Веселокутська сільська рада

Тальнівського району Черкаської області

1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

Від 16 листопада 2015 року    № 1/1

с.Веселий Кут 

 

Про підсумки виборів,  реєстрацію

та  визнання повноважень депутатів

сільської ради та Веселокутського

сільського голови

 

Заслухавши інформацію голови  Веселокутської    сільської виборчої
комісії Оратівської Тамари Василівни «Про підсумки виборів,  реєстрацію та визнання повноважень депутатів сільської ради  та  Веселокутського    сільського голови», керуючись п.12 ст.85 Закону України «Про місцеві вибори»,  ч.1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  в  и  р  і  ш  и  л а :

1. Взяти до відома :

1.1   інформацію голови  Веселокутської    сільської виборчої
комісії   Оратівської Тамари Василівни «Про  підсумки виборів,  реєстрацію та визнання повноважень депутатів сільської ради та  Веселокутського сільського голови»        (копія  рішення територіальної  виборчої  комісії  про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської ради та сільського голови ,  копія  відповідних форм – додаються).

1.2. що повноваження  Веселокутського  сільського голови починаються  з   16 листопада 2015року  , з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про   обрання на цю посаду  Козаченко Павла Олександровича -  09 травня 1960 року народження, громадянина України, позапартійного, місце проживання – с. Веселий Кут , Тальнівського району Черкаської області,  вул.Колгоспна, буд.№ 22,  суб’єкт висування – Тальнівська районна партійна організація Аграрної партії України, освіта повна  вища, закінчив Українську сільськогосподарську академію в 1986 році   

 

2. Врахувати, що:

2.1. присягу посадової особи місцевого самоврядування  Козаченко П.О. склав 19 вересня 2001 року, про що зроблено відповідний запис в трудовій книжці ; 

2.2.  7 ранг посадової особи місцевого самоврядування  присвоєно Козаченко П.О рішенням Веселокутської  сільської ради від  19 листопада 2008 року

№ 13/21.

 

Сільський голова                                                                          П.Козаченко                                                          

 

                                Веселокутська сільська рада

Тальнівського району Черкаської області

1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/2

с.Веселий Кут 

 

Про обрання секретаря сільської ради

 

      Розглянувши пропозицію сільського голови Козаченко П.О. щодо кандидатури  Гук Ольги Василівни на посаду секретаря сільської ради та враховуючи результати таємного голосування ,  керуючись п.п. 4 ч.1 статті 26, п.п.4 ч.4 статті 42, п. 1, п. 4 ст. 50, п. 3 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 56 Закону України “Про запобігання корупції ”, постановою Кабінету Міністрів  України від 16.10 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”,  сільська рада  в и р і ш и л а  :

 

 1.  Затвердити протокол лічильної комісії № 2  від 16.11.2015 року ( додається) та вважати обраною ( за її згодою)  секретарем Веселокутської   сільської ради  депутата сільської ради Гук Ольгу Василівну , з   16 листопада 2015 року. 

 

2..Взяти до відома, що секретар сільської ради   Гук Ольга Василівна:

3.1. обрана  на строк повноважень ради,   працює в раді  на постійній основі; 

3.2.присягу посадової особи місцевого самоврядування    склала  17 квітня 2002 року;

3.3. не підлягає проходженню спеціальної перевірки, оскільки статтею 56 Закону України «Про запобігання  корупції» передбачено, що спеціальна перевірка проводиться  щодо відомостей, поданих особисто особами, які претендують  на зайняття посад, що  передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством.

     При цьому, посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про державну службу", посади, віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" до першої - третьої категорій.

 

3.4. 9ранг посадової особи місцевого самоврядування  присвоєно згідно  розпорядження сільського голови від 01 жовтня 2008 року № РК -39.

 

 

4.Покласти на секретаря сільської ради  Гук Ольгу Василівну  :

 

4.1.здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету  ради;

4.2. виконання повноважень щодо реєстрації актів цивільного стану громадян та вчинення нотаріальних дій.

