Веселокутська  сільська   рада

               Тальнівський район, Черкаська  область

                                     2 - асесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  21  грудня 2015року    №    2/3

с.Веселий Кут

 

Про внесення змін в рішення сесії

від 26січня2015року  № 33/2 

«Про сільський бюджет на 2015рік»

та рішеннях сесії від 26 березня 2015 року

 № 34/1, від 13 травня 2015 року № 35/1,

     від 08 липня 2015 року № 38/4 від 17 вересня

     2015 року № 39/2,07 жовтня 2015 року № 40/1

 

      Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні” та Закону України „Про державний бюджетУкраїни на 2015 рік», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі   492 639 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  488 639 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільсього бюджету у сумі 612 639 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 608 639 грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000 грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі  612 639 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі  608 639 грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі 4 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

4. Затвердити на 2015 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 82 248 гривень в тому числі на освіту- 81 101 грн. на культуру – 1 147 грн., згідно з додатком4 до цього рішення.

- міжбюджетні трансферти до районного бюджету в сумі 27 150 гривень

5.Відповідні додатки викласти в новій редакції.    

6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                 П.О.Козаченко

 

                                    Веселокутська сільська рада

Тальнівський район,Черкаська область

2 – а сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  21 грудня 2015  року №  2/1

с.Веселий Кут

 

Про звіт щодо здійснення державної

регуляторної політики сільською радою 

в 2015році

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 43, 55, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики  сільською радою,  вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території села та врахувавши пропозиції  депутатів сільська рада   в и р і ш и л а :

 

1.   Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики  сільською радою в 2015році взяти до відома (додається).

 

2.   Продовжити роботу над забезпеченням  додержання принципів державної регуляторної політики  сільською радою та  вдосконаленням правового регулювання господарських відносин на території села.

 

3.   Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики районною радою опублікувати в районній газеті «Тальнівщина».

 

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування,бюджету та фінансів

 

 

Сільський голова                                    Козаченко П.О.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від  21.12.2015 р№ 2/1

 

Звіт

про здійснення державної регуляторної політики

                            Веселокутською радою в 2015 році

 

На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Веселокутською сільською  радою постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також на регулювання взаємовідносин у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

З метою реалізації повноважень у здійсненні державної регуляторної політики, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, забезпечення доступності, гласності та відкритості регуляторної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідно  до статті 31 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"   було прийнято розпорядження сільського голови від 16.02.2011 №5Р-5 «Про утворення робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів.».

 До складу робочої комісії залучалися  депутати сільської ради, працівники сільської ради, відбулися засідання робочої комісії по прискореному перегляду регуляторних актів. Робоча група переглянула всі рішення сільської ради та встановила, що 2 з них – є регуляторними актами і внесла свої пропозиції щодо обґрунтування доцільності їх дії. Регуляторні акти, що відповідають принципам державної регуляторної політики  та  регуляторні акти, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін відсутні.

Регуляторними органами постійно зосереджувалась увага на обов’язковості визначення:

- оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;

-  механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;

-  показників результативності регуляторного акта;

- заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», які разом з проектами регуляторних актів оприлюднювались шляхом розміщення на офіційному сайті відділу освіти Тальнівської рай держадміністрації в рубриці  на сторінках районної газети «Тальнівщини», для одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом України, сільська рада постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання практичну допомогу з питань реалізації державної політики у сфері господарської діяльності.

З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, а також чи насправді виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводились відстеження результативності цих актів.

Всього сільською радою за  2015р. прийнято 2регуляторних акта 

1.Рішення сільської ради від 26 червня 2015 року № 38/1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік»

2.Рішення  сільської ради від 26 червня 2015 року № 38/2 «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру  орендної плати на  2016рік»

Станом на 01.12.2015р. у сільській раді є 2діючих регуляторних акта.

1. Рішення сільської ради від 21.05.2014 № 29/2  «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» ;

2. Рішення сільської ради від26 грудня 2014 року № 32/4«Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати на 2015рік »;

Протягом 2015 року робота  сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

Сільська рада постійно дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів.

Особлива увага сільською  радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

Веселокутська сільська рада планує у 2016 році продовжити роботу, спрямовану на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

 

Сільський голова                                Козаченко П.О.

