповідно до рішення сільської ради від  19 травня 2016 року №8/3 «Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди

комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна»,  керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», статтями 26,  60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, прозорості і удосконалення процесу здачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити перелік об’єктів  комунальної власності,що можуть  бути передані  в орендуне користування  в 2016 році:

- споруда  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,  передана у комунальну власність територіальної громади згідно рішення суду,  площею 27 м2.

 

2. Оголосити конкурс на право  оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села, відповідно до  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виданого 30.03.2016 року , реєстраційний номер об’єкта 884417271240,     орендодавцем  якого є  Веселокутська  сільська рада :

 

- споруда  колишньої гідроелектростанції, що розташована в с.Веселий Кут, вул..Набережна, 31 а,  загальною площею  27  кв. метри .

 

 

2. Конкурс провести  конкурсній комісії, утвореній рішенням сільської ради від 19.05.2016 року  № 8/3,   та подати його результати не пізніше ніж до 10 липня  2016 року.

 

3. Встановити наступні умови конкурсу:

-сплата орендної плати;

-використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

-забезпечення ремонту та відновлення  орендованого майна;

-забезпечення дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта;

-дотримання санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта;

-створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- відшкодування вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди.

 

4.Встановити цільове використання об’єкта оренди:

- відновлення роботи гідроелектростанції.

 

5. Встановити стартову орендну плату за базовий місяць в сумі  –  655 грн.,  без урахування ПДВ та індексу інфляції,  при орендній  ставці  – 8 % від вартості  майна, визначеної згідно незалежної оцінки, що

розрахована  згідно  Методики розрахунку  орендної плати  за  майно, яке перебуває у комунальній  власності територіальної громади   села .

 

6. Передбачити крок збільшення орендної плати – 5 %  від початкового розміру.

 

7. Строк оренди: 2 роки 11 місяців.

 

8. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити в районних ЗМІ та на веб-сайті сільської  ради.

 

 9. Повідомити потенційних орендарів, що :

 9.1. Заяви про участь у конкурсі приймаються  в сільській раді протягом 30 днів після оприлюднення повідомлення про конкурсв районних ЗМІ за адресою виконавчий комітет Веселокутської  сільської ради с.Веселий Кут вул.Колгоспна,2  Тальнівського району Черкаськї області 20414 ;

 

 9.2. До заяви додаються документи :

 а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як  суб’єкта підприємницької діяльності;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

в) для всіх учасників :

             - зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу .

 

9.3. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати.

 

9.4.Переможець конкурсу зобов'язаний укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

 

9.5.Об'єкт передається в оренду без права передачі його суборенду.

 

 

Сільський голова                                                                        П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про перелік об’єктів комунальної  власності, що можуть бути  передані

в орендне користування в 2016 роціта  оголошення конкурсу

на право оренди комунального майна

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/5

Про внесення змін в рішення сесії

№ 6/3 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО

гр. Тупчій Тарасу Петровичу»

 

 

   Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Новак Т.А. про внесення змін до земельного законодавства та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.     Призупинити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику АТО гр. Тупчій Тарасу Петровичу, через відсутність посвідчення учасника бойових дій.

 

2. Зобов’язати землевпорядника Веселокутської сільської ради Новак Т.А. ознайомити гр. Тупчія Тараса Петровича з прийнятим рішенням.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

    

   Про внесення змін в рішення сесії № 6/3 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО гр. Тупчій Тарасу Петровичу»

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

             

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/6

Про внесення змін в рішення сесії

№ 6/2 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО

гр. Тупчій Назару Петровичу»

 

 

   Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради Новак Т.А. про внесення змін до земельного законодавства та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

2.     Призупинити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, учаснику АТО гр. Тупчій Назару Петровичу, через відсутність посвідчення учасника бойових дій.

 

2. Зобов’язати землевпорядника Веселокутської сільської ради Новак Т.А. ознайомити гр. Тупчія Назара Петровича з прийнятим рішенням.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

    

      Про внесення змін в рішення сесії № 6/2від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого

селянського господарства учаснику АТО гр. Тупчій Назару Петровичу»

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

            

 

  

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/7

 

Про розгляд заяви щодо погодження

надання земельної ділянки за межами

населеного пункту у власність, для

ведення особистого селянського

господарства гр. Матющенко

 Павлу Павловичу

 

 

   Розглянувши  заяву гр. Матющенко Павла Павловича про надання земельної ділянки у власність за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства, із земель державного запасу, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.За дорученням сесії Веселокутської сільської ради депутатам сільської ради Матющенко Наталії Михайлівні, Заболотньому Василю Михайловичу та Щепак Наталії Андріївні звернутися за роз’ясненням даного питання до відділу Дергеокадастру у Тальнівському районі Черкаської області.