 

5. Сільському голові Козаченко П.О. відповіднодо п.46 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2014 р. № 563,   не пізніше ніж на третій день після обрання  секретаря ради  на посаду  надіслати  до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку, запити.

 

 

 6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Козаченко П.О.

 

 

 

 

Сільський голова                                                    П.Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                    1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/3

с.Веселий Кут 

 

Про затвердження  Регламенту

сільської ради

 

     Відповідно до п.1.ч.1.ст.26, ч.14 ст.46    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада в и р і ш и л а :

 

1.                    Затвердити Регламент Веселокутської   сільської ради ( додається).

 

2.                    Визнати таким, що втратив чинність Регламент Веселокутської  сільської ради, затверджений  рішенням ради від  22 грудня 2010 року  № 2/1  із змінами, внесеними згідно рішення ради від  26 березня 2015 року № 34/9.

 

3..      Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту та депутатської етики.

 

 

Сільський голова                                                      П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                    1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/4

с.Веселий Кут 

 

 Про  затвердження Положення

про постійні комісії сільської ради

 

Заслухавши інформацію сільського голови Козаченко П.О., відповідно до Регламенту сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від  16 листопада 2015 року  № 1/3,  на виконання вимог ч.14 ст.46,    ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а :

 

1.                 Затвердити  Положення про постійні комісії Веселокутської  сільської ради      (додається)

                                                                                 

2.                 Головам та членам постійних комісії сільської ради у роботі керуватися Положенням про постійні комісії сільської ради та Регламентом.

 

 

 

                  

 Сільський голова                                                               П.Козаченко

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про постійні комісії

Веселокутської сільської ради

 

1.      Основні принципи організації та роботи постійних комісій,

порядок їх утворення

 

1.       Організація і робота постійних комісій  сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту роботи  сільської ради і цього Положення.

 

2.       Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

 

3.       Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією сільського голови. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

 

4.       Сільський голова і секретар ради не можуть бути обраними до складу постійних комісій.

 

5.       Основними завданнями постійних комісій сільської ради є :

-    розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

-    попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, підготовка висновків із цих питань;

-    підготовка рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради;

-    сприяння місцевим виконавчим органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної та сільської рад;

-    сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією виконавчими органами висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради, як органові влади, вирішенню питань територіальної громади.

 

6. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом  ради та цим  Положенням Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може  вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.

 

7.       Постійні комісії сільської ради відкритим головуванням обирають секретаря комісії, який виконує функції і заступника голови комісії.

 

8.       Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

 

9.       Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з представницькими і державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Створюючи проекти рішень, постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

 

 

2. Повноваження постійних комісій.

 

Постійні комісії сільської ради :

-            за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають специфіку ввіреної їм сфери діяльності, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

-            попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, бюджету місцевого самоврядування, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки;

-            перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень дотримання чинного законодавства;

-            розглядають  пропозиції, заяви та скарги громадян;

-            вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних  випадках на розгляд ради або  виконавчого комітету;

-            попередньо розглядають кандидатуру осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

 

 

3.     Права і обовязки комісій

 

1.       Питання, які належать до  повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. В такому разі протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій.

 

2.       Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради, можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та фахівців.

 

3.       Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, необхідні документи і матеріали.

 

4.       Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами , яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть звернутися в раду з пропозицією про  притягнення до відповідальності посадових осіб.

 

5.       Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

 

6.       Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про  заслуховування звіту  чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

 

4. Порядок роботи постійних комісій.

            

1.       Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до комплексного плану роботи сільської ради.

 

2.       Засідання постійних комісій скликається за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про  день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

 

3.       У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники апарату сільської та районної рад.

 

4.       На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

 

5.       Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

6.       Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшістю голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймаються більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

 

7.       Голова постійної комісії :

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

 

8.       Секретар комісії :

- повідомляє членів комісії про час, місце і  порядок денний засідання;

- веде діловодство комісії і протоколи їх засідань та облік виконаних доручень;

- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

 

9.       Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

 

5. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради.

