Інформація Веселокутської сільської ради Тальнівського району, Черкаської області щодо проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

 

1.      Мета проведення робіт :проведення земельних торгів з набуття права оренди земельних ділянок.

2.      Дані про земельні ділянки:Черкаська область, Тальнівський район, в адмінмежах Веселокутської сільської ради за межами населеного пункту.

Землі для ведення товарного виробництва (вид угідь – рілля).

-          Земельна ділянка площею 3,16 га., місце розташування – за межами населеного пункту.

-          Земельна ділянка площею 2,33 га., місце розташування – за межами населеного пункту.

3.      Умови конкурсу :

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, в якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

4.      Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців :

-заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг  з виконання робіт із землеустрою,оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів  на конкурентних засадах, затвердженого Міністерством аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Українир 26 березня 2012 року за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті( для претендента – фізичної особи- підприємця);

- згода на обробку персональних даних ( для претендента – фізичної особи- підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ ;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів ( за наявності);

-інформація про продані лоти на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності ( з продажу права оренди земельних ділянок):

               землі для ведення товарного виробництва (вид угідь – рілля)

кількість (шт.), стартова ціна (грн..), ціна продажу (грн..), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною в гривнях та у відсотках з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону або завірені копії) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримується шляхом ділення загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни).

5. Строк подання конкурсної документації: за п’ять днів до проведення конкурсу (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи :20414, Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вул.Колгоспна, 2.

7. Інформація про проведення конкурсу : конкурс відбудеться 23 серпня 2016 року о 10.00 за адресою : 20414, Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вул.Колгоспна, 2, телефон для довідок (04731) 9 99 45.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони :20414, Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вул.Колгоспна, 2 телефон для довідок (04731) 9 99 45.

 

 

                       Сільський голова                                          П.О.Козаченко