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

         Про розгляд заяви щодо погодженнянадання земельної ділянки за межами

         населеного пункту у власність, дляведення особистого селянського

         господарства гр. МатющенкоПавлу Павловичу

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _   11_депутатів

 За     -                                                     _       11депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

 

 

 

+

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

  Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/8

 

Про розгляд заяви щодо погодження

надання земельної ділянки за межами

населеного пункту у власність, для

ведення особистого селянського

господарства гр. Заболотньому

Миколі Михайловичу

 

   Розглянувши  заяву гр. Заболотнього Миколи Михайловича про надання земельної ділянки у власність за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства, із земель державного запасу, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.За дорученням сесії Веселокутської сільської ради депутатам сільської ради Матющенко Наталії Михайлівні, Заболотньому Василю Михайловичу та Щепак Наталії Андріївні звернутися за роз’ясненням даного питання до відділу Дергеокадастру у Тальнівському районі Черкаської області.

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

         Про розгляд заяви щодо погодженнянадання земельної ділянки за межами

         населеного пункту у власність, дляведення особистого селянського

         господарства гр.Заболотньому Миколі Михайловичу

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _    11_депутатів

 За     -                                                     _       11депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

 

 

 

+

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

  Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/9

Про розгляд заяви щодо погодження

надання земельної ділянки за межами

населеного пункту у власність, для

ведення особистого селянського

господарства гр. Коновалову

Віталію Андрійовичу

 

   Розглянувши  заяву гр. Коновалова Віталія Андрійовича про надання земельної ділянки у власність за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства, із земель державного запасу, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України із змінами від 18.02.2016 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.За дорученням сесії Веселокутської сільської ради депутатам сільської ради Матющенко Наталії Михайлівні, Заболотньому Василю Михайловичу та Щепак Наталії Андріївні звернутися за роз’ясненням даного питання до відділу Дергеокадастру у Тальнівському районі Черкаської області.

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

         Про розгляд заяви щодо погодженнянадання земельної ділянки за межами

         населеного пункту у власність, дляведення особистого селянського

         господарства гр.Коновалову Віталію Андрійовичу

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _   11_депутатів

 За     -                                                     _       11депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

 

 

 

+

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

  Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

 

 

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/10

Про внесення змін в рішення сесії

№ 6/5 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства сину загиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу»

 

 

    Розглянувши заяву та перелік документів сина полеглого в зоні АТО гр. Мельниченко Владислава Вікторовича про зміну місцезнаходження земельної ділянки, відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.        Згідно заяви Мельниченко Владислава Вікторовича від 10.05.2016 року, рішення № 6/5 від 23.03.2016 року вважати таким, що втратило чинність.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                               П.О. Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                  Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

Про внесення змін в рішення сесії № 6/5 від 23 березня 2016 року

« Про погодження надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого

селянського господарства сину загиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу»

---------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

    Загальний склад ради        -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

                                          

 

     

                               ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7- а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

   19  травня   2016 року                    с.Веселий Кут                    № 8/11

        Про розгляд заяви щодо

погодження надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність, для ведення особистого

селянського господарства сину

 загиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу

 

        Розглянувши заяву та перелік документів сина полеглого в зоні АТО гр. Мельниченко Владислава Вікторовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства та відповідно пп.34 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.12 п.14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  ст. 118, 121, 122 Земельного кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.Погодити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 2.00 га.,  яка знаходиться за межами населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради, сину полеглого в зоні АТО гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу (викопіювання додається).

 

2. Запропонувати гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу:

 2.1. Виготовити проект землеустрою та передати його на розгляд і затвердження сесії сільської ради згідно чинного законодавства.

2.2.Приступити до використання земельної ділянки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання  та державної реєстрації проекту землеустрою.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

             Сільський голова                                П.О. Козаченко

 

 

 

 

 

                                                                  Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

 

          Про розгляд заяви щодо погодження надання дозволу на виготовлення

       проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність, для

       ведення особистогоселянського господарства синузагиблого учасника АТО

гр. Мельниченко Владиславу Вікторовичу

---------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

    Загальний склад ради        -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     12  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

+

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.

 

 

                                          

 

 

                                 ВЕСЕЛОКУТСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 8  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    19 травня2016 року            с.Веселий Кут                         № 8/12

   

   Про надання відпустки

   Козаченко П.О.

    

      На підставі ст.6 Закону України «Про відпустки», керуючись п.20 ч.4 ст.42 , ч.8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

1.Погодити наданна відпустки  сільському голові Козаченко Павлу Олександровичу  на  30  календарних днів з 01 червня 2016 року.

2.На час  відпустки ви конання обов’язків сільського голови  покладаються на секретаря Веселокутьскої сільської ради Гук Ольгу Василівну.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

19  травня  2016 р. (  8–а  сесія 7 скликання)

    

   Про надання відпустки   Козаченко П.О.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                       12   депутатів

Всього зареєстровано  -                     _  11  _депутатів

 За     -                                                     _     1  депутатів

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                    1  депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)         

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

 

 

 

 

+

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

+

 

 

 

 

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

 

 

 

+

 

 

 

Голова лічильної комісії  (підпис) Щепак Н.А.  

Члени лічильної комісії   (підпис) Скалівенко Н.М.

                                            ( підпис)Оратівський І.Ф.