 

1. Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів:

 

- розглядає проект програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади села ;

- розглядає проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- розглядає звіти про виконання місцевого бюджету;

- розглядає питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;

- розглядає питання діяльності підприємств та установ на території села;

- розглядає питання, що стосуються транспорту та зв’язку;

- розглядає питання залучення інвесторів та інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює за дорученням сесії сільської ради діяльність закладів торгівлі;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;

- є відповідальною комісією з регуляторної діяльності і здійснює відповідні функції.

 

2. Постійна комісія з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення:

 

 

- розглядає питання регулювання земельних відносин на території села;

- розглядає питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;

- розглядає доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин;

- розглядає питання ефективного використання земель;

- попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради

- вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території села (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);

- розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;

- приймає участь в організації місячників благоустрою;

- розглядає питання функціонування житлово-комунального господарства;

- розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;

- сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;

- приймає участь у розробці «Правил благоустрою села Зазим’є»;

- розглядає та надає рекомендації щодо розробки та втілення правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними;

- розглядає питання стану дорожнього покриття та необхідності асфальтування вулиць

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- розглядає питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;

- готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;

- розглядає питання, що стосуються покращення стану закладів освіти;

- розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;

- розглядає питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території села;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

 

 

3. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку:

 

- розглядає питання щодо  дотримання регламенту сільської ради, норм депутатської етики та законодавства;

- здійснює розгляд інших питань  за дорученням сільського голови чи сесії ради.

 

 

Сільський   голова                                                        П.Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/5

с.Веселий Кут 

 

Про утворення   постійних

комісій сільської ради,

затвердження їх складу

та обрання їх голів  

 

     Розглянувши пропозицію  сільського голови  Козаченко П.О.  про утворення  постійних комісій   сільської ради, затвердження їх складу та обрання їх голів,  керуючись Регламентом  сільської ради, затвердженим рішенням сесії  від 16 листопада 2015 року № 1/3,   п.2 ч.1 ст.26 , ч.2 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська  рада       в и р і ш и л а :

1.Утворити постійні комісії  сільської ради :

 

• з питань планування, бюджету та фінансів;

• з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку;

• з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

2.Затвердити склад та обрати голів  постійних комісій сільської ради  :

 

2.1.Постійна комісія з питань планування, бюджету ,фінансів :

 

Голова комісії   - Щепак Наталія Андріївна

Члени комісії    - Матющенко Наталія Михайлівна

                              Проценко Сергій Миколайович

                              Нечай Наталія Михайлівна

2.2. Постійна комісія агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення:

 

Голова комісії  - Стеценко Ігор Володимирович

Члени комісії   - Сніцаренко Олександр Сергійович

                             Величко Олег Петрович

                             Оратівський Ігор Федорович

                                    

2.3. Постійна  комісія  з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку:

 

Голова комісії   - Оратівська Наталія Іванівна

Члени комісії    - Заболотній Василь Михайлович

                              Скалівенко Надія Михайлівна   

 

 3. Головам постійних комісій сільської ради  в своїй роботі керуватись Регламентом сільської ради та Положенням про постійні комісії .

 

    4.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова                                                                  П.Козаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/6

с.Веселий Кут 

 

Про утворення виконавчого комітету

сільської ради та визначення  його

кількісного складу

 

     Розглянувши  пропозицію сільського голови Козаченко П.О. «Про утворення виконавчого комітету  сільської ради  та визначення його кількісного складу» , керуючись п.3 ч.1 статті 26,   статтею 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада   

в и р і ш и л а :

 

    1.Утворити виконавчий комітет Веселокутської   сільської ради в кількості  5 осіб і складі :

 

 1.1.Сільський голова

 1.2.Заступник сільського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради

 1.3.Секретар виконкому

 1.4.Члени виконкому – 2 особи

 

   2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від  12 листопада 2015 року № 1/4 «Про утворення виконавчого комітету сільської ради та визначення  його кількісного складу»,  в зв’язку з закінченням строку повноважень.

