Форма 1- ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

 

  8 грудня 2017р. (  19–а сесія 7 скликання)

 

Про внесення змін до рішення сесії від 22 грудня 2016 року №129»Про

   сільський бюджет на 2017 рік» та рішення сесії від 01 березня 2017 року

   № 14/11, від 27 квітня 2017  року № 15/4, від 21 червня 2017 року № 16/15,від

   29.09.2017 року № 17/10,від 20.11.2017 року № 18/9

----------------------------------------------------------------------------------------------------(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради   -                        12  депутатів

Всього зареєстровано  -                           11___

 За     -                                                      __11_

Проти -                                               _________депутатів

 Утрималися-                                        _________депутатів        

 Не голосували    -                                      2депутатів

 Рішення - (Прийняте (одноголосно /більшістю голосів), не прийняте)        

                                Список депутатів

п/п

Прізвище, ініціали  

депутата

за

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1.

Величко О.П.

+

 

 

 

 

2

Гук О.В.

+

 

 

 

 

3

Заболотній В.М.

+

 

 

 

 

4

Матющенко Н.М.

+

 

 

 

 

5

Нечай Н.М.

 

 

 

 

+

6

Оратівський І.Ф.

+

 

 

 

 

7

Оратівська Н.І.

+

 

 

 

 

8

Проценко С.М.

+

 

 

 

 

9

Скалівенко Н.М.

+

 

 

 

 

10

Сніцаренко О.С.

+

 

 

 

 

11

Стеценко І.В.

+

 

 

 

 

12

Щепак Н.А.

+

 

 

 

 

13

Козаченко П.О. сільський голова

 

 

 

+

 

 

 

Голова лічильної комісії (підпис) Величко О.П. 

Члени лічильної комісії    (підпис) Оратівський І.Ф.