                                    Веселокутська сільська рада

Тальнівський район,Черкаська область

2 – а сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  21 грудня 2015року №  2/2

с.Веселий Кут

 

Про план діяльності з  підготовки

проектів регуляторних актів

Веселокутської сільської ради на 2016рік

 

 

        

   Відповідно  п.1 ч.1 ст.43, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  на виконання ч.1 ст.7 Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», врахувавши пропозиції депутатів  сільська рада   в и р і ш и л а :

1.     Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселокутської сільської ради на 2016 рік (додається)

2.      План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселокутської сільської ради на 2016 рік опублікувати в районній газеті «Тальнівщина»

3.     Контроль за виконанням плану діяльності покласти на постійну комісію питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                    П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток до

                                                                                           рішення сільської ради

                                                                                           від 21.12.2015року №2/2      

План діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів

Веселокутської сільської ради  на 2016рік

Вид документа

Назва регуля

торного акта

Мета прийняття проекту регуляторного акта

Строки підготовки проекту регуля

торного акту

Найменування розробника проекту

Рішення сільської ради

Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру  орендної плати на  2017рік»

Збільшення надходження коштів до сільського бюджету

червень2016

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів сільської ради

Рішення сільської ради

Про затвердження Положення «Про місцеві податки і збори на 2017рік»

Розробка та затвердження нового нормативно- правового акта, який би дозволив встановити порядок нарахування земельного податку та орендної плати на землю, збільшити надходження коштів до сільського бюджету та встановити спрощену процедуру нарахування земельного податку громадянам

Червень  2016

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів сільської ради

 

Секретар сільської ради                       О.В.Гук

 

 

 

 

 

                                    Веселокутська сільська рада

                                    Тальнівський район,Черкаська область

                                                   2 – а сесія

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  21 грудня 2015  року №  2/5

с.Веселий Кут

 

Про фінансування дошкільного

навчального закладу та установ

культури села

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Тосич Л.В. «Про фінансування дошкільного навчального закладу та установ

культури села» сільська рада відмічає, що  у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015р. Законів України “Про внесееня змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» ( 79 –У від 28.12.2014), фінансування видатків на утримання закладів дошкільної освіти, сільських, міських будинків культури, бібліотек, виключені з переліку видатків, які здійснюються з бюджетів сіл та міст районного значення.Разом з тим, пунктом 20 Розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України передбачено можливість фінансування таких закладів з бюджетів сіл та міст районного значення за рахунокт міжбюджетних трансфертів з районного бюджету.

   Таким чином, Бюджетний кодекс у 2015 році передбачає два варіанта фінансування таких закладів : з районного бюджету, з бюджету села, міст районного значення.

  Під час підготовки бюджетного процесу на 2016 рік підготовлено проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливстей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад № 3490, яким продовжено на 2016 рік дію пункту 20 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення». Крім того, у абзаці 5 підпункту 1 зазаначено, що районною радою приймається рішення про виділення міжбюджетних трансфертів за зверенням сільської ради.

   Керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 врахувавши пропозиції депутатів  сільська рада   в и р і ш и л а :

1.     Інформацію бухгалтера сільської ради Тосич Л.В. «Про фінансування

     дошкільного навчального закладу та установ культури села» прийняти до

    відома.

2.Сільському голові Козаченко П.О.:

2.1.Вжити заходів щодо недопущення передачі закладів  культури та дитячого садка в спільну власність  Тальнівської районної ради

2.2. Підняти клопотання перед Тальнівською районною державною адміністрацію про  виділення коштів для фінансування дитячого садка та закладів культури з районного бюджету.

3.Контроль за виконанням плану діяльності покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

Сільський голова                                      П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Веселокутська сільська рада

                                    Тальнівський район,Черкаська область

                                                   2 – а сесія

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  21 грудня 2015  року №  2/6

с.Веселий Кут

 

Про розгляд заяви СВК «Веселий Кут»

 

  

       Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Козаченко П.О   «Про розгляд заяви СВК «Веселий Кут» сільська рада відмічає,що 13 листопада 2015 року до сільської ради надійшла заява від сільськогосподарського виробничого кооперативу «Веселий Кут» про те, що правління СВК «Веселий Кут» припиняє дію договору оренди водогону від 01.02.2011 року в односторонньому порядку з 01 січня 2016 року згідно рішення правління від 6 листопада 2015 року. Причини припинення – затрати на утримання водогону вдвічі перевищують виручку отриману за використання води, а також те, що багато водокористувачів зовсім не платять за воду.

  Поряд з тим сільська рада відмічає, що водогін села  необхідний всім жителям.

В  разі припинення подачі води виникне реальна загроза виходу з ладу водогону села.

Кеурючись ст.40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада  в и р і ш и л а :

1.Інформацію сільського голови Козаченко П.О   «Про розгляд заяви СВК «Веселий Кут»  прийняти до відома.

2. Постійній комісія сільської ради  агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення (голова комісії   Стеценко Ігор Володимирович) вивчити питання  водо забезпечення населення села.

3.Контроль за виконанням плану діяльності покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

Сільський голова                                      П.О.Козаченко