 

 

 

 

Сільський голова                                              П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/7

с.Веселий Кут 

 

Про  обрання заступника сільського

голови з питань діяльності виконавчих

органів ради

 

     Розглянувши пропозицію сільського голови Козаченко П.О.  «Про обрання  заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради», керуючись  статтею 51, 53   Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  в и р і ш и л а :

 

 1.Обрати заступником сільського голови  з питань діяльності виконавчих

органів ради Щепак Петра Михайловича ,21 червня 1969 року народження, громадянин України,освіта базова вища, позапартійний, не працюючий  , проживає  с.Веселий Кут вул.Віті Проценка, буд.86

 

 

 

Сільський голова                                                  П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/8

с.Веселий Кут 

 

Про затвердження персонального складу

виконавчого комітету

 

     Розглянувши пропозицію  сільського голови  Козаченко П.О. про персональний склад виконавчого комітету  Веселокутської   сільської ради,  врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись п.3 ч.1 статті 26,  статтею 51 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська  рада

в и р і ш и л а :

     1.Затвердити  персональний  склад виконавчого комітету Веселокутської сільської ради:

     1.1. Козаченко Павло Олександрович  – сільський голова , який очолює виконавчий комітет

  

     1.2. Щепак Петро Михайлович – заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради

 

     1.3. Гук Ольга Василівна – секретар виконкому , секретар   сільської ради

 

                     Члени виконкому

 

     1.4. Тосич Людмила Василівна

     1.5. Ковальчук Світлана Павлівна

    

 

Сільський  голова                                                          П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/9

с.Веселий Кут 

 

Про затвердження Положення про преміювання

та надання матеріальної допомоги

працівникам Веселокутської  сільської ради

 

Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),  наказу            Міністерства культури туризму України від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України                             27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,  враховуючи колективний договір,  з метою заохочення працівників сільської  ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сільська  рада:

           в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Веселокутської   сільської  ради (додається) за погодженням з профспілковим комітетом.

2.Визнати таким, що втратило чинність Положення про преміювання працівників Веселокутської   сільської ради, затверджене  рішенням сільської ради від 03 лютого 2015 року  № 27/7.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань бюджету та фінансів .

 

 

 

 

Сільський голова                                                       П.Козаченко  

 

ПОГОДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  профкому                                                   рішенням  сільської  ради

від__________№___                                                    від 16.11.2015 року №1/9

 

                                            ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам Веселокутської   сільської ради

 

1.     Загальні положення

 

1.1.Положенняпро преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам Веселокутської   сільської ради ( далі – Положення ) розроблене

відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказу            Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України                             27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565, колективного договору,   з метою заохочення працівників сільської ради     (далі Працівників) за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

 

         1.2.Преміювання Працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць згідно розпорядження сільського голови в розмірі не менше 10 відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці, але не більше 100% від посадового окладу та економії фонду оплати праці, в межах затверджених видатків на оплату праці.

 

       1.3.В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи,  з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування, ювілейних  дат,  на підставі клопотання профспілкового комітету за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску Працівникам                                          може бути виплачена одноразова премія в розмірі середньомісячної заробітної плати межах затверджених видатків на оплату праці.

 

       1.4.Премія не виплачується Працівникам за час перебування у  відпустках, тимчасової непрацездатності, за період довгострокових відряджень  по вивченню досвіду роботи.

 

1.5.Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

    

      1.6.Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

 

       1.7.Фонд преміювання Працівників утворюється в у розмірі 15 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці (затверджених видатків на оплату праці ).

 

2. Показники преміювання та визначення розміру премії

 

          2.1.Преміювання Працівників здійснюється за розпорядженням сільського голови  на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов’язків і завдань.

 

         2.2.Преміювання Працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі так і у відсотках до посадового окладу.

 

          2.3.За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

-своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

-сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

-дотримання виконавської і трудової дисципліни;

-постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

 

         2.4.Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п. 2.3. цього Положення та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

         2.5.Зменшення відсотку преміювання Працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

-несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків;

-неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської  ради;

-порушення строків розгляду документів;

-недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань;

-порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

          3.Порядок преміювання

 

          3.1.Головний бухгалтер сільської  ради щомісяця визначає загальну суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в даному місяці та вносить пропозиції сільському голові . 

 

          3.2.Преміювання Працівників здійснюється на підставі розпорядження сільського голови   .

 

          3.3.Розмір  премії сільського голови  визначається рішенням сільської  ради і здійснюється на підставі розпорядження сільського голови .

 

         3.4. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

                              4.Надання матеріальної допомоги

 

            4.1.Допомога на оздоровлення відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.

 

           4.2.Матеріальна допомога Працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за заявою на підставі клопотання профспілкового комітету розпорядженням сільського голови  в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

 

           4.3.Відповідно наказу   МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України   27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,  працівникам культури  надається  матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення,  у  сумі  не більше ніж один посадовий оклад на рік.

 

           4.4.Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення сільському голові  надається за його заявою та рішенням сесії сільської  ради в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

            4.5.Допомога, зазначена в пунктах 4.1.-4.4. надається в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

Сільський голова                                                    П.Козаченко

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/10

с.Веселий Кут 

Про  преміювання та  надання допомог

сільському голові   в 2015 році

 

         Відповідно достатті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,із змінами та доповненнями, врахувавши  пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада в и р і ш и л а  :

        1. Здійснювати в 2015 році преміювання  сільського голови Козаченка Павла Олександровича, або особи,  яка  виконує  повноваження  сільського  голови у випадках, передбачених  ч.2 статтті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ( відпустка, хвороба, дострокове звільнення,  тощо) відповідно до його особистого вкладу  в загальні результати роботи  щомісячно  в межах фонду преміювання,  в розмірі не менше 10 відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці, але не більше 100% від посадового окладу та економії фонду оплати праці, в межах затверджених видатків на оплату праці.

 

         2.Встановити, що розмір щомісячної премії сільському голові Козаченко П.О. або особі, яка виконує його повноваження,  на підставі цього рішення визначається розпорядженням сільського голови або особи, яка виконує його повноваження, з врахуванням вимог  Положення про  преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та керівництву апарату   сільської ради.

 

         3. З нагоди   професійного свята - День місцевого самоврядування, ювілейних дат на  підставі клопотання профспілкового комітету з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи  сільському голові Козаченко П.О. або особі, яка виконує повноваження сільського голови, виплачувати  одноразову премію в розмірі середньомісячної заробітної плати    в  межах затверджених видатків на оплату праці.

 

         4. Надавати сільському голові  Козаченко П.О. або особі, яка виконує його повноваження,   допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік.

 

       5.Рішення сільської ради від 03 лютого 2015 року №27/6 «Про  преміювання та  надання допомог сільському голові   в 2015 році» визнати таким, що втратило чинність.

 

       

Сільський голова                                                 П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             1-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 16 листопада 2015 року    № 1/11

с.Веселий Кут 

 

Про затвердження Положення  про

виконавчий комітет Веселокутської

сільської ради

 

         Керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України „ Про службу в органах місцевого самоврядування” , Регламентом сільської ради , Законом України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ,  сільська рада вирішила :

 1.Положення про виконавчий комітет  Веселокутської сільської ради  затвердити (додається)

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту , депутатської етики ,законності і правопорядку;

 

 

              Сільський голова                  П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Положення про виконавчий комітет

Веселокутської сільської  ради

                                                 Загальні положення

1.Положення про виконавчий комітет Веселокутської сільської ради (далі —Положення) розроблено на виконання законів України «Про місцеве само­врядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,відповідно до статуту територіальної громади сільради, регламенту діяльності сільської ради та визначає загальний порядок орга­нізації роботи виконавчого комітету  Веселокутської сільської ради.

2.Виконавчий комітет сільської ради (далі — виконавчий
комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень для здійснення
організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-
технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння
взаємодії і зв'язків сільської ради з територіальною громадою,
місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами
місцевого самоврядування.

            3.Сільська  рада за пропозицією сільського голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету сільської  ради.

4.Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників
установ, підприємств, організацій, інших осіб.

5.До складу виконавчого комітету сілської  ради не можуть
входити депутати сільської ради, крім секретаря ради. Під час добору
кандидатур до складу виконавчого комітету сільської ради сільський голова враховує пропозиції постійних комісій сільської  ради.

6.Очолює виконавчий комітет сільської ради
сільський  голова. Організацію роботи виконавчого комітету ради забезпечує секретар виконавчого комітету ради.

7.У разі відсутності сільського голови або неможливості
виконання ним своїх обов'язків роботу виконавчого комітету організовує
секретар  виконавчого органу ради.

8.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто
працює у виконавчому органі ради на постійній основі, на час засідань
виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків
з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи
та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого
комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

9.На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працю­ють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження
сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для сільського голови.

10.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що
його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої
влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

11.Після закінчення повноважень сільської ради її виконав­
чий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу
виконавчого комітету.

12.Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається
статутом територіальної громади села , регламентом діяльності
сільської ради та цим Положенням, затвердженим рішенням
сесії ради.

13.Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать

до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління від­повідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.

14.Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та
персональної відповідальності у вирішенні питань.

 

                                 Формування виконавчого комітету

15.Кандидатури членів виконавчого комітету та секретаря виконкому сільської  ради вносить на розгляд ради сільський  голова.

16.Внесені на розгляд ради кандидатура секретаря виконавчого комітету обговорюються у постійних комісіях. 

17.Розгляд кандидатур до складу виконавчого комітету постійними комісіями ради відбувається при необхідності за участі цих кандидатів, яким депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

18.Кандидати на посаду секретаря виконавчого комітету
 виступають на пленарному засіданні, відповідають на запи­тання, що обговорюється на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів
у члени виконавчого комітету, то їх персональні виступи на засіданнях ради
є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій.

19.В обговоренні кандидатури на посаду секретаря виконкому можуть брати участь тільки депутати.

20.Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури
окремо чи списком.

21.Якщо запропонована сільським головою кандидатура
не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, сільський  голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо
якої проводиться нове обговорення і голосування.

22.Питання про звільнення із займаних посади секретаря виконкомупідлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання секретарю виконкому
повинно бути надане слово для виступу.

 

                              Інші виконавчі органи сільської  ради

23.Сільська  рада в межах затверджених нею структури
і штатів може створювати інші виконавчі органи.

24.Виконавчі органи сільської ради є підзвітними і підконт­рольними сільській раді та підпорядкованими її виконавчому
комітету і  сільському голові.

25.Керівники інших виконавчих органів сільської  ради призначаються на посаду і звільняються з посади  сільським  головою.

26.Положення про інші виконавчі органи сільської ради за­тверджуються  сільською радою.

27.Сільська  рада може прийняти рішення про розмежування
повноважень між її виконавчим комітетом, його структурними підрозділами
та сільським головою в межах їх повноважень.

 

             Повноваження виконавчого комітету сільської ради

28.Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради,
порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах
місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями
сільської ради, Регламентом сільської ради та цим
Положенням.

29.Виконавчий комітет сільської ради може розглядати
і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

30.Виконавчий комітет ради:

—      попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-
економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

—      координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу
їх керівників;

—      має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому
відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових
осіб.

31.Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних, тим­
часових контрольних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:

- здійснює правові та організаційно-технічні заходи з підготовки і про­
ведення сесій, а також роботи постійних та інших комісій ради;

- організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

- бере участь у підготовці нарад, семінарів, днів депутатів, зустрічей,
а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними та іншими комісіями ради;

- вивчає питання, пов'язані з адміністративно-територіальним устроєм
села для внесення пропозицій раді;

- у межах повноважень, згідно з Положенням про виконавчий комітет
розробляє проекти рішень ради;

- розглядає за дорученням сільського голови звернення,
адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропо­зиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;

- здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення
всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого
самоврядування;

- виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи про­цедурних доручень ради.

 

                         Нормативно-правові акти виконавчого комітету

32.Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності
більше половини загального складу виконавчого комітету, приймає
рішення.

33.Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів
від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою. У разі незгоди сільського голови з рішенням
виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням
та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконкому
з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради,
можуть бути скасовані відповідною радою.

34.Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території села, підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і грома­дянами.

35.Сільський  голова в межах своїх повноважень видає
розпорядження. У разі відсутності сільського голови розпо­рядження видаються секретарем ради.

36.Розпорядження набирає чинності з дати його підписання, якщо інше
не визначено самим актом.

37.Розпорядження реєструються секретарем ради, розмножуються в необхідній для розсилки кількості і направляються за призначенням не пізніше
ніж на третій день після підписання.

38.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів
їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

                                        Організація роботи виконавчого комітету

39.Для забезпечення організації роботи , сільський
голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних
обов'язків між секретарем сільської ради, спеціалістами, та працівниками сільської ради.

40.Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують
секретар виконавчого комітету відповідно до розпорядження сільського
 голови щодо розподілу обов'язків.

41.Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи
виконавчого комітету сільської ради встановлює
сільський  голова.

42.Основною формою роботи виконавчого комітету сільської
ради є його засідання.

43.Організація контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється  відповідно до Інструкції з діловодства та цього Положення.

 

                           Порядок планування роботи виконавчого комітету

44.Робота виконавчого комітету проводиться за річним або квартальни­ми планами роботи, які затверджуються рішенням виконкому.

45.Планування здійснюється виходячи з основних показників програми
соціально-економічного розвитку села, розроблених і затвердже­них рішенням сесій сільської ради заходів, цільових програм,
плану роботи сільської ради тощо.

46.Плани роботи  виконавчого  комітету  включають  проведення   засідань виконавчого комітету, нарад, комісій та інших консультативно-дорадчих органів, організаційно-масових заходів, питання роботи з кадрами, заходи щодо виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально-економічного розвитку та спрямовані на реалізацію регіональної політики здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади.

47.Плани роботи готуються секретарем виконкому сільської ради
з урахуванням пропозицій членів виконкому, керівників підприємств,
організацій, установ, розташованих на території ради не пізніше як
за 15 днів до початку наступного року або кварталу, і вносяться на роз­гляд виконкому.

48.У річному плані визначаються:

- перелік питань на наступний рік;

-відповідальні за підготовку питань;
-терміни підготовки питань;

        49.Контроль за виконанням планів роботи сільської ради та виконавчого комітету здійснюється  сільським головою.

 

                                    Засідання виконавчого комітету

50.Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру
необхідності, але не менше одного разу на три місяці і є правочинним, якщо
в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого
комітету.

51.Засідання виконавчого комітету скликаються сільським
головою. У разі відсутності сільського голови чи неможливості
здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються
секретарем  виконавчого органу ради.

52.Планові засідання проводяться один раз на три місяці , як правило,
в  другу середу місяця.

53.На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-
економічного розвитку села, бюджету та фінансів, управління
майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери,
обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності
і правопорядку тощо.

54.Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються
секретарем виконавчого комітету сільському голові за три
дні до засідання.

55.Ці документи включають:

- проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;

- список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;

- проект рішення виконкому .

57.Проект рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркушів.

58.У проектах рішень  стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

59.Підготовка проекту порядку денного засідання виконавчого
комітету здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого
комітету.

60.Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар
виконавчого комітету надає сільському голові,  членам виконкому і запрошеним на засідання.

61.У засіданнях можуть брати участь депутати сільської ради, запрошені   , представники органів виконавчої влади, громадських об'єднань.

62.Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є
офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття
відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.

63.У протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список виступаючих;

- результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменно, якщо таке проводилось;

- прийняті рішення та відповідні документи до рішень.

64.Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.

65.За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і правок, висловлених на засіданні, подається на підпис сільському голові не пізніше як на третій день після засідання.

66.Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється секретарем виконавчого комітету протягом 10 днів і підписується сільським  головою.

69.Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.

70.Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

            71. Виконавчий комітет сільської ради приймає участь в регуляторній діяльності органу місцевого самоврядування у межах своїх повноважень згідно чинного законодавства .

 

Секретар ради                                                                О.В.Гук

/

 

 

free pokerfree poker